· ·

Udgivet 16 marts, 2023

Tidsbegrænsning eller tidsubegrænsning

Som udlejer kan du, når du skal udleje din bolig, vælge mellem tidsbegrænsning af lejemål eller ubegrænset lejemål. Dette har især en effekt på opsigelse af lejemålet og hvilke regler du som udlejer er bundet af.

Skrevet af Maiken Andersen

Tidsbegrænset lejeforhold

Ved tidsbegrænsning af dit lejemål, skal du som udlejer, opretholde en saglig begrundelse. Du kan læse mere om hvilke saglige begrundelser der er godkendt, her! En tidsbegrænsning kan spænde bredt. Det kan være 6 måneder, 2 år, ja endda 10 år! Der er ikke noget krav på hvor længe tidsbegrænsning af lejeboliger, skal vare.

Ubegrænset lejeforhold

Her behøver du ingen saglig begrundelse. Når du udlejer din bolig, er det selvfølgelig uden begrænsninger. Du behøver ikke notere en periode i lejekontrakten. Ulempen er, at det er sværere at komme af med sin lejer. Opsigelsen kan faktisk kun begrundes med, at du som udlejer skal tilbage i lejemålet og selv benytte dette. Husk på at du iøvrigt har 1 års opsigelsesvarrelse overfor din lejer. Du skal også huske at gøre lejer opmærksom på, at i kontrakten står noteret, at udlejer kan gøre brug af lejelovens §170 og §171 (tidligere §82 og §83). Dette giver dig ret til at opsige din lejer og er derfor vigtigt at det noteres i kontrakten.

Hvis du vælger at tidsbegrænse lejeperioden, skal du som det første være klar over, at en tidsbegrænsning kræver en saglig begrundelse. Du kan derfor ikke tidsbegrænse 2 år, bare fordi du ønsker dette. En saglig begrundelse kan findes i grunde som udstationering eller markant tab ved salg.

Hvis du har en saglig begrundelse til din tidsbegrænsning, er der intet til hindring for, at du vælger at lave lejekontrakten til kun 3 år. F.eks. vil opsigelse af lejemålet derfor ske naturligt, når den periode der er skrevet ind i lejekontrakten, udløber. Du har som udlejer derfor ingen pligt til at informere eller opsige lejer 3 måneder forinden, idet kontrakten kun løber i et vist antal år.

Hvis du laver en tidsbegrænset lejekontrakt vil det efter lovens ordlyd ikke være muligt at opsige lejemålet før tid. Dette er gældende for både udlejer og lejer, med mindre andet er aftalt.

Vi hjælper hvor vi kan!

Du er altid velkommen til at kontakte Home Connector, hvis du har brug for vejledning i en specifik sag. Skriv os en mail eller giv os et kald!

Mail: info@homeconnector.dk

Telefon: +45 46 48 12 34