Persondatapolitik

Persondatapolitik. Sammenhæng mellem troværdighed

I forbindelse med, at Home Connector ApS (herefter Home Connector) udlejer/formidler boliger, indsamler og behandler vi løbende persondataoplysninger. Home Connector er dataansvarlig for behandling af de persondataoplysninger, som vi modtager og/eller indsamler om dig. Du kan kontakte os pr. e-mail på info@homeconnector.dk, +45 46 48 12 34 eller pr. brev til Home Connector ApS Vesterbrogade 26, 2. Sal 1620 København V. Vi følger den lovpligtige persondatapolitik.

Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og vi vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos Home Connector.

Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante lovbestemmelser.

Vi vil kun opbevare dine persondata så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

Oplysninger vi indsamler

Hvis du ønsker at købe og modtage et produkt fra os, har vi brug for at indsamle visse persondata for at kunne gennemføre handlen, og for at kunne tilbyde dig vores services.

Vi kan indhente oplysninger som f.eks. navn, e-mail adresse, postadresse, nuværende og/eller nye adresse (hvis den varierer fra postadresse), familieforhold, arbejdsområde, telefonnummer, cpr-nummer og bankoplysninger.

Home Connector indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:

  • Besøger vores hjemmeside
  • Gennemfører et køb af vores produkter
  • Opretter en kundekonto
  • Tilmelder dig vores nyhedsbrev
  • Anmelder vores hjemmeside
  • Sender os spørgsmål, reklamationer eller feedback
  • Udlejer eller lejer en bolig igennem os
  • Får lavet en lejekontrakt på vores side

Den dataansvarlige

Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på www.homeconnector.dk er Home Connector Vesterbrogade 26, 2. Sal 1620 København V – CVR 32834957

Behandlingsgrundlag og formål

Dine almindelige kontaktoplysninger, som navn og adresse, indhenter vi for at kunne levere det produkt, som du har købt hos os. Din e-mail adresse indhenter vi for at kunne sende dig en ordrebekræftelse, samt en leveringsbekræftelse.

Når du betaler for dit produkt, indsamler vi dit navn, og konto oplysninger. De oplysninger der indsamles i forbindelse med betalingstransaktionen, anvendes og gemmes kun til betalingsafvikling og opfyldelse af den indgåede aftale.

Hvis du under registreringsprocessen, eller på vores hjemmeside, har givet os dit samtykke hertil, bruger vi din e-mail adresse til udsendelse af et nyhedsbrev. Du kan til enhver tid til- og afmelde dig nyhedsbrevet. Alle nyhedsbreve indeholder også et link til afmelding. Hvis behandling af persondata er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde samtykket.

Hvis du ikke ønsker at opgive de persondata, som er påkrævet for at gennemføre et køb af et produkt, vil du desværre ikke have mulighed for at købe produkter af os på vores hjemmeside.

Dine oplysninger (undtagen din e-mail adresse, hvis du har givet samtykke til behandling heraf med henblik på modtagelse af tilbud) vil blive slettet op til 5 år efter endt leje/formidlingsaftalen.

Andre modtagere af personoplysninger

Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande.

Hvis vi skal tilmelde dig el, vil oplysningerne om dit navn, adresse, telefonnummer og e-mail adresse samt CPR-nummer blive udleveret til Ørsted A/S (eller anden el-udbyder), med henblik på levering af el.

Hvis du skal leje/udleje, kan det blive nødvendigt at videregive eller overlade dine personoplysninger til lejeren/udlejeren.

Hvis du vælger at anmelde vores hjemmeside, vil dit navn og e-mail adresse blive overført til anmeldelsessiden f.eks. Trust Pilot.

Vi videregive desuden oplysninger såsom navn/e-mail adresse til www.mailchimp.com og www.hubspot.comfor at kunne sende eventuelle nyhedsmails, hvis bedt om dette.

Dine rettigheder

Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:

  • At få adgang til og få rettet/ændret dine persondata
  • At få slettet persondata.

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til vores e-mail adresse info@homeconnector.dk

Yderligere information

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på https://www.datatilsynet.dk/vejledninger/vejledninger-databeskyttelsesforordningen/.

Klage

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, såfremt du er utilfreds med den måde Home Connector behandler dine personoplysninger. Du kan finde Datatilsynets oplysninger her datatilsynet.dk/