Udgivet 28 september, 2016

Udlejers adgang til det lejede

Når du har lejet en bolig, er der mange regler at holde styr på. Det kan især nogle gange være besværligt at vide hvilke regler der gælder for netop din situation, og hvilke rettigheder du og din udlejer har i lejeforholdet.

Hos Home Connector får vi nogle gange spørgsmål fra lejere og udlejere, som er i tvivl om hvad der gælder, hvis udlejer skal ind i lejeboligen. Kan udlejer bare gå ind, uden lejers viden eller skal lejer godkende det hver gang? Og hvad med i tilfælde af at lejer har opsagt lejeboligen og der skal holdes fremvisninger for nye lejere?

Alt dette vil jeg forsøge at svare på nedenfor, så du forhåbentligt får en bedre forståelse af hvad din udlejer og ikke må.

Adgang til det lejede uden varsel

Udlejer kan kun skaffe sig adgang til lejeboligen, i tilfælde af at forholdene kræver det. Det kan også være udlejers stedfortræder, f.eks. en vicevært. Et tilfælde som hører under denne regel, kan være at udlejer skaffer sig adgang fordi der er mistanke om gaslæk eller anden fare i lejeboligen. Så det er hvis der er risiko for umiddelbar skade/fare for lejeboligen og lejeren, at udlejer kan kræve adgang.

Med varsel

Hvis udlejer gerne vil udbedre en eksisterende skade i lejebolig eller blot forbedre noget, skal dette gives med 6 ugers varsel, så længe at arbejdet ikke er til gene for lejer.

Hvis det er større arbejde, der skal foretages, skal lejer have besked om dette 3 måneder i forvejen. Her gælder ovenstående regel selvfølgelig også; at hvis arbejdet kræver straks behandling, så kan udlejer skaffe sig adgang uden forudgående varsel.

Hvad skal så afgøre hvad der er til gene for lejer? Det bør være ud fra en generel ide om at hvis du tager brug af den 6 ugers varsel, så er arbejdet noget der kan udføres uden at lejer skal foretage det helt store. Det kan eventuelt være maling af udvendige vinduer og træværk, hvor at hvis hele lejeboligen skal males og kræver at lejer rykker rundt på alle møbler og dækker til, så vil de 3 måneders varsel skulle bruges. Det er en vurderingssag, alt efter hvilken bolig du udlejer og hvilken stand den er i. Jeg vil altid anbefale at du tager fat i din lejer i så god tid som mulig og informerer om arbejdet, der skal sættes i stand.

Ved opsigelse

I lejelovens § 97 gives udlejer ret til at få adgang til lejemålet, hvis den skal fremvises for nye lejere. Du har som udlejer ret til at fremvise boligen hver anden uge på en hverdag i 2 timer. Det er lejer som fastsætter denne frist. I praksis er det nok mere almindeligt at lejer og udlejer laver en aftale om at de giver en uges varsel før de kommer forbi med en mulig ny lejer. På den måde kan lejer nå at sige nej, hvis det ikke passer ind i deres skema.

Jeg anbefaler altid vores udlejere at tage fat i deres lejere inden fremvisninger skal ske, så man kan lave en aftale. Lejer er som hovedregel meget hjælpsom og samarbejdsvillig, så det en god dialog kan ofte åbne op for en lidt mere fleksibel aftale, end den som findes i § 97.

Kategorier: