Udgivet 5 september, 2019

Fremleje af lejlighed

Det virker forvirrende og reglerne er forskellige når vi taler fremleje af lejlighed og udlejning af lejlighed. Lad os tage en kig på dine muligheder for at fremleje din lejlighed samt, faldgruber du skal være opmærksom på.

Skrevet af Maiken Andersen

Når du vil fremleje en lejlighed kan det betyde to ting. Enten at du er andelshaver og vil fremleje en andelsbolig, eller at du har lejet en lejlighed som du ønsker at fremleje midlertidigt (fremlejetager).

Vi skal lige have styr på følgende

  • Er du ejer af en lejlighed, taler vi om begrebet ”UDLEJE”
  • Er du lejer af en ejerlejlighed, taler vi om begrebet ”FREMLEJE”

Er du andelshaver og ønsker at fremleje din andelslejlighed, er det op til foreningens vedtægter om du har ”fremleje ret” eller ej. Find dine vedtægter frem og ”scroll” ned til ”udlejning eller fremleje”. I de fleste foreninger har du mulighed for at lave et midlertidigt fremleje forhold, hvis du eksempelvis skal udstationeres, studieophold eller ved akut sygdom. Dog betinger mange andelsboligforeninger sig, at fremlejekontrakten samt fremlejetager (fremlejer) skal godkendes af bestyrelsen. Med andre ord: Det er op til jeres vedtægter om du må eller ej.

Har du derimod lejet en ejerlejlighed lyder hovedregel, at du har lov til at fremleje din lejlighed i optil 2 år til tredje part (fremlejetager). Medmindre andet er noteret i lejekontraktens §11 (særlige vilkår). Dette gør sig oftest gældende i tidsbegrænset lejeaftaler.

Du skal som fremlejegiver have følgende på plads:

  • Lejemålet skal udelukkende være udlejet til beboelse. Dette betyder at lejemål, der er udlejet til erhverv eller andre lignende ting, ikke er omfattet.
  • Dit fravær fra lejemålet skal være midlertidigt, og din grund til fremleje skal være saglig. Herunder studieophold, forretningsrejse, akut sygdom, midlertidig fraflytning til anden landsdel etc.
  • Hovedejendommen (hele bygningen) skal som minimum have 13 beboelseslejligheder

Husk at din aftale (lejekontrakten) med fremlejetager (personen du vil fremleje din lejlighed til), skal være skriftlig og sendes til udlejer/ejer af lejligheden, inden du påbegynder lejeperioden.

  • §69 i lejeloven (link) giver dig ret til at fremleje op til halvdelen af lejemålets beboelsesrum, hvis du selv benytter boligen. Det er det vi kalder for ”delvis fremleje af lejlighed”. Når du ”benytter” din bolig har du folkeregistrer på adressen. Det betyder, hvis du lejer en bolig med 6 værelser har lov til, at fremleje delvist optil 3 værelser. Vær her opmærksom på, at der kun må bo én person pr. værelse/beboelsesrum.

Hvis dette misligeholdes ved eksempelvis at have flere boende pr. rum, kan din udlejer modsætte sig fremlejeforholdet. Du misligeholder derved lejekontrakten som i værstefald kan medføre en ophævelse.

OBS: Vær opmærksom på, hvis du fremlejer din lejlighed er forpligtigelserne stadigvæk dine mht. vedligeholdelse, betalinger og brugen af lejligheden. Hvis din fremlejtager ikke betaler, så er det dit problem og ikke din udlejers.

Synes du ovenstående gav mening, finder du måske også disse interessante:

Hvordan fremlejer jeg min andelsbolig?

Fraflytning, tips til lejere og udlejere.

Vi hjælper hvor vi kan!

Du er altid velkommen til at kontakte Home Connector, hvis du har brug for vejledning i en specifik sag. Skriv os en mail eller giv os et kald!

Email: info@homeconnector.dk
Telefon: +45 46 48 12 34