Gode råd omkring boligudlejning både for lejere og udlejere

Velkommen til vores blog. Vi håber at du finder vores artikler spændende. Synes du at der mangler et blogindlæg er du mere end velkommen til at skrive til os med ideer.

God læsning

Hvis der i forbindelse med lejemålet er opkrævet et depositum, kan det være en god idé, for både lejer og udlejer, at sætte sig ind i hvilke regler og tidsfrister der omfatter tilbagebetaling af depositum. Derved mindskes risikoen for at der kan forekomme misforståelser, og...

Hvad er A/C forbrug? Kort forklaret er a conto, eller forkortelsen A/C, et fast beløb, man som lejer betaler forud for typisk vand og varme. Dette beregnes enten som et skøn af lejers eget forbrug, eller på baggrund af tidligere lejeres forbrug. Forbruget bliver som regel opgjort...

Alle lejeforhold vil på et tidspunkt komme til ende, oftest ved opsigelse eller udløb af kontrakt. Der er selvfølgelig altid opsigelsesvarsel for både udlejer og lejer, som skal overholdes før at opsigelsen er gyldig. Hvis vi antager at din lejer har opsagt sit lejemål med rettidig...

Huslejenævnet tager stilling til mange forskellige problemstillinger i løbet at et år, som spænder sig fra lejens størrelse til overtrædelse af god skik og orden.   I august 2016 er der blevet offentliggjort en afgørelse fra huslejenævnet, som giver medhold til udlejer, når lejer overtræder god skik...

Lejekontraktens form juridisk korrekt En lejekontrakt skal være udført skriftligt, men behøves ikke være udfyldt på standard formularen A9 fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Du kan selv udforme din egen lejekontrakt, så længe den er i overensstemmelse med lejeloven og aftaleloven.   Det er dog de...

Hvis du vælger at leje din bolig ud, skal du altid svare skat af lejen, som du modtager. Det er I Danmark pligtigt at betale skat af udlejning af fast ejendom.   Der er et bundfradrag for din beskatning, som dog næsten aldrig vil dække den leje...

Når to parter (her udlejer og lejer) indgår en gensidigt forpligtende aftale, er det i sagens natur i begges interesse, at denne aftale bliver overholdt og i øvrigt forløber så gnidningsfrit som muligt.   Til regulering af sådanne aftaleforhold er juraen nyttig som fundament og viser sig...

14 DAGES FRISTEN VED FRAFLYTNING I lejeloven gælder der en 2 ugers periode fra fraflytning, hvor udlejer kan gøre krav gældende for lejemålet. Denne regel findes for at sikre udlejers rettigheder. Især sikre at et lejemål ikke afleveres tilbage i dårligere stand end ved overtagelse. I lejeloven...

I mange udlejninger bliver der i dag udført indflytningssyn, som beskriver lejemålets stand. Den rapport, som bliver udfærdiget er ofte vedhæftet billeder af lejemålet. Mange lejere føler sig trygge ved at der bliver foretaget et indflytningssyn, for så er de sikre på at de ikke...