Skatteberegning

Skattemæssige konsekvenser ved udlejning samt skatteberegning 

Udlejning af fast ejendom kan være en fornuftig og rentabel forretning. Man skal dog være opmærksom på de skattemæssige konsekvenser, muligheder samt skatteberegning. 

I Danmark er udgangspunktet, at der skal betales skat ved udlejning af fast ejendom. Såfremt man er bosat udenfor Danmarks grænser, vil man som minimum være begrænset skattepligtig til Danmark ved udlejning af fast ejendom beliggende i Danmark.

Opgørelsen af den skattepligtige indkomst i forbindelse med udlejningen kan ske enten ved brug af et bundfradrag på 1,33 procent af ejendomsværdien, dog altid mindst 24.000 kr., eller fradrag for faktisk afholdte udgifter. Valg af princip sker i forbindelse med indsendelse af selvangivelsen. Der er mulighed for at skifte fra metoden med bundfradrag til fradrag for faktisk afholdte udgifter, men ikke omvendt.

Ved anvendelse af regnskabsmæssige fradrag/faktisk afholdte udgifter, kan der endvidere anvendes mulighederne i kapitalafkastordningen eller virksomhedsordningen. Kapitalafkastordningen og virksomhedsordningen sikrer, at renteomkostninger fragår i topskattegrundlaget således, at renteudgifterne får størst muligt fradragsværdi i slutskatten.

Honorar for revisorbistand i forbindelse med opgørelse af den skattepligtige udlejning er fradragsberettiget.

Vi samarbejder med PJ Revision

Ejer og/eller driver du en investerings- eller udlejningsejendom, er der mange ting du skal have styr på i forhold til lovgivning, regnskab, skat og moms, indberetning af selvangivelse osv.

Reglerne er mange, og det er ofte svært at finde hoved og hale i, hvad der er den bedste løsning lige nøjagtig i din situation. Det kan være dyrt, ikke at have styr på lovgivningen, og med den rette rådgivning kan der vindes en stor økonomisk gevinst.

Hos PJ Revision er de specialister indenfor området omkring investerings- og udlejningsejendomme både på skatte- og momsområdet. De har dedikerede medarbejdere, som vil kunne assistere på alle områder i forbindelse med driften af en udlejningsejendom.

Du vil altid få en skræddersyet løsning, der passer til dine specifikke behov med løbende rådgivning og vejledning.

PJ Revision tilbyder en samlet pakke, der løser alle de lovgivningsmæssige krav, samt optimerer din økonomiske gevinst.

Pakken indeholder følgende:

  • Rådgivning og assistance i forbindelse med forskudsopgørelsen.
  • Udarbejdelse af årsregnskab.
  • Rådgivning og vejledning til den mest optimale beskatning.
  • Beregning af skat.
  • Indberetning af udvidet selvangivelse for regnskabsåret.
  • Evt. indberetning af momsregnskab (der er ikke moms på udlejning af boligejendomme).
  • Løbende rådgivning og vejledning i fordele og ulemper indenfor området.

Pakken kan købes for kr. 4.995,- ekskl. moms, som selvfølgelig kan trækkes fra i dit regnskab for ejendommen.

Skatteberegning