Blog

Gode råd omkring boligudlejning både for lejere og udlejere

Velkommen til vores blog. Vi håber at du finder vores artikler spændende. Synes du at der mangler et blogindlæg er du mere end velkommen til at skrive til os med ideer. God læsning

Lejekontraktens form juridisk korrekt En lejekontrakt skal være udført skriftligt, men behøves ikke være udfyldt på standard formularen A9 fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Du kan selv udforme din egen lejekontrakt, så længe den er i overensstemmelse med lejeloven og aftaleloven.   Det…

Hvis du vælger at leje din bolig ud, skal du altid svare skat af lejen, som du modtager. Det er I Danmark pligtigt at betale skat af udlejning af fast ejendom.   Der er et bundfradrag for din beskatning, som dog næsten aldrig vil dække…

Når to parter (her udlejer og lejer) indgår en gensidigt forpligtende aftale, er det i sagens natur i begges interesse, at denne aftale bliver overholdt og i øvrigt forløber så gnidningsfrit som muligt.   Til regulering af sådanne aftaleforhold er juraen nyttig som fundament og…

14 DAGES FRISTEN VED FRAFLYTNING I lejeloven gælder der en 2 ugers periode fra fraflytning, hvor udlejer kan gøre krav gældende for lejemålet. Denne regel findes for at sikre udlejers rettigheder. Især sikre at et lejemål ikke afleveres tilbage i dårligere stand end ved overtagelse….

I mange udlejninger bliver der i dag udført indflytningssyn, som beskriver lejemålets stand. Den rapport, som bliver udfærdiget er ofte vedhæftet billeder af lejemålet. Mange lejere føler sig trygge ved at der bliver foretaget et indflytningssyn, for så er de sikre på at de ikke…

At lejer er forpligtet til at fraflytte lejemålet, men ikke gør dette, ændrer ikke ved udlejers meget begrænsede og lovregulerede adgang til lejemålet. Udlejer må i en sådan situation derfor henvende sig til fogedretten i den retskreds, hvori lejemålet ligger. Se eventuelt www.domstol.dk. Udlejer anmoder…

Det er vigtigt at være opmærksom på at der er forskel på begreberne opsigelse og ophævelse. Den ene er betinget af overtrædelse af visse regler i lejeloven, hvor den anden blot regulerer når den ene part flytter/flytter tilbage. Står du og skal udleje din bolig,…

Når du har lejet en bolig, er der mange regler at holde styr på. Det kan især nogle gange være besværligt at vide hvilke regler der gælder for netop din situation, og hvilke rettigheder du og din udlejer har i lejeforholdet. Hos Home Connector får…

Kend din lejer! De sidste par måneder har der været mange historier oppe i nyhederne, om hvorledes både udlejere og lejere bliver snydt på lejemarkedet. Udlejere vender tilbage til deres lejligheder, udlejet gennem Airbnb, som er blevet ødelagt af vandskader, bordelvirksomheder og sidst set i…

For at få den bedst mulige lejeperiode med din lejer, er det en god ide at udarbejde en indflytningsrapport ved overtagelsesdato. Ved en fraflytning kan der hurtigt opstå tvister i forhold til istandsættelse, og en indflytningsrapport kan afhjælpe denne konflikt. Lejer skal altid aflevere lejemålet…