Udgivet 29 februar, 2020

Lejers fraflytning – tips til lejere og udlejere

Hos Home Connector modtager vi ofte spørgsmål omkring, hvordan lejer og udlejer skal forholde sig, ved lejers fraflytning af en lejebolig og i dagens indlæg forsøger vi således at komme med tips til såvel lejer som udlejer.

Begge parters interesser skal varetages professionelt, og derfor er det vigtigt for os, at alle parter er bekendte med de regler og vilkår, der eksisterer i forbindelse med fraflytningen. Herunder har vi altså forsøgt at formulere en overskuelig liste med 10 gode råd til lejer og udlejer, der giver overblik over hele situationen. 

10 gode råd til lejer og udlejer i forbindelse med lejers fraflytning 

  1. Når du som lejer fraflytter et lejemål, skal du aflevere dette i samme stand som ved indflytningen, jævnfør lejelovens paragraf 98 fremgår det dog, at dette er med undtagelse af den forringelse, som sker naturligt som følge af almindeligt slid. Husk at tjekke din kontrakt for, standen ved indflytning og aftalevilkår for udflytning. Er den nyistandsat eller taget som beset? 
  2. Som udlejer kan man - ikke kan forvente, at din lejer afleverer lejemålet i bedre stand end ved indflytningen. Har i aftalt arbejder som har givet lejemålet en værdiforøgelse på lejers “regning” kan dette selvfølgelig være en undtagelse. 
  3. Som lejer, der fraflytter en ejendom, kan det være en god idé at tage et grundigt kig på den indflytningsrapport samt billeder, der blev udarbejdet, inden du flyttede ind i lejemålet. Således kan du nemlig få overblik over, hvilken stand lejligheden var i, da du flyttede ind og dermed finde frem til, hvordan lejemålet skal overgives, når du fraflytter. Det er din pligt som lejer, at holde lejemålet forsvarligt ved lige og forny nøgler/låse som et minimum. 
  4. Som udlejer har du pligt til at udarbejde en fraflytningsrapport, hvis du udlejer mere end 2 lejemål. Fraflytningsrapporten samt billeder (Der er ikke noget formkrav) dækker over standen af lejemålet, og den kan ofte sammenlignes med indflytningsrapporten med det formål at få et overblik over, hvilken stand lejer skal aflevere lejemålet i. Derudover vil det naturligvis også komme til udtryk, om der er noget, der skal udbedres, inden lejer flytter ud.
  5. En lejer skal altid underskrive fraflytningsrapporten, og derfor kan det godt betale sig, at du - som lejer - læser fraflytningsrapporten grundigt igennem, så du kan se, om du er enig i de ting, som udlejer har noteret. Hvis du enig i de punkter, der er noterede i rapporten, kan du sætte din underskrift. Hvis du ikke er enig, er det dog vigtigt, at du ikke underskriver, før du har snakket med udlejer om de punkter, du ikke er enig i. 
  6. Et spørgsmål som ofte kommer op er om en udlejer kan kræve at lejer fraflytter eks. 14 dage før i forbindelse med istandsættelser. Svaret er JA. En udlejer kan godt notere sig i kontrakten, at lejer skal fraflytte eks 14 dage før og betale leje i istandsættelsesperioden.  
  7. Når din lejer afleverer lejemålet, bør du - som udlejer - altid notere, hvor mange nøgler, der bliver afleveret, i din fraflytningsrapport. Hvis du ikke får alle nøgler igen, har du nemlig ret til at få skiftet lås og nøgler. 
  8. Normalt har udlejer 14 dage efter fraflytning til at fremsætte krav om istandsættelse af lejemålet. Depositum skal tilbagebetales så hurtigt du som udlejer har mulighed for det. 
  9. Sommetider sker det, at man ikke er enige. Er du - som lejer - ikke enig i fraflytningsrapporten (læs også; fraflytning før tid), skal du gøre din udlejer opmærksom på dette. Hvis du - som udlejer - stadig mener, at lejer skal hæfte for de skader, der er blevet konstateret i rapporten, skal du kontakte huslejenævnet, og starte en sag som nævnet tager stilling til. 
  10. Vi anbefaler altid, at du - som såvel udlejer som lejer - får den rette rådgivning undervejs. Som lejer kan det være, at du ikke er bekendt med de “særlige vilkår” i kontrakten, der eksisterer for netop dit lejemål, og derfor kan det være en god idé at søge juridisk rådgivning. Det samme gælder for udlejer - det er vigtigt, at du ved, hvad du har ret til at kræve, for ellers kan det i sidste ende koste dig dyrt. For begge parter gælder det, at det er for sent at søge rådgivning eller hjælp, når først fraflytningsrapporten er underskrevet, så sørg for at være grundig, inden der sættes underskrifter. 

Ovenstående var vores 10 tips til såvel lejer som udlejer til, hvordan man skal forholde sig til fraflytning. Hos Home Connector har vi en mission om, at både lejere og udlejere skal have en behagelig lejeperiode. Kontakt os gerne for spørgsmål med henblik på lejers fraflytning eller din boligudlejning generelt.

Læs også: