Gode råd omkring boligudlejning både for lejere og udlejere

Velkommen til vores blog. Vi håber at du finder vores artikler spændende. Synes du at der mangler et blogindlæg er du mere end velkommen til at skrive til os med ideer.

God læsning

Siden den 1. juli i år har der været en ny lejelov. Den har medført flere ændringer for de ca. 530.000 private udlejningsboliger, som findes i Danmark. I dette indlæg vil vi kort beskrive en af de væsentlige ændringer, der er for privat udlejning af...

Nye regler omkring istandsættelse –Den nye lejelovNu er der kun få dage til, at den ”nye” lejelov træder i kraft, eller sagt med andre ord, de nye tiltag fra den forhenværende regering bliver sat i værk.Ét af de mest markante ændringer er reglen omkring istandsættelse.Førhen...

Det er helt normalt at se et hus eller en lejlighed, hvor lejen er sat langt over markedslejen. Samtidigt er der et stigende antal af sager, der meldes til huslejenævnene. Et nyt tal fra Helsingør kommune viser eksempelvis, at antallet af klager til huslejenævnet i...

Vi plejer at sige, at det særligt er to ting, der skal være på plads for, at du kan være sikker på,at udlejningen af din bolig bliver en succes.1. Du skal finde den rigtige lejer. 2. Du skal udarbejde en juridisk gældende lejekontrakt, hvor nuværende og...

Ejer du en lejlighed, som du overvejer at udleje? I så fald er du sikkert gået i gang med det helt store detektivarbejde i søgningen på, hvad der kan betale sig at gøre, og hvad der ikke kan betale sig at gøre.Udlejning af lejlighed er...

Lejekontraktens formål er at definere udlejer og lejers forpligtigelser i lejeperioden og oplyse om eventuelle fravigelser fra og tilføjelser til lejeloven. Hvis en tilføjelse ikke er udfyldt juridisk korrekt i lejekontrakten, så kan den erklæres ugyldig i husklagenævnet. Det vil medføre at lejeforholdet gælder i forhold...

Udlejer kan ved indgåelse af lejeforholdet opkræve forudbetalt leje.Formålet med forudbetalt leje er, at udlejer har en sikkerhed for betaling af husleje. Dette kan både blive relevant i en opsigelsesperiode og i tilfælde af, at lejer skulle stoppe med at betale husleje – i så...

Udlejer kan ved indgåelse af lejeforholdet opkræve et depositum.Formålet med depositum er, at udlejer har en vis sikkerhed for at få dækket eventuelle omkostninger, som lejer måtte hæfte for ved fraflytning. Lejer hæfter dog naturligvis også for et eventuelt krav, der måtte overstige depositummet.Depositummet må...

Der har i årevis været en fejlslået opfattelse af hvor længe man kan og må udleje, før at der træder visse regler i kraft overfor udlejer. Det er en kendt misforståelse mellem både udlejere og lejere, at man tror at hvis lejeperioden er begrænset til...

Som udlejer kan du, når du skal udleje din bolig, vælge mellem at gøre tidsperioden begrænset eller ubegrænset. Dette har især en effekt på opsigelse af lejemålet og hvilke regler du som udlejer er bundet af.Hvis du vælger at tidsbegrænse lejeperioden, skal du som det...