Fremleje af andelsbolig

Ved fremleje af andelsbolig, er det en godt at have styr på juraen og reglerne på forhånd. Vi giver dig en kort gennemgang

Gratis vurdering af din bolig →

Fremleje af andelsbolig, gode råd om fremleje

Vi oplever ofte at modtage henvendelser med spørgsmål omhandlende fremleje af andelsbolig og lejligheder, samt hvad lejen for dette må fastsættes til. Uanset om du skal fremleje din lejlighed eller andelsbolig, har vi med garanti den service, der sikrer dig en behagelig start på din kommende fremlejeperiode.

Hvis du skal fremleje en andelsbolig, er der nogle regler du skal være opmærksom på. Derfor har vi nedenfor opstillet nogle gode tips til at gøre processen omkring fremleje af din andelsbolig lettere.

Hvornår må jeg fremleje min andelsbolig?

Det første du skal undersøge er, om det er tilladt at fremleje i din andelsforening. 

Dette finder du oplysninger om i foreningens vedtægter. 

Såfremt det er tilladt for dig at fremleje, kan din andelsforening ydermere have udspecificeret hvilke regler der gælder for denne fremleje. Typisk kan de kræve, at du som fremlejegiver/ andelshaver, selv er forhindret i at bebo boligen for en periode, dette kaldes en ‘god saglig begrundelse’. Denne periode vil for de fleste andelsforeninger hedde 2 år. 

Hertil kræves det ofte at du har skriftligt samtykke fra din andelsforening, før du kan påbegynde fremlejeperioden. Nogle foreninger kræver ligeledes, at gennemse/ gennemgå lejekontrakten (herunder gokendelse af lejens størrelse) forinden endelig godkendelse af fremlejen.

Et ekempel på en god saglig begrundelse kunne se ud som følger:

 • Udstationering
 • Midlertidig flytning
 • Sygdom
 • Studieophold

Skal du fremleje din andelsbolig skal du altså have en saglig begrundelse, som eksemplerne ovenfor, eller lignende grunde. Vi anbefaler altid, at du tager udgangspunkt i Lov om Leje §158.

Husk i øvrigt

Fremleje er ens, uanset om du er andelshaver eller lejer.
Dog forveksler fremlejegivere ofte lovgivningen for fremleje med lovgivningen for udlejning af ejerboliger. Dette er forkert.

Der er forskel på om du har en andelsbolig (og dermed er andelshaver) eller om du har en ejerbolig (og dermed er ejer). 
Ved ejerboliger taler vi om almindelige udlejningsforhold, hvorimod vi ved andelsboliger taler fremlejeforhold. 
Det er vigtigt at skelne, da der i lejeloven er forskel på udlejning og fremleje. 

Ved fremlejeforhold forstås det, at andelshaveren (fremlejegiveren) overdrager brugsretten af sin andelsbolig til en fremlejetager (3. part/ lejer), men uden at andelshaver udtræder af andelsforeningen.

To slags fremlejeforhold

1. Delvis fremleje af andelsbolig

Ved delvis fremleje mener vi, at du fremlejer ét eller flere værelser i din andelsbolig. I dette tilfælde skal du tage udgangspunkt i værelsesudlejning og her skal du huske på, at der ikke må bo flere mennesker i boligen, end der er beboelsesrum.

2. Fuld fremleje af andelsbolig

Ved fuld fremleje menes, at du udlejer mere end 50% af boligens samlede areal. Her gør følgende sig gældende:

 1. Andelsboligen kan maksimalt fremlejes i 2 år (Lov om Leje §158)
 2. Andelshaverens fraflytning skal være midlertidig (se tidligere listede gode saglige begrundelser – eller se Lov om Leje §158)

For begge forhold gør sig gældende, at der skal udarbejdes en skriftlig lejeaftale. Vi anbefaler at du anvender den nuværende gældende skabelon Typeformular A, 10. udgave.

Huslejefastsættelse ved fremleje af andelsbolig

Når du skal fastsætte lejen for din fremleje er der forskellige regler du skal

 1. Undersøg om din andelsforening har regler for huslejefastsættelse. Vi oplever at nogle foreninger ikke vil godtage den pris andelshaveren sætter. Spørg derfor gerne foreningen til råds inden du fastsætter prisen og udfærdiger kontrakten. 
 2. Har foreningen ikke regler herom, gælder reglerne som ved normal udlejning:
  • Er din bolig fra før den 31. december 1991 gælder boligreguleringslovens regler for huslejefastsættelse. 
  • Er boligen fra efter den 31. december 1991 gælder markedslejen. Læs uddybende guide for prisfastsættelse her.

10 Gode tips inden du fremlejer din bolig:

1. Tjek andelsforeningens vedtægter

Vær sikker på, at det er tilladt i din forening at fremleje, samt om der er yderligere regler ift. fremleje

2. Sikker fremlejekontrakt

Vi anbefaler at du får hjælp af en specialist til at lave din fremlejekontrakt. De blanketter og udkast du kan finde på nettet kan være fulde af fejl, som i værste fald kan ugyldiggøre kontrakten. 

3. Gennemgang af fremlejekontrakt

Sørg for at gennemgå den fulde lejekontrakt med din kommende fremlejetager, inden I underskriver kontrakten. 

4. Udfærdigelse af indflytningsrapport

Sørg for at udarbejde en gennemgribende indflytningsrapport når din fremlejetager flytter ind. Suppler gerne med billeder – dette er for at sikre, at du som fremlejegiver kan bevise andelsboligens stand. 

5. Prisfastsættelse

Husk at følge reglerne for huslejefastsættelse som beskrevet længere oppe på denne side(og her). Tænk herudover at sætte en realistisk husleje som begge parter kan være tilfredse med. Det er ikke altid det værd at klemme det sidste ud af lejeren. Derimod oplever flere udlejere en bedre lejeperiode med en lejer som også føler prisen er rimelig. 

6. Retningslinjer til fremlejetageren

Husk at din fremlejetager har fuld råderet over boligen. Det vil sige du skal lade dem føle sig hjemme i stedet for at give dem lange forklaringer om hvad de må og ikke må. Dette står allerede beskrevet i lejekontrakten (det kan godt være du har det bedst med at  fremlejetager aldrig har gæster på besøg i boligen, men når kontrakten er underskrevet, er det ikke længere noget du kan bestemme). Er der derimod forhold som kan gøre det nemmere og mere gnidningsfrit mellem dig og din fremlejetager, kan disse noteres. Eks. Hvis gulvene vaskes med en særlig sæbe eller lign.

7. Hav mavefornemmelsen med

Tænk over hvem du vælger som din fremlejetager. Vælg én som er tillidsvækkende og som giver dig ro i maven. Hvis din fremlejetager er besværlig fra start, vil de typisk have flere krav gennem den fulde lejeperiode. Hav en god mavefornemmelse inden du skriver under. 

8. Overtagelsesstanden

Sørg for at overdrage boligen til fremlejetager, som du selv ønsker at få den tilbage når perioden ophører.

9. Møbleret fremleje

Hvis du fremlejer din andelsbolig møbleret, anbefaler vi at du udfærdiger en detaljeret inventarliste, samt at du sørger for at fjerne alle personlige genstande inden fremlejetager flytter ind.

10. Nøgler

Vores tommelfingerregel: Aflever 2 fulde sæt nøgler til din fremlejetager og behold selv en ekstranøgle i tilfælde af mistede nøglesæt