Skat ved udlejning af bolig

Hvor meget skat skal man betale af sin boligudlejning? - Og er der forskel hvis du udlejer eller fremlejer? Bliv klogere i dette blogindlæg.

Der er forskel på om du udlejer en ejerbolig eller fremlejer en andelsbolig, husk på det.

Hvis du udlejer din ejerbolig for mere end 12 måneder og ikke selv bebor lejemålet, kaldes dette “erhvervsmæssig” udlejning. Mange misforstår “erhvervsmæssig” som værende udlejning til en virksomhed eller et erhvervslokal. Du udlejer altid din bolig med henblik på privatbeboelse, men formen kaldes erhvervsmæssig-udlejning. Det betyder ganske enkelt, at du skal 1. lave et regnskab til SKAT og 2. Du kan benytte to ordninger, nemlig virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen. 

Er husleje skattepligtig?

Ja, i Danmark betaler du SKAT af dine huslejeindtægter, men der er forskellige beregningsmodeller, herunder virksomhedsskatteordningen og bundfradragsmetoden. 

Hvilke udgifter kan trækkes fra ved udlejning?

Du er sikkert interesseret i, hvad du kan/skal trække fra når du beregner din indkomst på udlejningen. Følgende har du mulighed for at fratrække dine indtægter (husleje)

 • Ejendomsskatter
 • Vedligeholdelse
 • Vand-, kloak- og renovationsafgifter
 • Administration og revisorbistand til regnskabet
 • Forsikring af ejendommen
 • Skorstensfejer, snerydning og fejning
 • Kontingent til grundejerforening
 • Afskrivning af eventuelle tilslutningsafgifter
 • El, vand og varme

Hvordan beskattes udlejning af bolig?

Dit bundfradrag kan maximalt udgøre ⅔ af din samlet huslejeindtægt ex. dine forbrugsopkostninger.

Lad os vise et konkret eksempel: 

Husleje pr. måned ex forbrug: 16.666 kr
Husleje pr. år ex forbrug: 200.000 kr
(200.000* (⅔) = 133.333 kr i fradrag

Dit minimums bundfradrag udgør i 2021 29.900 kr, hvis du udlejer igennem eks. homeconnector.dk og som privat udgør dit fradrag kun 11.700. kilde: https://skat.dk/SKAT.aspx?oid=2234798#:~:text=Bundfradrag%20for%20udlejning%20via%20udlejningsbureau%20eller%20portal%20er%2029.900%20kr.&text=Bundfradrag%20ved%20privat%20udlejning%20er,af%20lejeindt%C3%A6gten%2C%20der%20overstiger%20bundfradraget

Hvor meget må man udleje for skattefrit?

Dit bundfradrag udgør 29.900 kr som altså er det beløb man ikke bliver beskattet af og derfor er skattefrit. 

Hvad kan trækkes fra i virksomhedsordningen?

 • Ejendomsskatter (Grundskyld / ejendomsværdiskat)
 • Vedligeholdelse (Havearbejde, facader, låse, tekniske installationer (Hvis du som udlejer har vedligeholdes forpligtigelse.
 • Vand-, kloak- og renovationsafgifter
 • Administration og revisorbistand til regnskabet
 • Forsikring af ejendommen
 • Skorstensfejer, snerydning og fejning
 • Kontingent til grundejerforening
 • Afskrivning af eventuelle tilslutningsafgifter
 • El, vand og varme

Hvad er erhvervsmæssig udlejning?

Erhvervsmæssig udlejning bliver ofte forvekslet med erhvervsudlejning, altså eks. to forretninger som laver et lejeforhold. I private sammenhænge, altså boliger med henblik på privatbeboelse kalder SKAT det for “erhvervsmæssig” udlejninger når du udlejer eller fremlejer din bolig i mere end 12 måneder. Det betyder også at du skal aflægge et regnskab, hvert år som indsendes til SKAT. Erhvervsmæssig udlejning har ingen relation til Erhvervsudlejning 

Hvornår er det erhvervsudlejning?

Det kaldes for erhvervsmæssig udlejning når du udlejer din private ejerbolig i mere end 12 måneder. Ej at forveksle med Erhvervsudlejning som er mellem to cvr numre (Selskaber) og hvor brugsretten er til at drive en forretning. 

Hvilken rubrik til lejeindtægt?

Ved udlejning af andelsboliger og værelser brug: Rubrik 20

Ved udlejning af ejerboliger/ejerlejligheder brug: Rubrik 37

·

Udgivet 15 juli, 2021
Tags: , ,

Kategorier: ,