leje andelsbolig

Kan jeg fremleje min andelsbolig?

Kan jeg fremleje min andelsbolig?

Mange vælger at fremleje deres andelsbolig helt eller delvist ud. Der er dog visse ting som skal tages stilling til inden beslutningen tages.

Retten til at fremleje

Det vil fremgå af andelsforeningens vedtægter, hvilke former for fremleje der er tilladt, eller om det overhovedet er tilladt. Det er i mange andelsboliger givet, at lejer selv skal bo i andelslejligheden, med mindre ejeren bliver forhindret heri. Det kræver derfor altid et samtykke med bestyrelsen, før man med sikkerhed kan fremleje sin andel. Hvis boligen fremlejes uden samtykke fra bestyrelsen, kan det i værste tilfælde betyde, at andelsejeren bliver ekskluderet fra foreningen.

Hav derfor altid styr på, om din forening tillader fremlejning, før du benytter dig heraf!

Fuld fremleje af andelslejlighed

Det er givet i lejeloven, at fuld fremleje af en andelsbolig skal være tidsbestemt. Udlejer skal altså flytte tilbage igen på et tidspunkt (Lejeloven §70). Derudover beskriver den, at det skal være umuligt for udlejer at blive boende i boligen, f.eks. i forbindelse med afstand til studie eller arbejde. Fremlejen er derudover forudbestemt til maksimalt 2 års udlejning (Lejeloven §70). Der skal derudover være flere end 12 lejligheder i ejendommen.

Husk derudover altid at lave skriftlige aftaler med lejer!

Husleje

Når en andelsbolig fremlejes gælder Lejelovens regler vedrørende huslejens størrelse, hvilket betyder, at der vil være et loft herpå. Huslejen fastsættes efter bestemmelser i Lejeloven og må derved ikke overskride det lejedes værdi.

 

For at få styr på lejelovens omfang, klik ind på: Retsinformation.dk indlæg

 

Og læs mere her: Fremleje af andelsbolig