Fremleje af andelsbolig

Udlej din bolig professionelt og kom godt fra start.

Gratis vurdering af din bolig

eller kontakt os på tlf: 46 48 1234

FREMLEJE AF ANDELSBOLIG, GODE RÅD OM FREMLEJE

 

Vi får ofte henvendelser med spørgsmål omhandlende fremleje af andelsbolig eller lejlighed og særligt, hvad lejen må fastsættes til. Vi hjælper både udlejere og fremlejegivere. Ønsker du at fremleje din lejlighed eller andelsbolig for en given periode, har vi med garanti den service, som kan give en god og behagelig start på din lejeperiode.

 

Ønsker du at lave et fremlejeforhold af din andelsbolig, er der nogle regler du skal være opmærksom på.

I nedenstående har vi skrevet nogle gode tips, som gør fremlejen af din andelsbolig nemmere.

 

Hvornår må jeg fremleje min andelsbolig?

 

Du kan altid fremleje din andelsbolig (så længe foreningen tillader det), hvis du:

 

  • Skal udstationeres
  • Skal flytte midlertidigt
  • Ved sygdom
  • Ved studieophold

 

Der er mange andelshavere, som selv opdigter en begrundelse, men for at være på den sikre side anbefaler vi, at du tager udgangspunkt i lejelovens § 70.

 

Hvis du opfylder ovenstående krav om fremleje, skal du huske at tjekke vedtægterne i din andelsboligforening. Det vil typisk være § 11 i vedtægterne, der belyser fremlejeforhold.

 

Et fremlejeforhold er det samme om du er andelshaver eller lejer. Oftest forveksler fremlejegivere lovgivningen med udlejning af ejerboliger. Dette er forkert. Du fremlejer din andelsbolig. Der er stor forskel på fremlejning og udlejning.

 

Ved fremlejeforhold forstås det forhold, hvor en andelshaver, ”fremlejegiver”, overdrager brugsretten af sin andelsbolig til en fremlejetager, men uden at andelshaveren udtræder af andelsboligforeningen.

Vi snakker om to slags fremlejeforhold:

 

  1. DELVIS FREMLEJE AF ANDELSBOLIG

 

Ved delvis fremleje af din andelsbolig menes, at du fremlejer et eller flere værelser i din andel. Her skal du tage udgangspunkt i værelsesudlejning og huske på, at der ikke må bo flere mennesker i andelsboligen end der er beboelsesrum.

 

  1. FULD FREMLEJE AF ANDELSBOLIG

 

Ved fuld fremleje menes, at det er mere end 50% af andelsboligens samlet areal som fremlejes. Ved fuld fremleje af din andelsbolig, gælder følgende:

 

  1. Andelsboligen kan maksimalt fremlejes i 2 år af en lejer (Lejeloven § 70)

 

  1. Andelshaverens fraflytning skal være midlertidig, dette kan være pga. sygdom, forretningsrejse, studieophold eller lignende (Lejeloven § 70).

 

  1. Der skal være mere end 12 lejligheder i hovedejendommen.

 

Når du fremlejer din andelsbolig SKAL lejeaftalen (lejekontrakten) indgås skrifteligt.

 

HUSLEJEFASTSÆTTELSE VED FREMLEJE AF ANDELSBOLIG

 

Her er der forskellige regler, alt afhængig af ejendommens beliggenhed, opførselsår, og ikke mindst din andelsboligs vedtægter.

OBS: Vi oplever ofte, at fremlejegivere (udlejere) fastsætter en pris som foreningen ikke vil godtage. Spørg dig derfor til råd, inden du laver kontrakten og prisfastsættelsen, eller snak med din andelsboligforening om dennes konditioner.

 

OPSIGLESE VED FREMLEJE AF ANDELSBOLIG

 

Ved fuldt fremlejeforhold følger dit fremlejeforhold regler i lejeloven. Der er stor forskel på, om du udlejer som værende en tidsbegrænset lejeaftale (mindre end to år), eller ved normalt fremleje i 2 år. Som hovedregel er det en misforståelse, at en lejer kan blive boende til evig tid. Rådfør dig altid hos en specialist, jurist eller advokat inden du udfærdiger din fremlejekontrakt.

