UDLEJNING AF
LEJLIGHED

Dit hjem skal være i trygge hænder. Hos os sikrer vi dig og din lejlighed ved professionel sagsbehandling og rettidig omhu. Ønsker du at udleje din lejlighed til en stabil lejer, opnå frihed og en fornuftig lejeindtægt har vi både erfaringen og et stærkt netværk til opgaven.

Udlejning af lejlighed - Kom bedst fra start

Hvis du skal udleje din lejlighed er der nogle valg du skal træffe og nogle tanker du skal gøre dig. Vigtigst er det, at du gør dig tanker om lejeperiodens varighed.

Skal din lejlighed udlejes tidsbegrænset eller tidsubegrænset? Og hvis den skal udlejes tidsbegrænset, har du så en god saglig begrundelse? Kender du reglerne for opsigelse af din lejer?

 

Herudover skal du tænke over hvorfor du vil udleje, indtjening, samt hvilken type lejer du ønsker skal bebo dit hjem. Jo mere velforberedt du går ind til udlejningsprocessen, des bedre oplevelse vil du få. Sørger du for at have kendskab til diverse faldgruber, samt en grundig screening af dine lejere, vil du minimere tomgang på din lejlighed (og få en ligeledes god indtjeningskilde). Læs med.

Prisfastsættelse ved udlejning af lejlighed

Du synes måske det er svært at finde ud af, hvordan du skal fastsætte den rette leje for din lejlighed. Det er ikke så kompliceret, som det måske kan virke. Læs de forskellige måder, hvorpå du kan fastsætte huslejen for din lejlighed, her. Prisfastsættelse af bolig

Ejerforeningens vedtægter

Din ejerforening kan have opsat restriktioner i forhold til udlejning af din lejlighed i vedtægterne.
Oftest vil dette blot betyde, at din udlejning skal godkendes ved et samtykke fra et flertal i bestyrelsen.

Vigtigt er det dog at nævne, at som udgangspunkt kan bestyrelsen ikke bestemme om du må udleje din lejlighed,
men der kan være undtagelser, ligesom der kan være særlige regler i vedtægterne om varigheden af en eventuel lejeperiode.

Under alle omstændigheder vil det være en god ide at undersøge eventuelle regler med din ejerforening, inden du udlejer din lejlighed.

Sådan finder du den bedste lejer til din lejlighed

I dit valg af lejere til din lejlighed, er det en god ide, at du tænker over at finde en lejer, som kan være med til at skabe en harmonisk ejendom. Og hvad mener vi så med det? Hvad end du agter at vende tilbage til lejligheden tidsbegrænset leje eller ej tidsubegrænset leje, er det at foretrække, at du opretholder et godt forhold til dine naboer. Hvis du f.eks. har en lejlighed i en rolig ejendom, som primært er beboet af personer som er 60+ år, bør du ikke udleje lejligheden som en delelejlighed til 2-3 studerede, som holder fest hver eller hver anden weekend. Det vil kunne skabe anledning til tviste naboerne imellem, da de givetvis vil være vant til en fredelig og rolig ejendom.

 

 Så, forsøg at find lejere til din lejlighed som passer ind i ejendommen, og til de andre beboeres temperament. Det vil give dig en mere behagelig udlejningsperiode med glade naboer og glade lejere. Det gør sig selvfølgelig også gældende ved udlejning af hus, hvor der også er naboer.

Forudbetalt leje og depositum

Du kan som udlejer kræve et depositum fra din lejer. Depositum fungerer som en slags sikkerhed for dig som udlejer, for at lejeren opretholder sine forpligtelser i forbindelse med fraflytningen. Du kan bruge depositummet til eventuel istandsættelse, betaling af lejers forbrugsrestancer mv.

Du kan maksimalt kræve, hvad der svarer til 3 måneders husleje i depositum. Forvent dog ved kontraktens indgåelse, at du som udgangspunkt skal tilbagebetale det fulde depositum til lejer, og at du ikke kan benytte depositum til at nyistandsætte lejligheden ved lejers fraflytning, se punktet om vedligeholdelse.

 

Du kan ligeledes vælge at kræve, at lejer skal betale forudbetalt husleje, og igen må du max kræve 3 måneders husleje forud.

Mange misforstår begrebet ’forudbetalt leje’. For at gøre det kort, forudbetalt leje er leje for de sidste måneder lejer bebor lejligheden. Forudbetalt leje fungerer altså ikke som depositum og kan ikke bruges som kompensation for lejers eventuelle mislighold. Det kan udelukkende bruges som sikkerhed for lejebetaling i lejers opsigelsesperiode.

Vedligeholdelse

Ved udfærdigelse af lejekontrakten kan du vælge at skrive den fulde vedligeholdelsespligt over på lejer, indvendigt såvel som udvendigt, om end det mest almindelige er kun at skrive den indvendige vedligeholdelse over på lejer. Det betyder at lejer skal rengøre, holde låse/ nøgler vedlige, tømme dræn/ toilet, mv. Dog skal du være opmærksom på, at lejer ikke skal aflevere lejligheden i bedre stand end den de modtog den.

 

Hvad må du så kræve som udlejer?

Ved en lejekontrakt indgået efter 1. juli 2015, kan du ifølge lejelovens §98, kræve en normalistandsættelse fra lejer. Dette indebærer nødvendig hvidtning, tapetsering og maling, samt maling af træ og jern, dog skal du være opmærksom på, der gerne må være tegn på almindelig slid og ælde, hvilket ikke er noget lejer hæfter for.

 

Ved en lejekontrakt indgået før den 1. juli 2015, kan du kræve lejemålet nyistandsat, såfremt lejemålet var nyistandsat ved lejers indflytning. Det betyder, at lejer skal betale for al istandsættelse fra gulve og vægge til istandsættelse af køkken og bad, så det vil fremstå nyt.

Vurdering ved udlejning af lejlighed hos Home Connector

Der findes, som nævnt, mange måder hvorpå du kan fastsætte din husleje, og det er naturligvis også vores udgangspunkt, når vi vurderer din lejlighed. Hos Home Connector gør vi en dyd ud af at finde en rimelig leje, hvor du samtidigt får den bedste lejer. Dette hænger nemlig unægtelig godt sammen.

Hvis lejen for din lejlighed er prissat for dyrt, tiltrækker du med garanti ikke den ønskede volumen af lejere, og du skræmmer samtidigt de gode og stabile lejere. Når vi vurderer din lejlighed, gennemgår vi dels budgetterne i vores netværk, vi tilser stand og udstyr af og i lejligheden, og vi tager lejlighedens beliggenhed i betragtning.

En vigtig forskel, og noget vi tit bliver spurgt om, ved udlejning af lejlighed vs. salg er udstyret i ejendommen. Det er ikke ligeså vigtigt for en lejer at du har et lækkert nyt køkken fra Gaggenau eller om du har et ældre fra IKEA, som det ville være for en eventuel køber. Det vigtigste er derfor, at dit hus fremstår pænt, ryddet og rent. Derfor skal du ikke bruge midler på at skifte køkken og badeværelse inden du vælger at udleje din lejlighed. Du får ikke investeringen tilbage i
din udlejning.

Forsikring af lejlighed ved udlejning

Når du udlejer din lejlighed er den eneste forsikring der skal gælde fra din (udlejers) side, hovedejendommens brandforsikring. Alle forsikringer udover hovedejendommens brandforsikring, er dig (udlejer) uvedkommende.

Husk det ikke er lovpligtigt at tegne en indboforsikring i Danmark, men noter i lejekontraktens §11, at lejer skal tegne forsikring for indbo, glas og sanitet. Udlejer du din lejlighed møbleret, er det præcis det samme. Din lejer skal tegne forsikring for dine møbler, da de indgår som en del af lejekontrakten og det ”udstyr” du giver med.

Skatteberegning i forbindelse med udlejning af lejlighed

Når du udlejer din lejlighed i Danmark, skal du som udgangspunkt betale skat af din lejeindtægt. Du kan vælge at bruge bundfradragsmetoden, kapitalafkastordningen eller virksomhedsordningen. Læs mere om skatteberegning.

Flere råd til udlejning af lejlighed

 • Få udarbejdet et grundigt indflytningssyn med billeddokumentation

  * Ved at foretage et grundigt indflytningssyn har du bevis på standen for lejligheden når der skal foretages fraflytningssyn og det er beviseligt i hvilken stand lejemålet skal afleveres.
  * Lejer har 14 dage (fra lejeforholdets begyndelse) til at meddele udlejer om fejl og mangler i lejemålet skriftligt (som ikke blev opdaget ved indflytningssynet), efter de 14 dage frafalder lejers rettigheder til at påråbe sig fejl og mangler ved lejemålet.

 • Husdyrtilladelse, ja eller nej?

  * Ved at tillade husdyr, får du en større volumen af lejere til din lejlighed (tjek altid vedtægterne i din ejerforening først)
  * Opstår der skader på lejemålet som følger af husdyr, kan dette trækkes fra depositum hvis ikke lejer har udbedret skaderne på egen hånd ved fraflytning. Du mister altså, som udlejer, ikke noget ved at tillade husdyr.

 • Opsigelse af lejer: Hvornår må jeg det?

  * I henhold til lejelovens §§82-83 kan du opsige din lejer med minimum 12 måneders opsigelsesvarsel, med den begrundelse at du, som udlejer, selv skal bebo lejemålet.

 • Spørg en professionel

  Synes du stadig det hele virker uoverskueligt. Tag den med ro, det synes 99 % af alle henvendelser vi får hos Home Connector. Skriv eller ring til os, så hjælper vi med en korrekt fastfast husleje til dit hus.

Vi står klar til at hjælpe dig med komme godt igang