Udlejning af hus

Kom sikkert igang med udlejningen af dit hus.

Ved udlejning af hus er der en række valg og muligheder du skal gøre dig klart inden du tager beslutningen omkring at blive “udlejer”. Det væsentligste når du udlejer dit hus er grunden til udlejningen, indtjening, lejeperiode og ikke mindst hvilke lejere du i så fald ønsker, der skal bebo dit hjem. Mange tager ofte beslutningen om at udleje deres hjem uforberedt, hvilket i det private marked kan ende med en dårlig oplevelse.

Home Connector´s founder giver et kort brief på udlejningen af huse

Er du førstegangsudlejer, så anbefaler vi i Home Connector, at du som minimum sætter dig ind i dine faldgruber, ”worst-case-scenarios” og forsøg så vidt muligt ikke, at lade dig friste for første og bedste tilbud fra markedet (Lejere).  Det kan lyde negativt, og du har sikkert også allerede læst de først 10 sektioner med dårlige lejere, lejere som ikke flytter ud og ødelagte hjem. Sagen er den, at er du forberedt på udlejningen af dit hus, så er boligudlejning i sin enkelhed en sikker måde at undgå tomgang på (og en mulig god indtægtskilde).

Private lejere af dit hus

Private lejere (danske lejere) fungerer i bund og grund på samme måde som en expat. Ser vi på lejebudgetter har de private danske lejere, som har lejet igennem Home Connector, statistisk set et lidt mindre rådighedsbeløb end expats.

Dette gør dog ikke private lejere til hverken bedre eller dårligere lejere ved udlejning af huse. I nogle områder af Danmark vil der naturligt være langt flere private lejere end expats.

Vedligeholdelse af huset i lejeperioden

Hvis du undlader at skrive noget i lejekontrakten omkring vedligeholdelse, er det dig som udlejer, der står for forpligtigelsen af den indvendige og udvendige vedligeholdelse. Det gode er, at du kan skrive vedligeholdelsesforpligtigelsen over på din lejer, både indvendigt og udvendigt.

Det betyder i korte træk at din lejer skal rengøre, holde låse/nøgler vedlige, tømme dræn/toilet, slå græs, klippe hæk mv. Du kan IKKE forlange at din lejer holder murværk/beton og teglsten på taget vedlige. En lejer skal dog ikke aflevere dit hus i bedre stand end de modtog det, og der må godt være tegn på normal slid og ælde.

Forsikring af hus ved udlejning

Ved en udlejning af hus forpligtiger du dig som udlejer til at bibeholde din villaforsikring i tilfælde af eks. brand. Alle forsikringer udover villaforsikringen er dig (udlejer) uvedkommende.

Husk på at det ikke er lovpligtigt at have en indboforsikring i Danmark, men noter i lejekontraktens §11 at lejer skal tegne forsikring for indbo, glas og sanitet. Udlejer du huset møbleret er det præcis det samme. Din lejer skal tegne forsikring for dine møbler, da de indgår som en del af lejekontrakten og det ”udstyr” du giver med.

Expats som lejere af dit hus/ udlejning af hus til virksomheder

Hos os i Home Connector arbejder vi primært med expats, dvs. lidt over 80% af vores udlejninger går til medarbejdere som er ind-stationeret i landet. En expat (Expatriate : En udflytter) er ikke nødvendigvis en ”bedre” lejer statistisk set ud fra overdragelse, overholdelse af forpligtigelser m.v.

En stor fordel ved expats er, at der sjældent hersker tvivl om huslejeindbetalinger, fraflytninger og aflevering. Majoriteten af expats bosætter sig i de danske større byer, herunder Århus og København. I København har vi i Home Connector udlejet flest boliger til expats i områder som Østerbro, Hellerup samt Frederiksberg.

8 fordele ved udlejning af hus gennem Home Connector

  • Penge i kassen – Jævnt gode afkast på lejeindtægten især i de større byer.
  • Slip for forpligtelser – Lejere er generelt blevet langt mere opmærksomme på istandsættelse og overholdelse af vedligeholdelses forpligtigelser.
  • Slip for det praktiske – Vi kan håndtere administrationen, så du undgår ”konflikter” og kontakt til din lejer
  • En god lejer = en god udlejningsperiode – Dine lejere er screenet inden underskrift af lejekontrakten.
  • Sikre betalinger – Betalinger sker rettidigt.
  • Giver lejer fuld forståelse – Vi sætter din lejer grundigt ind i lejeforholdet
  • Lejeperioder – Faste lejeperioder
  • Gå ikke glip af penge – For hver måned/dag dit hus ikke er udlejet taber du penge – Få Danmarks sikreste netværk af lejere. Vi undgår tomgang i lejeboligen.