Udgivet 7 november, 2016

Beskatning af din lejebolig

Hvis du vælger at leje din bolig ud, skal du altid svare skat af lejen, som du modtager. Det er I Danmark pligtigt at betale skat af udlejning af fast ejendom.

Der er et bundfradrag for din beskatning, som dog næsten aldrig vil dække den leje du får ind. Bundfradraget kan beregnes på forskellige måder. Det kan ske ved et bundfradrag på 1,33 procent af ejendomsværdien. Det skal dog altid være minimum 24.000 kr., før bundfradraget kan anvendes.

Hvis ikke man ønsker at bruge metoden med bundfradraget kan man anvende fradrag for faktisk afholdte udgifter. Hvilken en af disse metoder der skal anvendes sker ved indsendelse af selvangivelsen. Der er mulighed for at skifte fra princippet om bundfradraget til drag over faktisk afholdte udgifter, men ikke mulighed for at ændre den anden vej.

I tilfældet af at du vælger fradrag for faktisk afholdte udgifter metoden kan der ydermere anvendes mulighederne i kapitalafkastordningen eller virksomhedsordningen. Disse sikrer at renteomkostninger fragår i topskattegrundlaget. Derved får renteudgifterne størst muligt fradragsværdi i slutskatten. Honorar for revisorbistand i forbindelse med opgørelse af en skattepligtigt udlejning er også fradragsberettiget.

Lejeindtægt skal altid indberettes til SKAT. Der er dog mulighed for at slippe for dette, hvis din lejeindtægt ikke overstiger bundfradraget – fradraget udregnes forskelligt, alt efter om du er lejer eller ejer af den bolig, du udlejer.

Hvis du er lejer eller andelshaver er bundfradraget gældende for to tredjedele af den årlige husleje, som du selv betaler, inkl. aconto-varmeforbrug og boligstøtte.

Hvis du ejer den bolig du udlejer gælder andre regler. Du skal svare skat af lejeindtægter, hvis den overskrider grænsen på 24.000 DKK eller 1,33 procent af din boligs ejendomsværdi i indkomståret. Hvis ejendomsværdien for eksempel er to millioner kroner, må du opkræve 26.600 i leje – skattefrit. I de fleste lejeforhold vil lejen dog overstige dette beløb. Du skal være opmærksom på at lave en grundig gennemgang af dine indtægter og udgifter.

I det tilfælde at du udlejer i en længere periode kan virksomhedsordningen give dig mulighed for at trække din boligudlejnings renteudgifter fra i din personlige indkomst. Det giver dig også mulighed for at spare op mod at betale en foreløbig skat. På denne måde kan du foretage en skattemæssig udjævning af din indkomst fra boligudlejningen ved at spare op i de gode år, og hæve opsparet overskud i de dårlige år.

Vi vil anbefale at du tager et kig på SKATs hjemmeside, som kan hjælpe dig med råd og vejledning til at beregne dit årlige bundfradrag. Vi vil endvidere anbefale at du søger professionel hjælp hos en revisor inden udlejningen begynder.

Kategorier: