2-års reglen som ikke findes

Der har i årevis været en fejlslået opfattelse af, hvor længe man kan og må udleje, før visse regler træder i kraft overfor udlejer. Det er en kendt misforståelse mellem både udlejere og lejere, hvis man tror lejeperioden er begrænset til 2 år, så bliver det mere gunstigt for udlejer, idet det er lettere at opsige lejer fra lejemålet. Der er derfor store forvirringer omkring 2-års reglen som ikke findes. Læs med her og bliv klogere!

Skrevet af Rasmus Brohl

Dog kan man som udlejer kun tidsbegrænse sit lejemål, hvis man har en saglig begrundelse. Dvs. man ikke kan tidsbegrænse uden en saglig grund. Hvis man skulle gøre dette og lejer klager over begrænsningen til huslejenævnet, kan tidsbegrænsningen blive sat til side. Lejeperioden vil være uden tidsbegrænsning, og som udlejer vil du have meget sværere ved at opsige lejer fra lejemålet.

Den saglige grund, som skal skrives ind i lejekontrakten har visse krav. En saglig grund kan f.eks. være udstationering eller markant tab ved salg. Hvis du giver denne saglige grund, er der intet til hinder for at tidsbegrænse med mere eller mindre end 2 år. At en tidsbegrænsning kun må vare 2 år har intet på sig.

At der stadig oprettes en del lejekontrakter med 2 års tidsbegrænsning er en realitet, da denne misforståelse stadig florerer imellem udlejere og lejere. Grunden hertil er ofte, at den lejekontrakt som sendes ud, er lavet af udlejer selv. Ikke udfærdiget af en professionel person. Derfor er det altid en god idé at få hjælp til at udfærdige sin lejekontrakt, således at lejekontrakten er korrekt. Både udlejer og lejer er opdateret på hvilke regler, der gælder indenfor området.

Vi hjælper hvor vi kan!

Du er altid velkommen til at kontakte Home Connector, hvis du har brug for vejledning i en specifik sag. Skriv os en mail eller giv os et kald!

Mail: info@homeconnector.dk

Telefon: +45 46 48 12 34

Udgivet 28 juni, 2022
Tags: ,

Kategorier: