Udlejning af lejlighed

Vi tager ansvaret for at din lejlighed bliver udlejet til den bedst mulige lejer og til højeste pris

Vi har udlejet boliger til medarbejdere i Danmarks absolut største virksomheder

Microsoft
L'Oreal
Københavns Universitet
Unilever
Nordea
Telia
Carlsberg
CBS
Demant
Danske Bank
Pandora
Rockwool
ISS
Vestas
UBS
Lego

Kom godt fra start

Sådan får du mest ud af din udlejning af lejlighed hos Home Connector

Markedet for lejligheder i både København og Aarhus har de seneste år været lukrativt for danske udlejere, grundet den relative høje efterspørgsel. Det betyder at mange private udlejere har bevæget sig ind i et farvand som til tider kan være lunefuldt og for nogen decideret bekosteligt - Vores opgave og berettigelse i markedet er, at stille dig bedst muligt både juridisk, men ikke mindste hjælpe dig igennem de faldgruber som kan skade dit cashflow i lejeperioden.

Hos os udlejer eksklusivt din lejlighed til et professionelt netværk af virksomheder og stabile danske lejere.

Udlej din lejlighed professionelt

Udlejning af lejlighed

Sikkerhed frem for alt

Sikkerhed frem for alt

Hvis vi ikke kunne tilbyde dig en mere sikker udlejning af din lejlighed end du selv kunne klare, så havde vi ikke en berettigelse i lejemarkedet. Vores forståelse for mennesker, adfærd, lejeret og markedet er nøglen til, at vores kunder føler sig trygge i lejeperioden.

Home Connector udlejer ikke blot din lejlighed til et tilfældigt nummer i rækken, men sørger for at individet som skal bo i lejligheden, passer perfekt til både location og enheden.

Dertil har Home Connectror udviklet en simpel og sikker administration, hvor vi fjerner frygten fra vores kunder og bliver mellemleddet i deres udlejning. Se mere om en administration her

Det handler om stabilt netværk af lejere og kompetente sagsgange - Sådan kommer vi bedst i mål ved udlejningen af din lejlighed

 • Research af markedet og potentielle lejere
 • Vurdering af enhed, herunder risikoprofil
 • Strategi for markedsføringen af din lejlighed
 • Screeninger af lejere, herunder RKI
 • Udfærdigelse af kontrakt inkl. Sparring.
 • Korrespondance med virksomheder/lejere
 • Afslutning, indflytning samt nøgleoverdragelse
 • Fuld administration og sikker i hele lejeperioden.

Udlejning af lejlighed

Sådan kommer du bedst fra start

Hvis du skal udleje din lejlighed er der nogle valg du skal træffe og nogle tanker du skal gøre dig. Vigtigst er det, at du gør dig tanker om lejeperiodens varighed. Skal din lejlighed udlejes tidsbegrænset eller tidsubegrænset? Og hvis den skal udlejes tidsbegrænset, har du så en god saglig begrundelse? Kender du reglerne for opsigelse af din lejer?

Herudover skal du tænke over hvorfor du vil udleje, indtjening, samt hvilken type lejer du ønsker skal bebo dit hjem. Jo mere velforberedt du går ind til udlejningsprocessen, des bedre oplevelse vil du få. Sørger du for at have kendskab til diverse faldgruber, samt en grundig screening af dine lejere, vil du minimere tomgang på din lejlighed (og få en ligeledes god indtjeningskilde) Læs mere.

Vi beregner din husleje for dig

Prisfastsættelse ved udlejning af lejlighed

Du synes måske det er svært at finde ud af, hvordan du skal fastsætte den rette leje for din lejlighed. Det er ikke så kompliceret, som det måske kan virke, følg med her.

Det betyder at du kan fastsætte dit hus efter 3 følgende principper

 1. Det lejedes værdi
 2. Markedslejen
 3. Den regulerede leje

Du kan altid få forhåndsgodkendt din leje i din kommunes huslejeklagenævn, det koster ca. 500 kr.

Det er ikke ulovligt, at annoncere din lejlighed til en ”høj” pris, og du får ikke bøde eller bliver smidt i fængsel, hvis en lejer klager over din leje. Dog skal du være opmærksom på, at din lejer kan få sat lejen ned (hvis den er forkert fastsat) og det er i sig selv en ”bøde”.

Klager din lejer over lejen efter 12. måned sker nedsættelsen af din leje pr. den dato afgørelsen finder sted og fremadrettet. Klager din lejer før 12. måned af din lejeperiode er det med tilbagevirkende kraft (og det kan blive dyrt).

Få hjælp til at beregne din husleje

Vi har samlet alt, hvad du bør vide om huslejefastsættelse ved udlejning af lejlighed.

Beregn husleje

Gode lejere = Good times

Sådan finder du den bedste lejer til din lejlighed

I dit valg af lejere til din lejlighed, er det en god ide, at du tænker over at finde en lejer, som kan være med til at skabe en harmonisk ejendom. Og hvad mener vi så med det? Hvad end du agter at vende tilbage til lejligheden tidsbegrænset leje eller ej tidsubegrænset leje, er det at foretrække, at du opretholder et godt forhold til dine naboer. Hvis du f.eks. har en lejlighed i en rolig ejendom, som primært er beboet af personer som er 60+ år, bør du ikke udleje lejligheden som en delelejlighed til 2-3 studerede, som holder fest hver eller hver anden weekend. Det vil kunne skabe anledning til tviste naboerne imellem, da de givetvis vil være vant til en fredelig og rolig ejendom.

Så, forsøg at find lejere til din lejlighed som passer ind i ejendommen, og til de andre beboeres temperament. Det vil give dig en mere behagelig udlejningsperiode med glade naboer og glade lejere. Det gør sig selvfølgelig også gældende ved udlejning af hus, hvor der også er naboer.

Hvordan var det nu det var, med den deponering

Forudbetalt leje og depositum

Du kan som udlejer kræve et depositum fra din lejer. Depositum fungerer som en slags sikkerhed for dig som udlejer, for at lejeren opretholder sine forpligtelser i forbindelse med fraflytningen. Du kan bruge depositummet til eventuel istandsættelse, betaling af lejers forbrugsrestancer mv.

Du kan maksimalt kræve, hvad der svarer til 3 måneders husleje i depositum. Forvent dog ved kontraktens indgåelse, at du som udgangspunkt skal tilbagebetale det fulde depositum til lejer, og at du ikke kan benytte depositum til at nyistandsætte lejligheden ved lejers fraflytning, se punktet om vedligeholdelse.

Du kan ligeledes vælge at kræve, at lejer skal betale forudbetalt husleje, og igen må du max kræve 3 måneders husleje forud.

Mange misforstår begrebet 'forudbetalt leje'. For at gøre det kort, forudbetalt leje er leje for de sidste måneder lejer bebor lejligheden. Forudbetalt leje fungerer altså ikke som depositum og kan ikke bruges som kompensation for lejers eventuelle mislighold. Det kan udelukkende bruges som sikkerhed for lejebetaling i lejers opsigelsesperiode.

Vedligeholdelse

Ved udfærdigelse af lejekontrakten kan du vælge at skrive den fulde vedligeholdelsespligt over på lejer, indvendigt såvel som udvendigt, om end det mest almindelige er kun at skrive den indvendige vedligeholdelse over på lejer. Det betyder at lejer skal rengøre, holde låse/ nøgler vedlige, tømme dræn/ toilet, mv. Dog skal du være opmærksom på, at lejer ikke skal aflevere lejligheden i bedre stand end den de modtog den.

Hvad må du så kræve som udlejer?

Ved en lejekontrakt indgået efter 1. juli 2015, kan du ifølge Lov om Leje §187, kræve en normalistandsættelse fra lejer. Dette indebærer nødvendig hvidtning, tapetsering og maling, samt maling af træ og jern, dog skal du være opmærksom på, der gerne må være tegn på almindelig slid og ælde, hvilket ikke er noget lejer hæfter for.

Datadrevene priser
Historisk husleje
Minimal churn

En korrekt vurdering, giver bedste afsætning

Vurdering ved udlejning af lejlighed hos Home Connector

Der findes, som nævnt, mange måder hvorpå du kan fastsætte din husleje, og det er naturligvis også vores udgangspunkt, når vi vurderer din lejlighed. Hos Home Connector gør vi en dyd ud af at finde en rimelig leje, hvor du samtidigt får den bedste lejer. Dette hænger nemlig unægtelig godt sammen.

Hvis lejen for din lejlighed er prissat for dyrt, tiltrækker du med garanti ikke den ønskede volumen af lejere, og du skræmmer samtidigt de gode og stabile lejere. Når vi vurderer din lejlighed, gennemgår vi dels budgetterne i vores netværk, vi tilser stand og udstyr af og i lejligheden, og vi tager lejlighedens beliggenhed i betragtning.

En vigtig forskel, og noget vi tit bliver spurgt om, ved udlejning af lejlighed vs. salg er udstyret i ejendommen. Det er ikke ligeså vigtigt for en lejer at du har et lækkert nyt køkken fra Gaggenau eller om du har et ældre fra IKEA, som det ville være for en eventuel køber. Det vigtigste er derfor, at dit hus fremstår pænt, ryddet og rent. Derfor skal du ikke bruge midler på at skifte køkken og badeværelse inden du vælger at udleje din lejlighed. Du får ikke investeringen tilbage i din udlejning.

Ingen sikkerhed, uden forsikring

Forsikring af lejlighed ved udlejning

Når du udlejer din lejlighed er den eneste forsikring der skal gælde fra din (udlejers) side, hovedejendommens brandforsikring. Alle forsikringer udover hovedejendommens brandforsikring, er dig (udlejer) uvedkommende.

Husk det ikke er lovpligtigt at tegne en indboforsikring i Danmark, men noter i lejekontraktens §11, at lejer skal tegne forsikring for indbo, glas og sanitet. Udlejer du din lejlighed møbleret, er det præcis det samme. Din lejer skal tegne forsikring for dine møbler, da de indgår som en del af lejekontrakten og det ”udstyr” du giver med.

Vi tilbyder komfort og tillid

Skatteberegning i forbindelse med udlejning af lejlighed

Når du udlejer din lejlighed i Danmark, skal du som udgangspunkt betale skat af din lejeindtægt. Du kan vælge at bruge bundfradragsmetoden, kapitalafkastordningen eller virksomhedsordningen.

Gode tips og tricks

4 hurtige tips

1. Få udarbejdet et grundigt indflytningssyn med billeddokumentation

 • Ved at foretage et grundigt indflytningssyn har du bevis på standen for lejligheden når der skal foretages fraflytningssyn og det er beviseligt i hvilken stand lejemålet skal afleveres.
 • Lejer har 14 dage (fra lejeforholdets begyndelse) til at meddele udlejer om fejl og mangler i lejemålet skriftligt (som ikke blev opdaget ved indflytningssynet), efter de 14 dage frafalder lejers rettigheder til at påråbe sig fejl og mangler ved lejemålet.

2. Husdyrtilladelse, ja eller nej?

 • Ved at tillade husdyr, får du en større volumen af lejere til din lejlighed (tjek altid vedtægterne i din ejerforening først)
 • Opstår der skader på lejemålet som følger af husdyr, kan dette trækkes fra depositum hvis ikke lejer har udbedret skaderne på egen hånd ved fraflytning. Du mister altså, som udlejer, ikke noget ved at tillade husdyr.

3. Opsigelse af lejer: Hvornår må jeg det?

 • I henhold til Lov om Leje §§170-171 kan du opsige din lejer med minimum 12 måneders opsigelsesvarsel, med den begrundelse at du, som udlejer, selv skal bebo lejemålet.

4. Vi vil altid være klar til at hjælpe dig når som helst

 • Synes du stadig det hele virker uoverskueligt. Tag den med ro, det synes 99 % af alle henvendelser vi får hos Home Connector. Skriv eller ring til os, så hjælper vi med en korrekt fastfast husleje til dit hus.

Eller ring til os på 4648 1234

Det siger vores kunder

Vi praler sjældent, men vores kunder gør:

Virkelig kompetente folk! Ikke nok med en suveræn hurtig eksekvering, men lejerne Home Connector har fundet, ville jeg ikke selv have haft mulighed for, at komme i kontakt med. Hvis jeg kunne, fik Maiken og hendes team 10 stjerner.


Christopher Carlsen

Grundig orientering og lydhørhed over for udlejers ønsker Jeg har været meget glad for samarbejdet med HomeConnector. Rasmus lyttede til mig mht. huslejen - ikke noget med overbud, og udlejningen gik meget hurtigt med grundig orientering om de forskellige mulige lejere fra HomeConnector.


Elisabeth Pedersen

Det var en fornøjelse at have HomeConnector ombord da vi skulle leje huset ud. De fandt en god familie til os og gjorde meget af benarbejdet med kontrakt og overdragelse. Jeg vil klart bruge dem en anden gang og har anbefalet dem til en god kollega som også vil leje ud.


Timothy Arnold

Imponerende kundekreds og fik klaret opgaven meget tilfredsstillende Home Connector fandt en sød lejer på godt 90 dage. Det er en fin liggetid prisen taget i betragtning. De har en rigtig god kreds af potentielle lejere og gør meget ud af at screene og præsentere dem så man føler sig tryg som udlejer. Vores kontrakter med Home Connector er korte, præcise og lette at forstå. Meget forfriskende med et firma som kan gøre det så enkelt og effektivt.


Maria Fryksten

Jeg havde Home Connector til at hjælpe mig med at udforme min udlejningskontrakt. Jeg fik en meget professionel behandling samt uddybende forklaringer på telefon flere gange gennem forløbet. Jeg kan klart anbefale Home Connector til andre.


Mads Jakobsen

Gratis e-bog

Vi deler vores 3 de bedste e-bøger og video til dig. Selvfølgelig gratis og download det nu

Bliv ringet op og få fastsat din husleje inden for 24 timer.

Eller kontakt os på tlf: 4648 1234