Udgivet 20 januar, 2015

Tidsbegrænsning af lejemål

Som udlejer kan du, når du skal udleje din bolig, vælge mellem at gøre tidsperioden begrænset eller ubegrænset. Dette har især en effekt på opsigelse af lejemålet og hvilke regler du som udlejer er bundet af.

Hvis du vælger at tidsbegrænse lejeperioden, skal du som det første være klar over, at en tidsbegrænsning kræver en saglig begrundelse. Du kan derfor ikke tidsbegrænse 2 år, bare fordi du ønsker dette. En saglig begrundelse kan findes i grunde som udstationering eller markant tab ved salg.

Hvis du har en saglig begrundelse til din tidsbegrænsning, er der intet til hinder for at du vælger at lave lejekontrakten til kun at vare i 3 år f.eks. Opsigelse af lejemålet vil derfor ske naturligt, når den periode, der er skrevet ind i lejekontrakten, udløber. Du har som udlejer derfor ingen pligt til at informere eller opsige lejer 3 måneder forinden, idet kontrakten kun løber i et vist antal år.

Hvis du laver en tidsbegrænset lejekontrakt vil det efter lovens ordlyd ikke være muligt at opsige lejemålet før tid, dette gældende for både udlejer og lejer, med mindre andet er aftalt.

Ønsker du at udleje din bolig? Tryk her: Boligudlejning

Ønsker du at læse mere omkring fordele ved vores administrationspakke? Tryk her: administrations muligheder hos Home Connector

Se vores ledige lejemål her: Ledige lejemålLæs også: vores guide til den perfekte boligudlejnings guide

Kategorier: