Ny lejelov – Istandsættelse

Nye regler omkring istandsættelse –Den nye lejelov
Nu er der kun få dage til, at den ”nye” lejelov træder i kraft, eller sagt med andre ord, de nye tiltag fra den forhenværende regering bliver sat i værk.
Ét af de mest markante ændringer er reglen omkring istandsættelse.
Førhen har en udlejer kunne skrive, at hans/hendes lejemål var ”nyistandsat”, dvs. malede på alle malbare flader samt gulve ny-slebet og behandlet. Det kan du også gøre efter 01.07.15, men den store forskel er, at du som udlejer ikke kan forlange, at din lejer istandsætter efter endt lejeperiode.
Hvad betyder det for dig som udlejer: Jo, det er meget simpelt. En udlejer kan altså ikke få sin investering igen, eller sit lejemål igen nyistandsat, selvom han/hun har brugt likvider på istandsættelsen inden lejeperioden starter. Det kan lyde mærkeligt, at man kan aflevere et lejemål totalt istandsat og ikke få det igen i samme stand, men det har ”den gamle” regering altså besluttet.
Vi i Home Connector anbefaler simpelthen, hvis muligt, at lade sit lejemål overdrage som værende taget som beset. Det betyder, at lejemålet bliver overdraget til lejer, uden nymalet vægge, uden nyslebet gulve. Dermed har lejer ret til, at bruge lejemålet som det er og aflevere det i samme stand, dog set bort fra normalt slid og ælde.
Skulle du alligevel istandsætte inden lejer flytter ind, kan du højest forlange, at din lejer ”normalistandsætter” dvs. udbedre eventuelle huller i vægge og male med det man mener er nødvendigt. Vi har i Home Connector endnu ikke fundet en mere klar melding eller definition omkring ”normalistandsættelse”, så gør det nemt for dig selv: Udlej din bolig som beset!
Har du spørgsmål til ovenstående skal du være velkommen til, at kontakte os på tlf. 46481234.
Team Home Connector.