 

Husk, at det er dig som “udlejer” der stadig står til ansvar overfor din fremlejetager. Misligholdelse af fremlejeforholdet mellem foreningen og andelsgiver, er altså din (fremlejegiver/udlejers) “hovedpine”.

 

Som andelshaver kan du godt blive ekskluderet fra andelsboligforeingen, også selvom du ikke bebor lejligheden, idet det er andelshaverens brugsret til lejligheden der opsiges. I værste tilfælde kan din andelsboligforening fastsætte vilkår og pris, hvorunder lejligheden sælges.

 

Bliver andelshaveren/udlejer ekskluderet på baggrund af, at man har fremlejet sin lejlighed uberettiget, og bor lejer stadig i lejligheden, skal lejer kunne udsættes af fogeden. Vær opmærksom på, at lejer vil kunne gøre et krav overfor dig som fremlejegiver, for det tab lejer må lide ved at fraflytte lejligheden i utide.

 

10 GODE TIPS INDEN DU FREMLEJER DIN LEJLIHGED:

 

1) Vær sikker på, at din andelsboligforening giver dig lov til at fremleje din andelsbolig.

2) Få lavet en sikker lejekontrakt hos en specialist. Gå IKKE igang med at udfylde en gratis blanket selv.

3) Sæt din husleje realistisk, så begge parter er tilfredse. Ved fremleje af andelsboliger kan der være forskel på lovgivningen omkring huslejefastsættelse.

4) Find en tillidsvækkende lejer, som du stoler på.

5) Gennemgå kontrakten med din kommende lejer, inden I underskriver.

6) Aflever din bolig, som du selv vil modtage den igen.

7) Er dit fremlejeforhold møbleret, så fjern alle personlige ejendele.

8) Lav en gennemgribende indflytningsrapport og tag billeder inden din lejer flytter ind.

9) Du har fremlejet din andelsbolig og det betyder, at fremlejetager har råderet over boligen. Lad dem føle dig hjemme og glem lange forklaringer omkring ingen fest, ingen sko, ingen vand på gulve osv. (dette har i gennemgået i kontrakten).

10) Aflever altid som minimum 2 sæt nøgler, og behold en ekstra i tilfælde af mistede nøglesæt.

 

ØNSKER DU PROFESSIONEL HJÆLP TIL AT FREMLEJE DIN ANDELSBOLIG, KAN DU KONTAKTE OS PÅ TLF. 4648 1234, ELLER UDFYLDE NEDENSTÅENDE RUBRIKKER.

Proaktiv sagsbehandling

Din bolig bliver bredt eksponeret og vi kæmper 100% for din sag, hver dag indtil den er afsat.

No cure, no pay

Udlejer vi mod forventning ikke din bolig er vores service gratis.

Stort globalt netværk

Vores netværk er et af branchens absolut største. Det tæller både større internationale virksomheder, ambassader samt organisationer.

Juridisk sikkerhed

Juridisk sikkerhed og kontrakter udfærdiget af egne jurister. Din bolig er i sikkerhed med en kontrakt fra Home Connector.

Fast Pris

Fast pris: 1 måneds husleje ex. moms – Uanset udlejningsperiode

I vores udlejningspakke er der ingen skjulte gebyrer, ingen opstarts “fee´s”, ingen administrationsgebyrer og intet står med småt.

Vi gør meget ud af, at være åbne og ærlige med vores priser. Vores service er sammensat, så du får mest mulig sikkerhed i din udlejning og ikke mindst en behagelig lejeperiode.

Bestil en uforpligtende vurdering af din bolig

Start din udlejning med et vurderingsbesøg fra en af vores agenter. Udfyld nedenstående formular eller kontakt os på tlf.: 46 48 1234