SKATTEBEREGNING

Skattemæssige konsekvenser ved udlejning

Udlejning af fast ejendom kan være en fornuftig og rentabel forretning. Man skal dog være opmærksom på de skattemæssige konsekvenser samt muligheder.

 

I Danmark er udgangspunktet, at der skal betales skat ved udlejning af fast ejendom. Såfremt man er bosat udenfor Danmarks grænser vil man som minimum være begrænset skattepligtig til Danmark ved udlejning af fast ejendom beliggende i Danmark.

 

Opgørelsen af den skattepligtige indkomst i forbindelse med udlejningen kan ske enten ved brug af et bundfradrag på 1,33 procent af ejendomsværdien, dog altid mindst 24.000 kr. eller fradrag for faktisk afholdte udgifter. Valg af princip sker i forbindelse med indsendelse af selvangivelsen. Der er mulighed for at skifte fra metoden med bundfradrag til fradrag for faktisk afholdte udgifter, men ikke omvendt.

Ved anvendelse af regnskabsmæssige fradrag/faktisk afholdte udgifter kan der endvidere anvendes mulighederne i kapitalafkastordningen eller virksomhedsordningen. Kapitalafkastordningen og virksomhedsordningen sikrer, at renteomkostninger fragår i topskattegrundlaget således, at renteudgifterne får størst muligt fradragsværdi i slutskatten.

 

Honorar for revisorbistand i forbindelse med opgørelse af den skattepligtige udlejning er fradragsberettiget.

 

 

grantthornton_logo9

Vi samarbejder med Grant Thornton

I Grant Thornton er de specialister indenfor området omkring investerings- og udlejningsejendomme både på skatteog momsområdet. De har dedikeret medarbejdere som vil kunne assistere på alle områder i forbindelse med udlejningen.

Deres assistance kan eksempelvis bestå af;

  • Rådgivning omkring organisering/ejerstruktur af udlejningsvirksomheden
  • Beregning af mest gunstig beskatningsform
  • Udarbejdelse af regnskab for udlejningsvirksomheden
  • Beregning af skatten
  • Indrapportering af selvangivelsen samt eventuel moms (der er ikke moms på udlejning af boligejendomme)

 

De skræddersyr altid vores løsning til kundens specifikke behov og nedenfor er anført en række eksempler på vores assistance samt honorar herfor:

Udarbejdelse af regnskab for udlejningsvirksomheden samt beregning af den skattemæssige mest fordelagtige beskatningsform herunder udarbejdelse af selvangivelsestal for udlejningsvirksomheden.  Honorar Kr. 5.500 + moms

Udfyld formularen, så ringer vi dig op inden for 24 timer