Udlej som en virksomhed

Ejer du en lejlighed, som du overvejer at udleje? I så fald er du sikkert gået i gang med det helt store detektivarbejde i søgningen på, hvad der kan betale sig at gøre, og hvad der ikke kan betale sig at gøre.
Udlejning af lejlighed er et koncept, der er omgivet af en jungle af regler, og vi vil med dette indlæg kort beskrive en af de skatteregler, som det kan betale sig at benytte: Virksomhedsordningen
Hvad er fordelene?
Den klare fordel er, at du kan trække de renteudgifter fra, som vedrører lejligheden, du udlejer.

Udover dette giver virksomhedsordningen dig mulighed for at planlægge din skattebetaling.

Det er muligt, fordi du selv kan bestemme, om du vil lade dit overskud fra udlejningen forblive i virksomheden, eller om du vil udbetale det. På den måde kan du tilrettelægge udbetalingen af dit overskud, sådan at det falder i år, hvor du ikke betaler topskat.

Hvad er ulemperne?
Der er kun en ting, der komplicerer virksomhedsordningen. Det er, at der stilles særlige krav til det skatteregnskab, der skal sendes sammen med din selvangivelse. Derfor anbefaler vi også altid, at du lader en revisor udarbejde dit regnskab.

Hvorfor en virksomhedsordning som privatperson?
Hvis du ikke tidligere har givet dig i kast med at drive virksomhed, kan det virke underligt at skulle udleje en lejlighed gennem en virksomhedsordning. Det kan dog lade sig gøre, fordi en udlejning af en ejerbolig faktisk kan anses som erhvervsmæssig udlejning af SKAT. Det er tilfældet, når der udlejes i en periode på mindst 12 måneder, og det foregår på markedsvilkår.
Hvordan foregår det?
Kort beskrevet foregår det på den måde, at du trækker alle dine udgifter fra den indtægt, du får fra huslejen. Det nettobeløb beskattes med en foreløbig a conto-skat på 23,5 %, det resterende beløb bliver det overskud, der opspares i din virksomhedsordning.
Så længe dit overskud bliver i virksomhedsordningen vil det ikke påvirke din personlige indkomst og beskatningen af denne. Først når du hæver af dit opsparede overskud, bliver det medtaget i din personlige indkomst.
Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at ringe os op på 4648 1234.
Ellers har du også mulighed for at læse mere på SKATs egen hjemmeside.