Udgivet 31 januar, 2017

A/C forbrug ved udlejning af boliger

Hvad er A/C forbrug? Kort forklaret er a conto, eller forkortelsen A/C, et fast beløb, man som lejer betaler forud for typisk vand og varme. Dette beregnes enten som et skøn af lejers eget forbrug, eller på baggrund af tidligere lejeres forbrug.

Forbruget bliver som regel opgjort en gang om året, og her vil det være hver enkelte firma der opgøre, hvorvidt ens forbrug har været højere eller lavere end beregnet, og om man dermed skal betale eller have penge tilbage.

Det er forskelligt hvor meget du skal betale i a/c forbrug, da dette afhænger af forskellige faktorer. I forhold til dit varme forbrug, afhænger dette typisk af størrelsen af lejligheden og hvor tæt den er. Dit forbrug af vand afhænger derimod bl.a. af kommunen, da prisen for vand kan veksle fra kommune til kommune.

Det er en god idé både som lejer og udlejer, at vide hvilke regler der omhandler acontobidrag i lejeloven, i og med det vedkommer begge parter igennem selve lejeperioden.

Den relevante regel i lejeloven, som gælder §42: ”Er regnskaber ikke kommet frem til lejeren ved udløbet af den i §40, stk. 1, nævnte frist, mister udlejeren sin ret til at kræve tilbagebetaling af lejeren.
Stk. 2. Fremsendes regnskabet ikke inden 2 måneder efter den i stk. 1 nævnte frist, kan lejeren undlade at indbetale varmebidrag, indtil lejeren har modtaget regnskabet og har modtaget et eventuelt for meget betalt varmebidrag for den afsluttede varmeregnskabsperiode”

Det vil sige, at ifølge lejeloven kan lejer undlade at betale acontobidrag / a/c forbrug, hvis udlejer ikke har fremsendt et regnskabet inden tidsfristen på 2 måneder, efter den seneste årlige opgørelse. I den forbindelse kan udlejeren heller ikke efterfølgende kræve betaling af disse, men må i stedet vente med at få dækning for den fulde a conto udgift, indtil året for acontobidraget er gået, og der kan beregnes hvad lejers forbrug har været i det pågældende år.

Viser det sig, at forbruget har været højere end det indbetalte acontobidrag har dækket, kan udlejer kræve at lejer betaler den resterende del. Dog kan udlejer kun gøre dette, hvis vedkommende sørger for at udsende det næste regnskab i rette tid.

Læs også: 
Udlejning af bolig guide