Udgivet 28 maj, 2015

Sikker boligudlejning

Vi plejer at sige... Særligt to ting, skal være på plads for, at du kan være sikker på, at udlejningen af din bolig bliver en succes. Her får du hjælp til sikker boligudlejning

  1. Du skal finde den rigtige lejer.
  2. Du skal udarbejde en juridisk gældende lejekontrakt, hvor nuværende og fremtidige behov er taget i betragtning.

En korrekt og velovervejet lejekontrakt guld værd! Den sætter rammen for lejemålet og afbøder konflikter, inden de begynder. Den sørger for tryghed og en sikker boligudlejning.

Hvad er det, man glemmer at tage i betragtning?

Berlingske for lidt over en måned siden:

I sit indlæg opridser Søren Damgaard hurtigt et problem omkring den voksende tilflytning til byen. Dette betyder naturligvis en større efterspørgsel på parkeringspladser, som er tæt på boligen.

Det førte i 2014 til en situation, hvor en lejer lagde sag an mod udlejer. Lejer var af den opfattelse, at han havde ret til at parkere på ejendommens gårdareal. Lejers parkering i gården havde ikke været noget problem fra 1991 - hvor lejeren flyttede ind - til 2006 - hvor udlejer ville renovere gården og derfor forbød parkering.

Der stod intet i lejekontrakten om lejers ret til at parkere i gården. Spørgsmålet i retten gik på, om lejer havde opnået retten til dette, ved at udlejer havde accepteret, at lejer benyttede gårdarealet til parkering i en længere årrække.

Retssagen var først forbi Boligretten og Østre Landsret, hvor lejer fik medhold. Sagen endte dog i Højesteret som i sidste ende gav udlejer medhold.

Sagen viser i første omgang, at lejerens ret i de fleste tilfælde kan begrænses til, hvad der inkluderes i lejekontrakten. Yderligere er den et eksempel på, at det kan være nødvendigt at gennemgå et hårdt retssagsforløb, hvis der er uklare elementer i forhold til lejemålet, og disse ikke er inkluderet i lejekontrakten.

Derfor anbefaler vi altid udlejer at få juridisk bistand og rådgivning, når lejekontrakten skal udarbejdes. Det kan spare både tid og penge i det lange løb.

Har du allerede styr på 1. punkt - den rigtige lejer -, tilbyder vi en enkel løsning. Til en lav pris, hjælper dig med at udarbejde lejekontrakten, så du får en sikker boligudlejning.

Vi hjælper hvor vi kan!

Du er altid velkommen til at kontakte Home Connector, hvis du har brug for vejledning i en specifik sag. Skriv os en mail eller giv os et kald!

Mail: info@homeconnector.dk

Telefon: +45 46 48 12 34