Blog

Gode råd omkring boligudlejning både for lejere og udlejere

Velkommen til vores blog. Vi håber at du finder vores artikler spændende. Synes du at der mangler et blogindlæg er du mere end velkommen til at skrive til os med ideer. God læsning

Sådan skriver du den perfekte ansøgning Vi ved det alle sammen – boligmarkedet generelt, og specielt i København, er boomende, og man skal reagere lynhurtigt for at være med i ræset om en lejlighed. Det er derfor altafgørende at fange udlejers opmærksomhed og skille sig…

Det kan i nogle tilfælde ske, at lejer flytter efter at have modtaget en ophævelse, eller selv har opsagt lejekontrakten, men efterlader en række ejendele – og ikke nødvendigvis uden værdi! Spørgsmålet er så bare, hvad man som udlejer gør i en situation som denne?…

Hvis der i forbindelse med lejemålet er opkrævet et depositum, kan det være en god idé, for både lejer og udlejer, at sætte sig ind i hvilke regler og tidsfrister der omfatter tilbagebetaling af depositum. Derved mindskes risikoen for at der kan forekomme misforståelser, og…

Hvad er A/C forbrug? Kort forklaret er a conto, eller forkortelsen A/C, et fast beløb, man som lejer betaler forud for typisk vand og varme. Dette beregnes enten som et skøn af lejers eget forbrug, eller på baggrund af tidligere lejeres forbrug. Forbruget bliver som…

Alle lejeforhold vil på et tidspunkt komme til ende, oftest ved opsigelse eller udløb af kontrakt. Der er selvfølgelig altid opsigelsesvarsel for både udlejer og lejer, som skal overholdes før at opsigelsen er gyldig. Hvis vi antager at din lejer har opsagt sit lejemål med…

Huslejenævnet tager stilling til mange forskellige problemstillinger i løbet at et år, som spænder sig fra lejens størrelse til overtrædelse af god skik og orden.   I august 2016 er der blevet offentliggjort en afgørelse fra huslejenævnet, som giver medhold til udlejer, når lejer overtræder…

Lejekontraktens form juridisk korrekt En lejekontrakt skal være udført skriftligt, men behøves ikke være udfyldt på standard formularen A9 fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Du kan selv udforme din egen lejekontrakt, så længe den er i overensstemmelse med lejeloven og aftaleloven.   Det…

Hvis du vælger at leje din bolig ud, skal du altid svare skat af lejen, som du modtager. Det er I Danmark pligtigt at betale skat af udlejning af fast ejendom.   Der er et bundfradrag for din beskatning, som dog næsten aldrig vil dække…

Når to parter (her udlejer og lejer) indgår en gensidigt forpligtende aftale, er det i sagens natur i begges interesse, at denne aftale bliver overholdt og i øvrigt forløber så gnidningsfrit som muligt.   Til regulering af sådanne aftaleforhold er juraen nyttig som fundament og…