Kan jeg fremleje min andelsbolig?

Kan jeg fremleje min andelsbolig?

Opdateret 25.05.2019

Mange vælger at fremleje deres andelsbolig helt eller delvist ud. Der er dog visse ting som skal tages stilling til inden beslutningen tages.

Retten til at fremleje

Det vil fremgå af andelsforeningens vedtægter, hvilke former for fremleje der er tilladt, eller om det overhovedet er tilladt. Det er i mange andelsboliger givet, at lejer selv skal bo i andelsboligen, med mindre andelshaver bliver forhindret heri. Det kræver derfor altid et samtykke med bestyrelsen, før man med sikkerhed kan fremleje sin andelbolig. Hvis boligen fremlejes uden samtykke fra bestyrelsen, kan det i værste tilfælde betyde, at andelsejeren bliver ekskluderet fra foreningen.

Hav derfor altid styr på, om din forening tillader fremlejning, før du benytter dig heraf!

Fuld fremleje af andelslejlighed

Det er givet i lejeloven, at fuld fremleje af andelsbolig skal være tidsbestemt (Tidsbegrænset lejekontrakt). Udlejer/fremlejegiver skal altså flytte tilbage igen på et tidspunkt (Lejeloven §70). Derudover beskriver den, at det skal være umuligt for udlejer at blive boende i boligen, f.eks. i forbindelse med afstand til studie eller arbejde. Fremleje af andelsboliger er derudover forudbestemt til maksimalt 2 års udlejning (Lejeloven §70), da en andelsbolig går ind under “fremleje regler”.  Der skal dertil være flere end 12 lejligheder i ejendommen.

For at minimere din risiko for tviste med din fremlejetager anbefaler vi altid at du laver skriftlige aftaler med lejer. I størstedele af danske andelsboligerforeninger kræver vedtægterne, at du fremlægger en gyldig lejekontrakt for fremlejeforholdet kan begynde.

Husleje

Når en andelsbolig fremlejes gælder Lejelovens regler vedrørende huslejens størrelse, hvilket betyder, at der vil være et loft herpå. Huslejen fastsættes efter bestemmelser i Lejeloven og må derved ikke overskride det lejedes værdi.

Når du fastsætter din leje din fremleje af andelsboligen bliver en realitet er vigtigt, at forstå følgende modeller for huslejefastsættelsen:

 

  • Omkostningsbestemthusleje (reguleret leje). Ofte ligger denne i reguleret kommuner på melllem 800-1100 kr pr. årlig kvm.
  • Markedslejen. Markedslejen er den “frie” huslejefastsættelse.
  • Det lejedes værdi er udfra en sammenlignings princip, hvor du fastsætter efter ligenede andelsboliger i dit område (Som er omkostningsbestemt)

Valg af fremlejetager

Når du skal vælge en stabil lejer er det primært kemien mellem dig og personen som du skal være opmærksom på. Lad dig ikke “rive” med og anbefalelsesværdigt er, at tage en snak under fire øjne med personen. Tag også gerne flere kandidater ud og følg din mavefornemmelse. Du gør ikke noget forkert i, at spørge ind til lønforhold, civilstatus m.v. Jo flere oplysninger du har på vedkommende, desto sikre bliver dit fremlejeforhold.  Få enten en advokat eller specialist til at lave det juridiske stykke arbejde, så der ikke hersker tvivl omkring forpligtigleserne for både dig og din fremlejer. Det er desværre ikke nok, at printe den gratis version som du kan finde mange stedet på internettet. Det kan til og med koste dig dyrt, hvis du ikke har det juridiske på plads inden du vælger en at indgå en lejeaftale.

 

For at få styr på lejelovens omfang, klik ind på: Retsinformation.dk indlæg

 

Og læs mere her: Fremleje af andelsbolig