FREMLEJE AF
ANDELSBOLIG

Skal du fremleje din andelsbolig, er det en god ide at have styr på juraen og reglerne på forhånd. Vi giver dig en kort gennemgang

Fremleje af andelsbolig, gode råd om fremleje

Vi oplever ofte at modtage henvendelser med spørgsmål omhandlende fremleje af andelsbolig og lejligheder, samt hvad lejen for dette må fastsættes til. Uanset om du skal fremleje din lejlighed eller andelsbolig, har vi med garanti den service, der sikrer dig en behagelig start på din kommende fremlejeperiode.

 

Hvis du skal fremleje en andelsbolig, er der nogle regler du skal være opmærksom på. Derfor har vi nedenfor opstillet nogle gode tips til at gøre processen omkring fremleje af din andelsbolig lettere.

Hvornår må jeg fremleje min andelsbolig?

Det vil fremgå i din andelforenings vedtægter om du må fremleje din andelsbolig, og hvilke former for fremleje der er tilladt. Oftest vil andelsforeningen kræve at andelshaver selv bor i boligen, medmindre andelshaver er forhindret heri.

 

Grunde herfor kunne bl.a. være:

Udstationering

Midlertidig flytning

Sygdom

Studieophold

Skal du fremleje din andelsbolig skal du altså have en saglig begrundelse, som eksemplerne ovenfor, eller lignende grunde. Vi anbefaler altid, at du tager udgangspunkt i lejelovens § 70.

 

Ud over en påkrævet saglig begrundelse for tidsbegrænsningen, kræver det at du som andelshaver får samtykke fra andelsforeningen før du med sikkerhed kan fremleje din andelsbolig. Hvis du opfylder ovenstående krav om fremleje, skal du huske at tjekke vedtægterne i din andelsboligforening. Det vil typisk være § 11 i vedtægterne, der belyser fremlejeforhold.

Husk i øvrigt

Fremleje er ens, uanset om du er andelshaver eller lejer. Fremlejegivere forveksler ofte lovgivningen med udlejning af ejerboliger. Dette er forkert. Som andelshaver fremlejer du din andelsbolig. Der er stor forskel på fremlejning og udlejning.

 

Ved fremleje forstås det forhold, hvor andelshaver (fremlejegiver) overdrager brugsretten af sin andelsbolig til en fremlejetager, men uden at andelshaver udtræder af andelsforeningen.

Der er tale om to slags fremlejeforhold

1. Delvis fremleje af andelsbolig

Ved delvis fremleje mener vi, at du fremlejer ét eller flere værelser i din andelsbolig. I dette tilfælde skal du tage udgangspunkt i værelsesudlejning, og her skal du huske på, at der ikke må bo flere mennesker i boligen, end der er beboelsesrum.

 

2. Fuld fremleje af andelsbolig

Ved fuld fremleje af din andelsbolig mener vi, at det er mere en 50% af boligens samlede areal der fremlejes. Ved fuld fremleje af din andelsbolig gør følgende sig gældende:

 1. Andelsboligen kan maksimalt fremlejes i 2 år af en lejer (Lejeloven § 70)
 2. Andelshaverens fraflytning skal være midlertidig (se tidligere listede saglige begrundelser – eller se Lejeloven § 70)
 3. Der skal være mere end 12 lejligheder i hovedejendommen.

Du skal desuden huske, at der skal indgås skriftlig lejeaftale (lejekontrakt) ved fremleje af andelsbolig.

Huslejefastsættelse ved fremleje af andelsbolig

Når du skal fastsætte lejen for din fremleje er der forskellige regler du skal være opmærksom på. Er din bolig fra før 1992 gælder boligreguleringsloven vedr. huslejens størrelse også ved andelsboliger. Er boligen opført efter 1992 gælder markedslejen. Det betyder altså, at der er et loft på hvor høj huslejen må være.

 

OBS: Vi oplever ofte at fremlejegiver/ andelshaver fastsætter en pris deres andelsforening ikke vil godtage. Spørg dem derfor gerne til råds, inden du laver kontrakten og prisfastsættelsen.

10 Gode tips inden du fremlejer din bolig:

 • Vær sikker på dine vedtægter

  Vær sikker på, at din andelsforening giver dig lov til at fremleje din andelsbolig

 • Gennemgang af fremlejekontrakt

  Gennemgå lejekontrakten med din kommende fremlejetager inden I underskriver

 • Sikker fremlejekontrakt

  Få lavet en sikker lejekontrakt hos en specialist. Gå ikke selv i gang med at udfylde en gratis blanket du har fundet på nettet. De kan være fulde af fejl.

 • Indflytningsrapport til andelsboligen

  Udarbejd en gennemgribende indflytningsrapport, og tag billeder inden fremlejetager flytter ind

 • Realistisk prissættelse ved fremleje

  Sæt en realistisk husleje begge parter kan være tilfredse med. Bemærk, er boligen opført før 1992 er du underlagt boligreguleringsloven.

  Her bliver lejen fastsat enten omkostningsbestemt, eller efter det lejedes værdi. Er din bolig opført efter 1992 fastsættes huslejen efter markedslejen.

 • Retningslinjer fremleje af andelsbolig

  Du har valgt at fremleje din andelsbolig, hvilket betyder, at fremlejetager har råderet over boligen. Lad dem føle sig hjemme, og glem de lange forklaringer om ingen fest, ingen sko, ingen vand på gulve osv. – Dette har I allerede gennemgået i kontrakten. Dog er det helt fint at notere, hvis eks. gulvet skal vaskes med en særlig sæbe osv.

 • Den rigtige fremlejetager

  Find en tillidsvækkende fremlejetager, som du stoler på.

 • Overtagelsesstand

  Aflevér din bolig, som du gerne selv vil modtage den.

 • Møbleret fremleje

  Såfremt boligen fremlejes møbleret, fjern da alle personlige ejendele.

 • Udlevering af nøgler

  Aflevér som minimum altid 2 sæt nøgler, og behold en ekstra i tilfælde af mistede nøglesæt.

Vi står klar til at hjælpe dig med at komme godt igang