Udgivet 23 marts, 2017

Lejer er flyttet – men har efterladt sine ejendele

Det kan i nogle tilfælde ske, at lejer flytter efter at have modtaget en ophævelse, eller selv har opsagt lejekontrakten, men efterlader en række ejendele – og ikke nødvendigvis uden værdi! Spørgsmålet er så bare, hvad man som udlejer gør i en situation som denne?

I mange tilfælde anser udlejer, at lejer er fraflyttet og ikke kommer igen. Derfor går udlejer i gang med eventuelt at renovere eller genudleje boligen. Dog er dette ikke uden risiko for en konflikt. Udlejer risikerer at lejer efterfølgende kommer tilbage, eller på anden vis tager kontakt til udlejer for at hente sine ejendele. Konflikten opstår, hvis udlejer ikke kan udlevere lejers efterladte ejendele, eller hvis det skulle ske, at lejer mener at udlejer har beskadiget dem og derfor kræver erstatning.

Hvis lejer har meddelt sin fraflytning

Har lejer meddelt at være fraflyttet på en bestemt dato, og har afleveret nøglerne til udlejer, må udlejer gå ud fra at alt der er efterladt i lejemålet efter fraflytningsdatoen, er ejendele som lejer ikke ønsker at tage med sig. Medmindre dette er tilfældet, skal udlejer ellers kunne bevise at det var berettiget, at flytte eller på anden vis fjerne lejers efterladte ejendele. Dette kan eksempelvis være hvis lejer ”forsvinder” ud af boligen og stopper med at betale husleje, men uden at flytte/fjerne sine ejendele.

Uanset hvilken af disse der gør sig gældende, bør der stadig tages visse forbehold. Særligt i tilfælde af efterladte ejendele som ikke er helt uden værdi.

Hvad bør man gøre som udlejer?

Det anbefales derfor at tage kontakt til lejer med en tidsfrist til afhentning, eller få bekræftet at genstandene gerne må fjernes. Hvis de skal på genbrugen eller andet, er det på lejers egen regning! Derudover vil det være en rigtig god idé at gøre det på skrift samt at gemme det. Således at det til hver en tid kan dokumenteres, hvis det skulle blive nødvendigt.

I andre tilfælde, kan udlejer også anse lejer for ikke at være flyttet, idet lejemålet ikke er tømt. Derfor kan fogedretten tilkaldes for hjælp til at blive indsat i lejemålet. Dette er dog en længere proces, der som regel ikke varer under en måned. Derudover vil lejer også stadig være forpligtet til at betale husleje. Udlejer vil også kunne få dækket sit tab, som følge af lejers manglende fraflytning – hvis altså lejer så også betaler.

Har du brug for hjælp til udlejning af bolig, står vi selvfølgelig til rådighed. Få din bolig vurderet allerede idag.

Vi hjælper hvor vi kan!

Du er altid velkommen til at kontakte Home Connector, hvis du har brug for vejledning i en specifik sag. Skriv os en mail eller giv os et kald!

Mail: info@homeconnector.dk

Telefon: +45 46 48 12 34