Udgivet 10 januar, 2024

Fremleje af andelsbolig? Se hvilke konsekvenser det har og hvad du må

Ved fremleje af andelsbolig(er) kan reglerne til tider være uigennemsigtige og måske sætter din andelsboligforening en stopper for "showet". Læs her, hvilke konsekvenser det har, og hvad du må.

Opdateret d. 10/01/2024

Skrevet af Maiken Andersen

Retten til at fremleje

Det vil fremgå af andelsforeningens vedtægter, hvilke former for fremleje der er tilladt, eller om det overhovedet er tilladt. Det er i mange andelsboliger givet, at andelshaver skal bo i andelsboligen, med mindre andelshaver bliver forhindret heri (Det kan være på grund af sygdom, længere rejse, udstationering m.v). Det kræver derfor næsten altid et samtykke fra bestyrelsen, før man med sikkerhed kan fremleje sin andelsbolig. Hvis boligen fremlejes uden samtykke fra bestyrelsen, kan det i værste tilfælde betyde, at andelshaveren bliver ekskluderet fra foreningen.

Hav derfor altid styr på, om din forening tillader fremleje, før du giver dig i kast med det. HUSK, er der i vedtægterne ikke noteret en pasus omkring fremleje, kan foreningen ikke forhindre dig i at fremleje til en fremlejetager.

Fuld fremleje af andelslejlighed

Det er givet i lejeloven, at fuld fremleje af andelsbolig skal være tidsbestemt (Tidsbegrænset lejekontrakt). Udlejer/fremlejegiver skal altså flytte tilbage igen på et tidspunkt, Lov om Leje §158 (tidl. Lejeloven §70). Derudover beskriver den, at det skal være umuligt for udlejer at blive boende i boligen, f.eks. i forbindelse med afstand til studie eller arbejde. Fremleje af andelsboliger er derudover forudbestemt til maksimalt 2 års udlejning, Lov om Leje §158 (tidl. Lejeloven §70), da en andelsbolig går ind under “fremleje regler”.  Der skal dertil være flere end 12 lejligheder i ejendommen.

For at minimere din risiko for tviste med din fremlejetager anbefaler vi altid at du laver skriftlige aftaler med lejer. I størstedelen af danske andelsboligerforeninger kræver vedtægterne, at du fremlægger en gyldig lejekontrakt før fremlejeforholdet kan begynde og at foreningen godkender denne.

Husleje

Når en andelsbolig fremlejes gælder Lejelovens regler vedrørende huslejens størrelse, hvilket betyder, at der vil være et loft herpå. Huslejen fastsættes efter bestemmelserne i Lov om Leje og må derved ikke overskride det lejedes værdi (Dog med visse undtagelser: læs eks. Huslejeberegner)

Valg af fremlejetager

Når du skal vælge en lejer er det primært kemien mellem dig og personen som du skal være opmærksom på. Lad dig ikke “rive” med. Vi anbefaler altid at tage en snak under fire øjne med personen du påtænker at fremleje til. Tag også gerne flere kandidater ud til en snak og følg din mavefornemmelse. Du gør ikke noget forkert i, at spørge ind til lønforhold, civilstatus m.v. Jo flere oplysninger du har på vedkommende, desto mere sikkert bliver dit fremlejeforhold. Få enten en advokat eller specialist til at lave det juridiske stykke arbejde, så der ikke hersker tvivl omkring forpligtelserne for både dig og din fremlejer. Det er desværre ikke nok, at printe den gratis version som du kan finde mange steder på internettet. Det kan til og med koste dig dyrt, hvis du ikke har det juridiske på plads, inden du vælger en at indgå en lejeaftale.

Home Connector tager 1.995 kr inkl. moms for en skræddersyet lejekontrakt, hvis du ønsker at vi laver arbejdet for dig.

For at få styr på lejelovens omfang, klik ind på: Retsinformation.dk indlæg

Fandt du ovenstående interessant, synes du måske også om dette blogindlæg om fremleje af lejlighed.

Vi hjælper hvor vi kan!

Du er altid velkommen til at kontakte Home Connector, hvis du har brug for vejledning i en specifik sag. Skriv os en mail eller giv os et kald!

Email: info@homeconnector.dk
Telefon: +45 46 48 12 34