Udgivet 18 juni, 2020

Depositum og forudbetalt husleje

Depositum og forudbetalt husleje er to ting, der tjener to forskellige formål i udlejningen af en bolig. Lær her forskellen på depositum og forudbetalt husleje.

Skrevet af Maiken Andersen

Spørgsmål og problemstillinger fra vores kunder, er en hverdagsopgave vi nyder at tage os af! I det følgende berøres emnet om depositum og forudbetalt husleje. Der er nemlig mange der forveksler disse med hinanden.

Depositum

Depositummet er en form for sikkerhed, at lejer ikke laver ravage i lejemålet. Hvis lejer har skadet boligen, har udlejer en sum penge at udbedre skaden for. Det forholder sig dog ikke sådan at man som udlejer skal beslaglægge depositummet. Der skal være en reel grund til hvorpå man må bruge det. Det er derfor vigtigt at man ved indflytning laver en indflytningsrapport og ved udflytning laver en udflytningsrapport. De to ting skal balancere som et regnskab forstået på den måde, at lejemålet skal afleveres i samme stand som noteret i indflytningsrapporten. Afleveres lejemålet ikke i samme stand, er det her depositummet går ind og dækker. Lejer har altid ret til at udbedre skaden, indtil fraflytning af lejemålet, uden at omkostningerne trækkes fra depositum.

Hvornår sker tilbagebetaling af depositum?

Udlejer skal tilbagebetale det overskydende depositum, lige så snart det kan gøres endeligt op. Herunder hvor meget lejer skal betale til reparationer og vedligeholdelse ved fraflytning. Sædvanligvis vil tilbagebetaling af depositum – eller overskydende depositum, ske inden for 1 – 1 ½ måned efter fraflytningen. Dog skal omfanget af det nødvendige arbejde, for istandsættelse efter fraflytningen, gøres gældende inden en frist på 14 dage. (medmindre andet står i lejekontrakten). Hvis udlejer ikke har gjort dette, kan lejer kræve fuld tilbagebetaling af sit depositum.

Opgørelse af reparationer og vedligeholdelse

Hvordan reparationer og vedligeholdelse gøres op, foregår ved at udlejer og lejer laver et fælles eftersyn både ved ind –og fraflytning, hvor der hertil udarbejdes en skriftlig rapport, som bl.a. indeholder en gennemgang af lejemålets stand for hvert enkelt rum.

Hvis rapporterne ikke laves og der ikke udleveres en kopi til lejer, har udlejer ikke mulighed for at kræve, at lejer skal dække udgifterne for istandsættelse ved fraflytning.

Vil du vide mere om ind –og fraflytningsrapporten, så kan du også læse blogindlægget “Indflytning og fraflytning”

Forudbetalt husleje

Forudbetalt husleje er en leje man betaler forud. Dvs. når opsigelsen fra lejeren kommer, er der som regel 3 måneders opsigelse. Det er i opsigelsesperioden at den forudbetalte husleje gør sig gældende. Mange tror at det er de tre første måneder, hvor lejer ikke skal betale husleje. Dette er dog ikke rigtigt. Det er de sidste 3 måneder af lejeperiode, hvor man gør brug af forudbetalt husleje. Den forudbetalte husleje har altså ikke noget at gøre med depositummet. Det er ikke noget udlejer har krav på, i forhold til, hvis en lejer skal lave istandsættelse i lejemålet.

Regel for forudbetalt leje

Det store spørgsmål er for mange lejere og udlejere, hvornår den forudbetalte leje kan anvendes og reglen er klokke klar: Betaler du 3 måneder i forudbetalt leje skal lejer IKKE betalte husleje de sidste 3 måneder af en lejeperiode. Den forudbetalte leje kan sammen med reguleringer og huslejestigninger hæves til det niveau som altid svarer til selve huslejen.Eks. Lejer indbetaler 1 måneds forudbetalt husleje: 10.000 kr i år 1.I år 2 stiger lejen med 200 kr grundet en indeksregulering af huslejen. Udlejer kan derfor “hæve” den forudbetalte leje med 200 kr, så den svarer til 1 måned. Find eventuelt de relevante af lejelovens bestemmelser på www.retsinformation.dk. Fandt du ovenstående interessant?

Læs også:

Vi hjælper hvor vi kan!

Du er altid velkommen til at kontakte Home Connector, hvis du har brug for vejledning i en specifik sag. Skriv os en mail eller giv os et kald!

Mail: info@homeconnector.dk

Telefon: +45 46 48 12 34