Fremleje af andelsbolig

Skal du fremleje din andelsbolig, er det en god ide at have styr på juraen og reglerne på forhånd. Vi giver dig en kort gennemgang.

Gratis vurdering af din bolig

eller kontakt os på tlf: 46 48 1234

Se video

FREMLEJE AF ANDELSBOLIG, GODE RÅD OM FREMLEJE

 

Vi oplever ofte at modtage henvendelser med spørgsmål omhandlende fremleje af andelsbolig og lejligheder, samt hvad lejen for dette må fastsættes til.
Uanset om du skal fremleje din lejlighed eller andelsbolig har vi med garanti den service der sikrer dig en behagelig start på din kommende lejeperiode.

 

Hvis du skal fremleje en andelsbolig, er der nogle regler du skal være opmærksom på. Derfor har vi nedenfor opstillet nogle gode tips til at gøre processen omkring fremleje af din andelsbolig lettere.

 

Hvornår må jeg fremleje min andelsbolig?

Det vil fremgå i din andelforenings vedtægter om du må fremleje din andelsbolig og hvilke former for fremleje der er tilladt. Oftest vil andelsforeningen kræve at andelshaver selv bor i boligen, med mindre andelshaver er forhindret heri.

Grunde herfor kunne bl.a. være:

 • Udstationering
 • Midlertidig flytning
 • Sygdom
 • Studieophold

Skal du fremleje din andelsbolig skal du altså have en saglig begrundelse, som eksemplerne ovenfor, eller lignende grunde. Vi anbefaler altid at du tager udgangspunkt i  lejelovens § 70.

 

Ud over en påkrævet saglig begrundelse for tidsbegrænsningen, kræver det at du som andelshaver får samtykke fra andelsforeningen før du med sikkerhed kan fremleje din andelsbolig.

Hvis du opfylder ovenstående krav om fremleje, skal du huske at tjekke vedtægterne i din andelsboligforening. Det vil typisk være § 11 i vedtægterne, der belyser fremlejeforhold.

 

Husk i øvrigt

Fremleje er ens, uanset om du er andelshaver eller lejer. Fremlejegivere forveksler ofte lovgivningen med udlejning af ejerboliger. Dette er forkert. Som andelshaver fremlejer du din andelsbolig. Der er stor forskel på fremlejning og udlejning.

 

Ved fremleje forstås det forhold hvor andelshaver (fremlejegiver) overdrager brugsretten af sin andelsbolig til en fremlejetager, men uden at andelshaver udtræder af andelsforeningen.

 

Der er tale om to slags fremlejeforhold

1. Delvis fremleje af andelsbolig

Ved delvis fremleje mener vi at du fermlejer ét eller flere værelser i din andelsbolig. I dette tilfælde skal du tage udgangspunkt i værelsesudlejning, og har skal du huske på at der ikke må bo flere mennesker i boligen end der er beboelsesrum.

2. Fuld fremleje af andelsbolig

Ved fuld fremleje af din andelsbolig mener vi, at det er mere en 50% af boligens samlede areal der fremlejes. Ved fuld fremleje af din andelsbolig gør følgende sig gældende:

 

 1. Andelsboligen kan maksimalt fremlejes i 2 år af en lejer (Lejeloven § 70)
 2. Andelshaverens fraflytning skal være midlertidig (se tidligere listede saglige begrundelser – eller se Lejeloven § 70)
 3. Der skal være mere end 12 lejligheder i hovedejendommen.

 

Du skal desuden huske at der skal indgås skriftlig lejeaftale (lejekontrakt) ved fremleje af andelsbolig.

 

Huslejefastsættelse ved fremleje af andelsbolig

Når du skal fastsætte lejen for din fremleje er der forskellige regler du skal være opmærksom på. Er din bolig fra før 1992 gælder boligreguleringsloven vedr. huslejens størrelse også ved andelsboliger, er boligen opført efter 1992 gælder markedslejen. Det betyder altså at der er et loft på hvor høj huslejen må være.

OBS: Vi oplever ofte at fremlejegiver/ andelshaver fastsætter en pris deres andelsforening ikke vil godtage. Spørg dem derfor gerne til råds inden du laver kontrakten og prisfastsættelsen.

