Udlejning af bolig – udstationering

Vi er eksperter i boligudlejning for kunder der skal udstationeres

Over 80% af vores forretning er kunder, som for en periode skal være væk fra deres bolig – f.eks. ved udstationering. Som eksperter i boligudlejning for klienter der skal udstationeres, er vi der gennem hele processen, fra start til slut, og sørger for at lejeperioden bliver optimal for vores klienter. Bliv klogere på processen ved udlejning af bolig ved udstationering her!

Hovedparten af vores kunder skal udstationeres. Derfor har vi specialiseret os i netop udlejning af boliger til kunder som skal rejse væk for en kortere eller længere periode.

Udlejning af bolig ved udstationering
Udlejning af bolig ved udstationering

Det juridiske

Udlejer du din bolig under midlertidig udstationering, har du hjemmel til at lade lejeperioden “tidsbegrænse“. Det betyder, at du har ret til at udleje din bolig, for den eksakte periode du er udstationeret. Der findes ingen korrekt, ej heller forkert, lejeperiode, dog skal der forekomme en saglig begrundelse for udlejningen.
Ved udstationering har du netop det; en saglig begrundelse for at udleje din bolig midlertidigt, og dette kan være alt fra 1 måned til flere år.

Du har ganske sikkert også hørt om “den falske 2-års-regel”, og nej – du er ikke begrænset til kun at kunne udleje din bolig i 2 år.
Du har, som nævnt, en saglig begrundelse, som i dit tilfælde er en udstationering. Dermed vælger du selv perioden baseret på varigheden af dit udlandsophold.
Er du lejer af en bolig og skal udstationeres, gælder reglerne omkring fremleje for dit lejeforhold. Udlejer du en ejerbolig, tales der om tidsbegrænset lejeforhold.

Hos Home Connector sammensætter vi en komplet udlejning til dig, så du er 100% korrekt stillet inden afrejse. Vi sørger bl.a. for at finde en tillidsvækkende lejer til din bolig ved brug af vores netværk af virksomheder og private, screening af din lejer, udfærdigelse af lejekontrakt, samt alt det praktiske omkring indflytningen, herunder tilmelding af forbrugsmålere og nøgleoverdragelse.

Under din udstationering kan vi ligeledes være kontaktperson til din lejer, mens vores viceværtsservice, ved behov, passer din bolig.

Beskatning ved udstationering

Vi får ofte spørgsmålet om at være begrænset skattepligtig under udstationeringen. Som hovedregel forlanger SKAT, at du som minimum udlejer din bolig i en 3-årig periode. Du skal vel og mærke ikke kunne have tilgang til din ejendom under udenlandsopholdet. Rent juridisk er du derfor forpligtet til at låse dig selv i en minimumsperiode på 3 år. Som begrænset skattepligtig til Danmark skal du udfylde, underskrive og aflevere din selvangivelses-blanket “Selvangivelse for begrænset skattepligtige” 04.009. Du skal udfylde blanketten med alle indkomster fra Danmark. Selvangivelsen kan ligeledes registreres via www.tastselv.skat.dk.

Din arbejdsgiver er forpligtet til at oplyse de danske skattemyndigheder om størrelsen af indeholdt A-skat, arbejdsmarkedsbidrag m.m., udbetalt løn og værdien af visse personalegoder.

Har du spørgsmål omkring udlejning af din bolig ved udstationering kan vi kontaktes på info@homeconnector.dk eller ved, at udfylde nedenstående formular.