Udlejers adgang til lejemålet

Når du har lejet en bolig, er der mange regler at holde styr på. Det kan være svært at vide hvilke regler der gælder for netop din situation. Hvilke rettigheder du og din udlejer har i lejeforholdet. Hvornår er udlejers adgang berettiget? Er det tilladt at komme uden varsel?

Skrevet af Rasmus Brohl

Hos Home Connector får vi nogle gange spørgsmål fra lejere og udlejere, angående hvad der gælder, hvis udlejer skal ind i lejeboligen. Kan udlejer bare gå ind, uden lejers viden, eller skal lejer godkende det hver gang? Og hvad med i tilfælde af at lejer har opsagt lejeboligen og der skal afholdes fremvisninger for nye lejere?

Alt dette vil jeg forsøge at svare på nedenfor, så du forhåbentligt får en bedre forståelse af, hvad din udlejer må og ikke må.

Adgang til det lejede uden varsel

Udlejer kan kun skaffe sig adgang til lejeboligen, i tilfælde af at forholdene kræver det. Det kan også være udlejers stedfortræder, f.eks. en vicevært. Et tilfælde som hører under denne regel, kan være at udlejer skaffer sig adgang fordi der er mistanke om gaslæk eller anden fare i lejeboligen. Hvis der er risiko for umiddelbar skade/fare for lejeboligen og lejeren, kan udlejer kræve adgang.

Udlejers adgang med varsel

Hvis udlejer gerne vil udbedre en eksisterende skade i lejebolig eller blot forbedre noget, skal dette gives med 6 ugers varsel. Så længe at arbejdet ikke er til gene for lejer.

Hvis det er større arbejde der skal foretages, skal lejer have besked om dette 3 måneder i forvejen. Her gælder ovenstående regel selvfølgelig også Hvis arbejdet kræver straks behandling, så kan udlejer skaffe sig adgang uden forudgående varsel.

Hvad afgører hvad der er til gene for lejer? Det bør være ud fra en generel idé om at, hvis du tager brug af den 6 ugers varsel, så er arbejdet noget der kan udføres uden at lejer skal foretage det helt store. Det kan eventuelt være maling af udvendige vinduer og træværk. Hvis hele lejeboligen skal males og kræver at lejer rykker rundt på møbler samt dækker til, kræver det 3 måneders varsel. Det er en vurderingssag alt efter, hvilken bolig du udlejer og standen af denne. Jeg vil altid anbefale at du tager fat i din lejer i bedst mulig tid med information om arbejdet, der skal udføres.

Ved opsigelse

I lejelovens § 97 gives udlejer ret til at få adgang til lejemålet, hvis den skal fremvises for nye lejere. Du har som udlejer ret til at fremvise boligen hver anden uge på hverdage i 2 timer. Det er lejer som fastsætter denne frist. I praksis er det mere almindeligt at lejer og udlejer laver en aftale om en uges varsel før fremvisning til mulig ny lejere. På den måde kan lejer nå at sige nej, hvis det ikke passer.

Det anbefales altid udlejere at kontakte lejer inden fremvisninger skal ske, så man kan lave en aftale. Lejer er som regel meget hjælpsomme og samarbejdsvillige. En god dialog kan ofte åbne op for en mere fleksibel aftale, end den som findes i § 97.

Vi hjælper hvor vi kan!

Du er altid velkommen til at kontakte Home Connector, hvis du har brug for vejledning i en specifik sag. Skriv os en mail eller giv os et kald!

Mail: info@homeconnector.dk

Telefon: +45 46 48 12 34

·

Udgivet 28 september, 2016
Tags: , ,

Kategorier: ,