Udgivet 31 januar, 2017

A/C forbrug ved udlejning af boliger

Hvad er A/C forbrug? Kort forklaret er a conto, eller forkortelsen A/C, et fast beløb man som lejer betaler forud for typisk vand og varme. Dette beregnes enten som et skøn af lejers eget forbrug, eller på baggrund af tidligere lejeres forbrug.

Skrevet af Rasmus Brohl

Det er forskelligt hvor meget du skal betale eller kan opkræve i a/c forbrug. Det afhænger af forskellige faktorer i dit forbrug. I forhold til dit varmeforbrug, afhænger dette typisk af størrelsen af lejligheden og hvor “energivenlig” den er. Dit forbrug af vand afhænger derimod bl.a. af dit vandværk, da prisen for vand er individuelt fra vores forskellige kommune/vandværk.

I lejeloven gælder §42 som lyder: ”Er regnskaber ikke kommet frem til lejeren ved udløbet af den i §40, stk. 1, nævnte frist, mister udlejeren sin ret til at kræve tilbagebetaling af lejeren.
Stk. 2. Fremsendes regnskabet ikke inden 2 måneder efter den i stk. 1 nævnte frist, kan lejeren undlade at indbetale varmebidrag, indtil lejeren har modtaget regnskabet og har modtaget et eventuelt for meget betalt varmebidrag for den afsluttede varmeregnskabsperiode”

Det vil sige, at ifølge lejeloven kan lejer undlade at betale acontobidrag / A/C forbrug, hvis udlejer ikke har fremsendt regnskabet inden tidsfristen på 2 måneder efter den seneste årlige opgørelse. I den forbindelse kan udlejeren heller ikke efterfølgende kræve betaling af disse. I stedet må udlejer vente med at få dækning for den fulde a conto udgift, indtil året for acontobidraget er gået.

Viser det sig, at forbruget har været højere end det indbetalte acontobidrag har dækket, kan udlejer kræve at lejer betaler den resterende del. Dog kan udlejer kun gøre dette, hvis vedkommende sørger for at udsende det næste regnskab i rette tid.

Læs også: 
Udlejning af bolig guide

Vi hjælper hvor vi kan!

Du er altid velkommen til at kontakte Home Connector, hvis du har brug for vejledning i en specifik sag. Skriv os en mail eller giv os et kald!

Mail: info@homeconnector.dk

Telefon: +45 46 48 12 34