Udlejning af bolig – virksomhedsordning

Hos Home Connector er vi eksperter i boligudlejning for klienter som skal udstationeres. Mere end 80% af vores forretning, er kunder som for en periode skal være væk fra deres bolig.Vi hjælper fra start til slut, med at sikre at lejeperioden bliver optimal. Læs mere om virksomhedsordning her!

Virksomhedsordning

Gode tips samt info om skattereglerne

Når du skal udleje din ejerbolig, har du bl.a. mulighed for at lade dig beskatte efter reglerne i virksomhedsordningen, idet udlejning af en ejerlejlighed kan betragtes som en erhvervsmæssig virksomhed.

Som udlejer kan du drage fordel af at benytte virksomhedsordningen. Du får fuld fradragsværdi for de renteudgifter, der vedrører det lejemål du udlejer.

Kort fortalt

Du tæller overskud/ underskud fra din udlejning op, efter du har fratrukket eventuelle renteudgifter til din kreditforening og pengeinstitut. Det vil sige, at du fra huslejeindtægten skal trække alle dine udgifter til lejemålet fra, også dine renteudgifter.

Nettobeløbet beskattes som virksomhedsindkomst i virksomhedsordningen med en foreløbig a conto skat på 24,5 %. Det resterende beløb, vil fremstå som et opsparet overskud i virksomhedsordningen.

Når du optjener et overskud, opspares dette i virksomhedsordningen og vil derfor ikke have nogen indflydelse på din personlige indkomst.
Som med alle andre virksomheder, bliver det opsparede overskud først beskattet, når du vælger at hæve hele eller dele af årets opsparede overskud i virksomhedsordningen. Eller hvis du som udlejer stopper med at anvende virksomhedsordningen. Når du vælger at stoppe med virksomhedsordningen, eller ønsker at “hæve” overskuddet, vil du blive personbeskattet.

Det beløb eller overskud du vælger at hæve, tillagt den betalte foreløbige a conto skat, medregnes i din personlige indkomst det år, hvor du foretager hævningen. Beskatningen vil, med de nuværende skatteprocenter, være på ca. 37 % hvis din indkomst ikke overstiger 449.100 kr. (efter arbejdsmarkedsbidrag) årligt. Betaler du topskat, vil beskatningen udgøre ca. 52 %.

Idet du tager overskuddet ud af virksomhedsordningen, vil du i skatteberegneren få tilgodeskrevet den tidligere betalte a conto skat på 24,5 %.

Hos Home Connector mener vi, at virksomhedsordningen er fordelagtig, men vi anbefaler at du lader en revisor lave dit regnskab. Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os med henblik på at få lavet en skatteberegning.

Ring til os på: +45 46 48 12 34

Eller send os en mail på: info@homeconnector.dk