Udlejning af bolig Aarhus

Lokalkendskab er én ting, netværk på tværs af landet er noget andet. I Aarhus udlejer vi vores kunders boliger til nogle af landets største virksomheder og deres medarbejere, de såkaldte expats.

Et stabil cashflow og sikre lejere går at mere end 5.000 udlejere allerede har brugt vores service.

Åen by night – Udlejning af bolig Aarhus siden 2010 –

Vi har hos Home Connector siden 2009 specialiseret os i netop udlejning af andels-/ejerboliger herunder både huse og ejerlejligheder i Aarhus. Den ekspertise og knowhow kan være nyttig for dig som udlejer, da vi både har netværk og en stor database med lejere af god kvalitet

Populariteten i ”smilets by”, Aarhus, er steget gevaldigt over de seneste år også for vores udenlandske lejere. Vi ser flere og flere københavnere der drager mod den jyske hovedstad for enten at studere eller arbejde. Faktisk er antallet af københavnere der flytter til Århus steget med hele 26% fra 2012-2016, og Aarhus rummer nu næsten 342.000 indbyggere, og er fortsat stigende. Dette øger efterspørgslen for boliger gevaldigt, hvilket naturligvis gør udlejning mere attraktivt.

Priser i Århus

Huslejen på private lejeboliger er inden for de seneste 4 år steget med 20% i Aarhus. Den gennemsnitlige husleje pr måned pr kvadratmeter lå i 2019 på 1670 kr pr. årlig kvm. i Aarhus, sammenlignet med 18.40 kr pr. årlig kvm. i København.

Det skal dog nævnes, at hvis du ejer en bolig, hvor ejendommen er opført efter 31.12.1991, kan lejer ikke kræve huslejenedsættelse. Her er der fri lejefastsættelse.

Forpligtelser

Ved udlejning af bolig Aarhus, skal du være opmærksom på dine forpligtelser. Du har som udlejer vedligeholdelsespligten på hårde hvidevarer, hvilket betyder, at hvis køleskabet går i stykker (og lejer ikke har skylden herfor), så skal du betale for eventuel reparation eller udskiftning. Det er også vigtigt at huske, at du har kontakten direkte til din lejer, og at det derfor er vigtigt at forholde sig positivt, og ikke tage det personligt, hvis lejer gør opmærksom på mangler i lejemålet.

Kontrakten ved udlejning af bolig Aarhus

Når du har fundet den lejer, du ønsker at udleje til, skal der laves en lejekontrakt. Vigtigheden af en juridisk korrekt kontrakt kan ikke understreges nok. Du kan ende med en ugyldig lejekontrakt, hvis du ikke ved hvordan den laves juridisk korrekt.

Det er nemt og hurtigt at finde en skabelon på A10 lejekontrakten, som er den nyeste version. En stor del af kontrakten er afkrydsning og denne del er ikke raketvidenskab, men så snart du kommer til §11, hvor der skrives i fri hånd, begynder det at blive svært. Her kan alt skrives ind, og det er derfor vigtigt, at du ikke skriver noget som ugyldiggør kontrakten, eller som stiller dig i en dårlig situation.

I kontraktens §11 skal du have detaljer ind omkring eventuel huslejestigning, vedligeholdelse, istandsættelse ved fraflytning mm.

Hvis du ønsker at huslejen skal stige efter lejer har boet i lejemålet i et år, er det vigtigt at du gør opmærksom herpå i §11. Du kan regulere huslejen efter nettoprisindekset. Reguleringen sker således: Gældende leje / gammelt indeks x nyt indeks = ny leje. Du kan lade huslejen stige efter nettoprisindekset en gang årlig.
Du finder nettoprisindekset her: https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/priser-og-forbrug/forbrugerpriser/nettoprisindeks

Home Connector i Aarhus

Hvis du har besluttet dig for at udleje din lejlighed beliggende i Aarhus, har Home Connector det helt rigtige netværk. Vi samarbejder med virksomheder, ambassader samt relocation agencies, som alle sammen har afdelinger i Aarhus.

Vi kæmper for udlejers rettigheder!