· ·

Udgivet 28 juni, 2022

Udlejning af bolig til expats

Flere og flere danskere udlejer deres bolig ud til udlændinge, også kaldet expats. Mange udlejer til expats, da de vil udleje deres bolig i en begrænset lejeperiode og da de ved, at expats ofte søger bolig for en kortere periode. I dette blogindlæg, vil vi komme nærmere ind på de fordele og ulemper der findes, ved udlejning af bolig til udlændinge. 

Skrevet af Maiken Andersen


Vedligeholdelse af boligen 

Hvis man overvejer at udleje sin bolig ud til expats, skal man først og fremmest være bevidst om den kulturforskel der kan findes. Hvis kulturforskellen er meget stor, kan det nemlig få betydning for vedligeholdelsen af boligen. Dette kan give sig til udtryk i; rengøring (midler og metoder), udluftning, møblering og vedligeholdelse af gulve. Læs mere om rengøring og vedligeholdelse af din bolig her.


Flytter igen

Mange anser udlændinge som gode lejere, da de ofte flytter til Danmark for en kortere periode grundet arbejde, og derfor flytter hjem igen. Vi oplever typisk, at en expat opholder sig i Danmark mellem 12 måneder og 3 år. Herefter oplever vi at de flytter hjem igen, eller vælger at blive i Danmark og investerer i egen bolig. 

Madlavning med kraftige dufte

Madlavningen er forskellig fra kultur til kultur. I nogle kulturer laves der mild mad, mens der i andre bruges kraftige krydderier. Her skal man være lidt opmærksom på det sidstnævnte. Mad med kraftige krydderier, dufter nemlig også af mere, og dette kan sætte sig i gardiner, vægge, lofter og genere naboerne.

Ny i Danmark (husorden) 

Skal man udleje til en expat, kan det være en god idé, at man som udlejer nedskriver en husorden. Særligt hvis den udlejede bolig ligger i en lejlighedsbygning, eller har naboer tæt på. Det kan være en stor hjælp for din lejer, som er ny i Danmark, at få information om hvor meget eller lidt der må larmes, hvordan naboskabet er i bygningen, og lign. Dette anbefaler vi både for at imødekomme lejeren og modtage denne varmt i din bolig, men også for at skabe en forventningsafstemning mellem lejer og udlejer.

Der er altså både fordele og ulemper ved at udleje til expats fra udlandet, og om det er den rigtige løsning for dig, afhænger fuldstændig af din situation. Læs mere om risici ved udlejning af din bolig her.