Hjælp min lejer betaler ikke husleje til tiden

Indimellem sker det desværre, at en lejer ikke betaler huslejen, eller andre udgifter i forbindelse med lejemålet. Måske kommer huslejen ikke til tiden, eller også udebliver den helt. I mange tilfælde, kan man komme disse problemer til gode, ved at benytte sig af lejekontraktens §11, at huslejebetalingen skal tilmeldes betalingsservice. Men hvad gør man, hvis dette ikke er blevet gjort, og problemet opstår? 

Skrevet af Maiken Andersen

Manglende betaling – ikke altid bevidst 

I forbindelse med et lejeforhold, kan der findes flere forskellige betalinger mellem lejer til udlejer. Det er ikke altid bevidst fra lejers side, at en betaling udebliver, og det kan ske for alle, at en betaling falder for sent. Som lejer er det dog altid en god idé at tilmelde sin månedlige husleje til betalingsservice eller gemme den som en standardoverførsel til d. 1. i hver måned. På den måde sikres det, at lejer ikke betaler for sent, da betalingen vil ske helt automatisk. En betalingsservice aftale, kan skrives ind i kontraktens §11, hvor det da vil være et krav, at lejer tilmelder huslejen en sådan aftale. 

For sent betalt husleje – når skaden er sket 

Er huslejebetalingen ikke meldt til betalingsservice eller sat som standardoverførsel i banken, er der større risiko for, at betalingsdagen misses, og betalingen vil ankomme hos udlejer for sent. Er huslejen betalt for sent, kan det være en god idé at lejer/udlejer kommunikerer om dette. I en situation hvor der kommunikeres direkte og med transparens, er der grobund for et bedre lejer/udlejer forhold. 

Husleje i opsigelsesperioden 

I nogle lejeforhold, er der betalt både forudbetalt husleje og depositum. Husk, at den forudbetalte leje dækker lejen i opsigelsesperiode. Er der ikke blevet opkrævet forudbetalt leje, skal der betales husleje i hele opsigelsesperioden.  Husk at nævne forholdet vedr. husleje, i lejekontrakten, da det kan være svært at huske, flere år efter, når man står midt i en opsigelse af et lejemål. 

Hvad gør man, hvis uheldet er ude?

Står man i den uheldige situation, at lejer ikke kan betale huslejen d. 1 i måneden, bør lejer kontakte udlejer, og informerer om problemstillingen, og hvornår der forventes at kunne betale. Lejer har ikke krav på udlejers forståelse og må være beredt på, at acceptere et påkrav, når betalingsfristen er overskredet.Når udlejer sender påkrav til lejer om betaling, skal lejer have en frist på 14 dage for at betale. Derudover er det vigtigt at gøre det klart for lejer, at manglende betaling vil resultere i ophævelse af lejemålet da manglende eller for sen betaling vil ses som misligholdelse af lejekontraktens §3. Betaler lejer ikke inden for fristen på 14 dage, har du ret til at ophæve lejemålet dagen efter fristens udløb. Flytter lejer ikke på trods af ophævelsen, kan du tage sagen til fogedretten med henblik på juridisk udsættelse af lejer. 

5 hurtige og en opsummering omkring, hvis en lejer ikke betaler husleje til tiden;

  1. Kommunikation: Start med at indlede en direkte dialog med din lejer, om muligt for at finde ud af årsagen til manglende betaling. Vi oplever tit at årsagen er sket ud fra en misforståelse eller et midlertidigt problem, der kan løses.
  2. Påmindelser (husk skriftligt): Send skriftlige påmindelser inkluderende kravet både pr. Email og post.
  3. Formel indsigelse: Hvis lejeren ikke betaler efter gentagne påmindelser, kan du sende en formel indsigelse. Dette er normalt en skriftlig meddelelse, der informerer lejeren om, at de er i misligholdelse af deres betalingsforpligtelse og angiver, at der kan træffes yderligere retlige skridt, medmindre betalingen er foretaget inden for en bestemt frist.
  4. Inkasso: Hvis lejeren stadig ikke betaler skal sagen overdrages til inkasso. Du kan med fordel benytte Inkassovirksomheder som er specialiserede i at håndtere sådanne sager.
  5. Hyr en advokat: Hvis ingen af ​​ovenstående trin fører til betaling, kan du overveje at indlede retlige skridt for at få tilbagebetaling. Dette kan omfatte at indgive en stævning og få en retskendelse for at inddrive de manglende betalinger samt eventuelle renter eller sanktioner.

Læs mere om risici ved boligudlejning her.