· ·

Udgivet 5 august, 2021

Lejer betaler ikke til tiden

Indimellem sker det desværre, at en lejer ikke betaler huslejen, eller andre udgifter i forbindelse med lejemålet. Måske kommer huslejen ikke til tiden, eller også udebliver den helt. I mange tilfælde, kan man komme disse problemer til gode, ved at benytte sig af lejekontraktens §11, at huslejebetalingen skal tilmeldes betalingsservice. Men hvad gør man, hvis dette ikke er blevet gjort, og problemet opstår? 

Skrevet af Maiken Andersen

Manglende betaling – ikke altid bevidst 

I forbindelse med et lejeforhold, kan der findes flere forskellige betalinger mellem lejer til udlejer. Det er ikke altid bevidst fra lejers side, at en betaling udebliver, og det kan ske for alle, at en betaling falder for sent. Som lejer er det dog altid en god idé at tilmelde sin månedlige husleje til betalingsservice eller gemme den som en standardoverførsel til d. 1. i hver måned. På den måde sikres det, at lejer ikke betaler for sent, da betalingen vil ske helt automatisk. En betalingsservice aftale, kan skrives ind i kontraktens §11, hvor det da vil være et krav, at lejer tilmelder huslejen en sådan aftale. 

For sent betalt husleje – når skaden er sket 

Er huslejebetalingen ikke meldt til betalingsservice eller sat som standardoverførsel i banken, er der større risiko for, at betalingsdagen misses, og betalingen vil ankomme hos udlejer for sent. Er huslejen betalt for sent, kan det være en god idé at lejer/udlejer kommunikerer om dette. I en situation hvor der kommunikeres direkte og med transparens, er der grobund for et bedre lejer/udlejer forhold. 

Husleje i opsigelsesperioden 

I nogle lejeforhold, er der betalt både forudbetalt husleje og depositum. Husk, at den forudbetalte leje dækker lejen i opsigelsesperiode. Er der ikke blevet opkrævet forudbetalt leje, skal der betales husleje i hele opsigelsesperioden.  Husk at nævne forholdet vedr. husleje, i lejekontrakten, da det kan være svært at huske, flere år efter, når man står midt i en opsigelse af et lejemål. 

Hvad gør man, hvis uheldet er ude?

Står man i den uheldige situation, at lejer ikke kan betale huslejen d. 1 i måneden, bør lejer kontakte udlejer, og informerer om problemstillingen, og hvornår der forventes at kunne betale. Lejer har ikke krav på udlejers forståelse og må være beredt på, at acceptere et påkrav, når betalingsfristen er overskredet.Når udlejer sender påkrav til lejer om betaling, skal lejer have en frist på 14 dage for at betale. Derudover er det vigtigt at gøre det klart for lejer, at manglende betaling vil resultere i ophævelse af lejemålet da manglende eller for sen betaling vil ses som misligholdelse af lejekontraktens §3. Betaler lejer ikke inden for fristen på 14 dage, har du ret til at ophæve lejemålet dagen efter fristens udløb. Flytter lejer ikke på trods af ophævelsen, kan du tage sagen til fogedretten med henblik på juridisk udsættelse af lejer. 

Læs mere om risici ved boligudlejning her.