· ·

Udgivet 9 februar, 2023

Må lejer fremleje min bolig?

Fremleje af lejlighed betyder at den person, som efter lejeaftalen med udlejeren er lejer, vælger at videreudleje lejligheden. Dette kan både være helt eller delvist. Den person der lejer af lejer er fremlejetager. Når lejligheden bliver fremlejet vil den oprindelige lejer stadig have lejeretten i forhold til udlejer. Dvs. at fremlejetagerens ret til at bo i lejligheden afhænger af den oprindelige lejeres ret, stadig er gyldig. Med andre ord: Hvis lejeaftalen udlejer og lejer imellem ophører, for eksempel grundet opsigelse, bortfalder fremlejeaftalen også.  

Opdateret d. 21/12/2023

Delvis fremleje af lejlighed:    

Delvis fremleje betyder at en lejer fremlejer et værelse (eller flere) ud. Dette betyder at lejer stadig bor i lejligheden. Der er nogle regler om, hvor meget du højst må fremleje af lejligheden. •

Det samlede antal personer der skal bo i lejligheden må ikke overstige antallet af værelser i lejligheden •

Man må højst fremleje halvdelen af lejlighedens værelser  

Hel fremleje af lejlighed:    

Hel fremleje betyder at lejer vil fremleje hele lejligheden, det vil sige at lejeren ikke selv skal bo i lejligheden.  

Her er det vigtigt, at man som lejer er klar over, at man skal have en gyldig grund om midlertidigt fravær, så man ikke mister retten til boligen og kontrakten overgår til fremlejetager. Disse grunde kan være:

  • • Udstationering
  • • Studieophold
  • • Midlertidigt forflyttelse
  • • Sygdom

Det er dog ikke alle steder at udlejer tillader en fremleje. Udlejer kan modsætte sig hvis:

  • Ovennævnte betingelser ikke er overholdt
  • Hvis ejendommen omfatter færre end 13 beboelseslejligheder

Betingelser for fremleje 

Fremlejeaftalen skal inden fremlejens start, af lejer sendes til udlejer. Det er godkendt at sende en kopi. Denne aftale skal indgås skriftligt.  

Andelsboliger som bytte:

I andelsforeninger bor der stadig en del lejere, som ikke valgte at blive andelshavere da ejendommen blev opkøbt af andelsforeningen. Hvis man vil bytte sig til sådan en lejlighed skal man være opmærksom på, at andelsforeningen kan forlange at den nye lejer bliver andelshaver. Når to andelshavere bytter lejligheder, ser man byttet som værende gensidig overdragelse. Her vil andelsboliglovens regler om maksimalpriser og vedtægtsmæssige bestemmelser omkring overdragelse stadig skulle overholdes. Man skal være opmærksom på, at ventelister i andelsforeningen skal efterkommes og derfor kan komme i vejen for en bytning.  

Læs også: 
Udlejning af bolig guide

Vi hjælper hvor vi kan!

Du er altid velkommen til at kontakte Home Connector, hvis du har brug for vejledning i en specifik sag. Skriv os en mail eller giv os et kald!

Mail: info@homeconnector.dk

Telefon: +45 46 48 12 34