·

Udgivet 1 december, 2016

Konsekvenser ved overtrædelse af husdyrstilladelse

Huslejenævnet tager stilling til mange forskellige problemstillinger i løbet at et år. Det spænder bredt fra lejens størrelse til overtrædelse af god skik og orden. Men hvilke konsekvenser vil der være ved overtrædelse af husdyrstilladelse?

Skrevet af Rasmus Brohl

I august 2016 blev der offentliggjort en afgørelse fra huslejenævnet, som giver medhold til udlejer, når lejer overtræder god skik og orden.

Afgørelsens fakta er som følgende: Lejer har holdt 2 katte i en lejlighed, hvor der ikke er givet husdyrstilladelse. Lejer har nægtet at følge betingelserne fremsat i lejekontrakten samt ved påkrav. Der blev skrevet påkravsskrivelser ud til alle lejere i ejendommen, som havde husdyr. Alle indrettede sig efter påkravet undtagen lejer. Lejer oplyser derefter i sagen at han mente at dette var tilladt grundet en mundtlig tilladelse fra vicevært, samtidig med at flere i ejendommen holdte husdyr.

Huslejenævnet valgte at dømme til udlejers fordel, på trods af den mundtlige godkendelse og at andre lejere havde holdt husdyr i ejendommen. Nævnet lagde til grund at lejer ikke havde formået at bevise den mundtlige aftale. Samtidig med at det var i strid med husorden.

Lejers lejemål blev derefter betinget i 1 år, hvorefter hvis lejer overtrådte reglerne om husdyr, ville udlejer kunne ophæve lejemålet.

Afgørelsen beviser at en lejer ikke har lov til at holde husdyr, blot fordi andre i ejendommen holder dyr. Samtidig er afgørelsen et konkret eksempel på at en mundtlig aftale ikke er nok for at kunne bevise en tilladelse.

Er det sort og hvidt?

Dine muligheder som udlejer til at sikre at lejer overholder god skik og orden er derfor godt beskyttet. Det er vigtigt at skrive ind i sin lejekontrakt, hvis husdyrstilladelsen kun gælder for et specielt slags dyr eller, hvor mange husdyr lejer må holde i lejemålet. Det er altså ikke nødvendigvis sort og hvidt. Rent praktisk gøres ved at kryds ved “ja”, i lejekontrakten. Herunder kan du angive præcis, hvor mange samt, hvilke husdyr der tillades at have. Læs mere på lejeloven.dk

Læs også: 
Udlejning af bolig guide

Vi hjælper hvor vi kan!

Du er altid velkommen til at kontakte Home Connector, hvis du har brug for vejledning i en specifik sag. Skriv os en mail eller giv os et kald!

Mail: info@homeconnector.dk

Telefon: +45 46 48 12 34