Udsættelsesforretninger

Bliv klogere på udsættelsesforretninger samt anbefalinger til andre hjemmesider, der kan være behjælpelig for dig!

Skrevet af Rasmus Brohl

At lejer er forpligtet til at fraflytte lejemålet, men ikke gør dette, ændrer ikke ved udlejers meget begrænsede og lovregulerede adgang til lejemålet.

Udlejer må i en sådan situation derfor henvende sig til fogedretten i den retskreds, hvori lejemålet ligger. Se eventuelt www.domstol.dk. Udlejer anmoder om fogedrettens assistance og fremsender dokumentation for lejers uberettigede brug af lejemålet.

Fogedretten iværksætter herefter en procedure som nogle gange omfatter forudgående retsmøder. Andre gange startes direkte ud med fastsættelse af en dato, for den faktiske gennemførelse af udsættelsesforretningen.

Lejer modtager underretning om den planlagte udsættelse. Såfremt lejer ikke frivilligt er fraflyttet og har afleveret lejemålet inden da, møder udlejer på den fastsatte dag op på lejemålets adresse. Dette sker sammen med en repræsentant fra fogedretten, en låsesmed og en flyttemand. I visse retskredse eller under særlige omstændigheder er der også en politibetjent med. Hvis der bor børn under 18 år, vil de sociale myndigheder også ofte være tilstede.

Repræsentanten fra fogedretten tilser, at alle formalia er iagttaget samt at alt i øvrigt foregår på ordentlig vis. Låsesmeden skifter alle låsene, og flyttemanden danner sig et overblik over mængden af indbo, der skal flyttes.

Lejer er herefter sat ud af lejemålet. Han/hun har ikke efterfølgende mulighed for selv at flytte sine ting eller selv at stå for eventuelle reparationer.

Lejer skal være opmærksom på, at vedkommende hæfter for samtlige omkostninger i forbindelse udsættelsesforretningen. Herunder retsafgift, låsesmed, flyttemand og rimelige advokatomkostninger.

Vi håber at teksten gav dig mere viden om netop dette emne! Hvis du stadig savner overblik over processen ved manglende fraflytning, find eventuelt relevante dele af lejelovens bestemmelser her!: www.retsinformation.dk.

Vi hjælper hvor vi kan!

Du er altid velkommen til at kontakte Home Connector, hvis du har brug for vejledning i en specifik sag. Skriv os en mail eller giv os et kald!

Mail: info@homeconnector.dk

Telefon: +45 46 48 12 34