Tidsbegrænsning eller tidsubegrænsning

Som udlejer kan du, når du skal udleje din bolig, vælge mellem tidsbegrænsning af lejemål eller ubegrænset lejemål. Dette har især en effekt på opsigelse af lejemålet og hvilke regler du som udlejer er bundet af.

Opdateret d. 19/12/2023

Skrevet af Maiken Andersen

Tidsbegrænset lejeforhold

Ved tidsbegrænsning af dit lejemål, skal du som udlejer opretholde en saglig begrundelse. Du kan læse mere om, hvilke saglige begrundelser der er godkendt, her! En tidsbegrænsning kan spænde bredt. Det kan være 6 måneder, 2 år, ja endda 10 år! Der er ikke noget krav på hvor længe tidsbegrænsning af lejeboliger skal vare.

Tidsubegrænset lejeforhold

Her behøver du ingen saglig begrundelse. Når du udlejer din bolig, er det selvfølgelig uden begrænsninger. Du behøver ikke notere en periode i lejekontrakten. Ulempen er, at det kan være sværere at komme af med din lejer. Opsigelsen kan faktisk kun begrundes med, at du som udlejer skal tilbage i lejemålet for selv at benytte dette. Husk på at du i øvrigt har 1 års opsigelsesvarsel overfor din lejer. Du skal også huske at gøre lejer opmærksom på, at der i kontrakten står noteret, at udlejer kan gøre brug af lejelovens §170 og §171 (tidligere §82 og §83). Dette giver dig ret til at opsige din lejer og er derfor vigtigt at det noteres i kontrakten.

Hvis du vælger at tidsbegrænse lejeperioden, skal du som det første være klar over, at en tidsbegrænsning kræver en saglig begrundelse. Du kan derfor ikke tidsbegrænse 2 år, bare fordi du vil eller fordi du har hørt, du ikke kan slippe af med din lejer efter 2 års tidsbegrænsning. Du kan altså generelt ikke tidsbegrænse din lejlighed “bare fordi”. Så kan du risikere et forklaringsproblem, såfremt du er så uheldig din lejer går i huslejenævnet. En saglig begrundelse kan bl.a. være udstationering, midlertidig flytning til anden landsdel eller markant tab ved salg.

Hvis du har en saglig begrundelse til din tidsbegrænsning, er der intet til hinder for, at du vælger at lave lejekontrakten til kun 3 år. F.eks. vil opsigelse af lejemålet derfor ske naturligt, når den periode der er skrevet ind i lejekontrakten, udløber. Du har som udlejer derfor ingen pligt til at informere eller opsige lejer 3 måneder forinden, idet kontrakten kun løber i et vist antal år.

Hvis du laver en tidsbegrænset lejekontrakt vil det efter lovens ordlyd ikke være muligt at opsige lejemålet før tid. Dette er gældende for både udlejer og lejer, med mindre andet er aftalt.
Det vil altså sige, det er muligt at indsætte alm. opsigelsesregler i en tidsbegrænset lejekontrakt, således du som udlejer har 12 måneders opsigelse, og lejer har 3 måneders opsigelse. Men skrives det ikke i kontrakten, er den pr. default uopsigelig i hele lejeperioden (Kun ved tidsbegrænset lejeperiode).

Vi hjælper hvor vi kan!

Du er altid velkommen til at kontakte Home Connector, hvis du har brug for vejledning i en specifik sag. Skriv os en mail eller giv os et kald!

Mail: info@homeconnector.dk

Telefon: +45 46 48 12 34

· ·

Udgivet 19 december, 2023
Tags:

Kategorier: , ,