 

Opsigelse ved fremleje af andelsbolig

Fremlejer du ved fuldt fremlejeforhold følger du reglerne i lejeloven. Der er altså forskel på om du fremlejer som værende en tidsbegrænset aftale (mindre end 2 år) eller ved normalt fremleje i 2 år.

Som hovedregel er det en misforståelse at lejeren kan blive boende til evig tid. Men rådfør dig altid hos en specialist, jurist eller advokat, inden du udfærdiger en lejekontrakt.

Husk det er dig om andelshaver, der står til ansvar overfor din fremlejetager. Misligholdelse af fremlejeforholdet mellem andelsforeningen og fremlejetager er altså dit (andelshavers/ fremlejegivers) ansvar.

Som andelshaver kan du godt komme ud for at blive ekskluderet fra din andelsboligforening, selv hvis du ikke bebor boligen på tidspunktet, idet det er din (andelshavers) brugsret af boligen der bliver opsagt.  I værste tilfælde kan din andelsforening fastsætte vilkår og pris, hvorunder boligen skal sælges.
Sker ekskluderingen på baggrund af, at du som andelshaver har fremlejet boligen uberettiget, og bor fremlejetager stadigvæk i boligen, skal fremlejetageren kunne udsættes af fogeden. I dette tilfælde skal du som andelshaver være opmærksom på, at fremlejetager kan fremsætte krav overfor dig, for det tab de lider ved at måtte fraflytte boligen i utide.

 

10 Gode tips inden du fremlejer din bolig:

 

 1. Vær sikker på din andelsforening giver dig lov til at fremleje din andelsbolig
 2. Få lavet en sikker lejekontrakt hos en specialist. Gå ikke selv i gang med at udfylde en gratis blanket du har fundet på nettet. De kan være fulde af fejl.
 3. Sæt en realistisk husleje begge parter kan være tilfredse med. Bemærk, er boligen opført før 1992 er du underlagt boligreguleringsloven. Her bliver lejen fastsat enten omkostningsbestemt eller efter det lejedes værdi. Er din bolig opført efter 1992 fastsættes huslejen efter markedslejen.
 4. Find en tillidsvækkende fremlejetager som du stoler på.
 5. Gennemgå lejekontrakten med din kommende fremlejetager inden I underskriver
 6. Aflever din bolig som du gerne selv vil modtage den
 7. Såfremt boligen fremlejes møbleret, fjern da alle personlige ejendele.
 8. Udarbejd en gennemgribende indflytningsrapport og tag billeder inden fremlejetager flytter ind
 9. Du har valgt at fremleje din andelsbolig, hvilket betyder fremlejetager har råderet over boligen. Lad dem føle sig hjemme, og glem de lange forklaringer om ingen fest, ingen sko, ingen vand på gulve, osv. – Dette har I allerede gennemgået i kontrakten.
  Dog er det helt fint at notere hvis eks. gulvet skal vaskes med en særlig sæbe, osv.
 10. Aflever som minimum altid 2 sæt nøgler og behold en ekstra i tilfælde af mistede nøglesæt.

 

Ønsker du at få professionel hjælp når ud skal fremleje din andelsbolig, kan du kontakte os på 4648 1234 eller ved at udfylde nedenstående formular.

Proaktiv sagsbehandling

Din bolig bliver bredt eksponeret og vi kæmper 100% for din sag, hver dag indtil den er afsat.

No cure, no pay

Udlejer vi mod forventning ikke din bolig er vores service gratis.

Stort globalt netværk

Vores netværk er et af branchens absolut største. Det tæller både større internationale virksomheder, ambassader samt organisationer.

Juridisk sikkerhed

Juridisk sikkerhed og kontrakter udfærdiget af egne jurister. Din bolig er i sikkerhed med en kontrakt fra Home Connector.

Fast Pris

Fast pris: 1 måneds husleje ex. moms – Uanset udlejningsperiode

I vores udlejningspakke er der ingen skjulte gebyrer, ingen opstarts “fee´s”, ingen administrationsgebyrer og intet står med småt.

Vi gør meget ud af, at være åbne og ærlige med vores priser. Vores service er sammensat, så du får mest mulig sikkerhed i din udlejning og ikke mindst en behagelig lejeperiode.

Bestil en uforpligtende vurdering af din bolig

Start din udlejning med et vurderingsbesøg fra en af vores agenter. Udfyld nedenstående formular eller kontakt os på tlf.: 46 48 1234