Udgivet 5 september, 2019

Fremleje af lejlighed

Opdateret 18.06.2020

Det virker forvirrende og reglerne er forskellige når vi taler fremleje af lejlighed og udlejning af lejlighed. Lad os tage en kig på dine muligheder for at fremleje din lejlighed og hvilke faldgruber du skal være opmærksom på.

Når du vil fremleje en lejlighed betyder det at du enten er andelshaver og vil fremleje en andelsbolig eller også har du lejet en lejlighed som du ønsker midlertidigt at fremleje til anden part (fremlejetager).

  • Er du ejer af en lejlighed, taler vi om begrebet ”UDLEJE” og altså ikke fremleje.
  • Er du lejer af en ejerlejlighed, så taler vi om begrebet ”FREMLEJE”

Er du andelshaver og ønsker at fremleje din andelslejlighed er det op til foreningens vedtægter om du har ”fremlejeret” eller ej. Find dine vedtægter frem og ”scroll” ned til ”udlejning eller fremleje” – I de fleste foreninger har du mulighed for at lave et midlertidigt fremleje forhold, hvis du eksempelvis skal udstationeres, ved studieophold eller ved akut sygdom. Dog betinger mange andelsboligforeninger sig, at fremlejekontrakten samt fremlejetager (fremlejer) skal godkendes af bestyrelsen. Med andre ord: Det er op til jeres vedtægter om du må eller ej. (punktum).

Har du derimod har lejet en ejerlejlighed har du som hovedregel lov til, at fremleje din lejlighed i optil 2 år til tredje part (fremlejetager), medmindre andet er noteret i lejekontraktens §11 (særlige vilkår). Dette gør sig oftest gældende i tidsbegrænset lejeaftaler.

Du skal som fremlejegiver have følgende på plads:

  • Lejemålet skal udelukkende være udlejet til beboelse. Dette betyder, at lejemål, der er udlejet til erhverv eller andre lignende ting, ikke er omfattet.
  • Dit fravær fra lejemålet skal være midlertidigt, og din grund til fremleje skal være saglig - herunder studieophold, forretningsrejse, akut sygdom, midlertidig fraflytning til anden landsdel etc.
  • Hovedejendommen (Hele bygningen) skal som minimum have 13 beboelseslejligheder

Husk at din aftale (lejekontrakten) med fremlejetager (Personen du vil fremleje din lejlighed til) skal være skriftlig og sendes til udlejer/ejer af lejligheden inden du påbegynder lejeperioden.

  • §69 i lejeloven (link) giver dig ret til at fremleje op til halvdelen af lejemålets beboelsesrum, hvis du selv benytter boligen. Det er det vi kalder for ”delvis fremleje af lejlighed”. Når du ”benytter” din bolig har du folkeregistrer på adressen. Det betyder at, hvis du lejer en bolig med 6 værelser har lov til, at fremleje delvist optil 3 værelser. Vær her opmærksom på, at der kun må bo én person pr. værelse/beboelsesrum.

Hvis dette misligeholdes ved eksempelvis at have flere boende pr. rum kan din udlejer modsætte sig fremlejeforholdet og du misligeholder derved lejekontrakten som i værstefald kan medføre en ophævelse.

OBS: Vær opmærksom på, at hvis du fremlejer din lejlighed er forpligtigelserne stadigvæk dine mht. vedligeholdelse, betalinger og brugen af lejligheden. Hvis din fremlejtager ikke betaler, så er det dit problem og ikke din udlejers.

Synes du ovenstående gav mening, finder du måske også disse interessante: