·

Udgivet 29 januar, 2018

Husleje og depositum stigninger

Sidder du også og spekulerer på, hvilke ændringer der kan være for dig i dit lejemål i forhold til husleje og depositum?

Skrevet af Maiken Andersen

I nedenstående finder du informationer omkring huslejestigninger og depositum forhøjelser.
Dette drejer sig kun om lejemål hvor kontrakten er udformet efter 01. Juli 1994.
Typisk vil depositum i en lejekontrakt udformet før 01.juli.1994 ikke kunne reguleres.
Vi vil i følgende give dig et bedre overblik over, hvilke forbehold man skal tage som lejer og udlejer, hvis man vil være forberedt på eventuelle stigninger i husleje:

Først og fremmest er der 3 gyldige grunde for, at husleje og derefter depositummet stiger:

 1. Hvis lejen er væsentlig lavere end det lejedes værdi.
 2. Aftalt i lejekontrakten, at huslejen følger nettoprisindekset.
 3. Hvis huslejestigning aftales efter aftalelovens almindelige regler.

Depositum stigninger

Loven for depositum stigninger lyder jf. Lejelovens §53 stk. 3, at man som følge af huslejestigning også kan kræve den samme procentvise stigning i depositum.
Eksempel: hvis den nuværende husleje ligger på 8.000 kr., og huslejestigningen er på 10% – altså 800 kr., så den endelige husleje er 8.800 kr. – og det oprindelige depositum var 3 måneders forudbetalt husleje á 8.000 kr. var på 24.000 kr., vil den stige med 10% altså 2.400 kr. til at være 26.400 kr. De 2.400 kr. der pålægges, har man som lejer krav på at kunne afdrage over nogle måneder. I dette tilfælde vil 800 kr. blive pålagt huslejen i de næste 3  måneder.

Som udlejer

Hvis man udlejer sin bolig, er det en god ide som udlejer allerede at tage stilling til om man vil lade huslejen stige i perioden, og helst før kontrakten bliver underskrevet af lejeren. Hvis man som udlejer ikke gør lejer opmærksom, at der kan forekomme huslejestigning ved kontraktens indgåelse, er det ikke et krav for lejeren at betale de huslejestigninger, som udlejeren ønsker. Typisk stiger lejen efter nettoprisindekset, eller grundet de generelle huslejepriser stigninger i området, og man vil derfor tilpasse sig de nuværende omstændigheder.  En stigning kan også ske ved en forhøjelse af skatter og afgifter jf. LL §§ 50-52. Hvis det ikke allerede er anført i kontrakten, at visse ændringer kan ske, kan man som udlejer ikke kræve huslejestigninger.

Som lejer

Det er vigtigt som lejer, at man allerede før underskrift af lejekontrakten sætter sig ind i alt hvad lejekontrakten indebærer. Udlejer udformer dele af lejekontrakten, så den er tilpasset udlejers behov og ønsker Som lejer er man nødt til at sætte sig ind i diverse tilføjelser eller mangler. Typisk vil udlejer i en lejekontrakt have indskrevet krav om, at huslejen kan stige i takt med nettoprisindeks stigningen udgivet af Danmarks Statistik. Her kan man som lejer gå ind og tjekke hvordan nettoprisindeks indekset har set ud de foregående år, for at få en ide om, hvilken størrelse en fremtidig huslejestigning kan have.

I mange tilfælde skriver udlejeren ind at husleje stigninger kan forekomme i takt med den årlige nettoprisindeks stigning- eller fald. Nogen vælger ikke at lade huslejen stige, selvom nettoprisindekset er steget med 2% det pågældende år. Dette kan skyldes, at man som udlejer skal udforme en ny lejekontrakt, og dette kan være en dyr eller besværlig proces for blot 1-2% stigning af huslejen. Hvis der står anført i kontrakten, at huslejen kan variere efter nettoprisindekset og den pågældende husleje så falder, er det lejerens egen pligt at skulle informere omkring de pågældende ændringer i nettoprisindekset, og derfor ønsker en lavere husleje og tilbagebetaling af depositum, som også er faldet af samme årsag.

Alfa omega er, at udlejer som minimum skal varsle omkring huslejestigningen enten pr. post eller e-mail. Og det kan ikke ske fra dag til dag. 

Regler for varsling

Som udlejer kan man dog ikke bare vælge at husleje skal stige. Det skal varsles i en såkaldt huslejestigning varsel.
Der står i lejelovens § 48, stk. 1, at varslet for huslejestigning skal:

 • Være skriftlig
 • Indeholde oplysning om lejeforhøjelsens størrelse
 • Grunden til forhøjelsen (forklaring på årsagen)
 • Oplysning om, at lejeren har en indsigelsesfrist på 6 måneder
 • Være med et varsel på 3 måneder

Hvis huslejestigningsvarslet ikke indeholder disse punkter, vil det ikke være gyldigt, og du som udlejer ikke være i stand til at kræve den pågældende stigning du ønsker.

Korte råd til lejer og udlejer 

 •      Sammenlign kontakten med andre lejemål
 •      Krav for en stigning: skriftlig advarsel
 •      Tjek op på nettoprisindeks de sidste par år
 •      Undersøg det pågældende område ifht. kvm. priser og husleje priser
 •      Snak med en proffesionel

Nettoprisindeks 

Skulle du have spørgsmål til lejekontrakt eller har nu problemer med din nuværende lejer/udlejer så kontakt os gerne på info@Homeconnector.dk eller send en henvendelse til Homeconnector.

Vi hjælper hvor vi kan!

Du er altid velkommen til at kontakte Home Connector, hvis du har brug for vejledning i en specifik sag. Skriv os en mail eller giv os et kald!

Mail: info@homeconnector.dk

Telefon: +45 46 48 12 34