· ·

Udgivet 18 april, 2015

Lejekontraktens gyldighed

Lejekontraktens formål er at definere udlejer og lejers forpligtigelser i lejeperioden. Yderligere er formålet at oplyse om eventuelle fravigelser fra og tilføjelser til lejeloven. Bliv klogere på lejekontraktens gyldighed her!

Hvis en tilføjelse ikke er udfyldt juridisk korrekt i lejekontrakten, så kan den erklæres ugyldig i husklagenævnet. Det vil medføre at lejeforholdet gælder i forhold til lejeloven og ikke kontrakten.

Problematikken kan f.eks opstå i forbindelse med en tidsbegrænsning på udlejningen af boligen.

Ønsker udlejer at lejeperioden er begrænset til 3 år, skal det indskrives i lejekontraktens §11. Her angives fravigelser og tilføjelser. Der dog flere ting som kan gøre at tidsbegrænsingen kan ugyldiggøres. F.eks hvis tidsbegrænsningen ikke er suppleret med en angivelse datoen for udlejers fraflytning, udlejers midlertidige adresse, datoen for udlejers indflytning og særlig begrundelse for, hvorfor der er sat en tidsbegrænsning på lejeperioden.

Her kan det igen bliver kompliceret. Hvad er en særlig begrundelse? I standard lejekontraktens bilag, er eksemplerne udstationering eller midlertidig forflyttelse, men det er ikke fast defineret.

Lejekontrakten kan dog også erklæres ugyldig af mere simple og lav praktiske grunde. F. eks, hvis de særlige betingelser i §11 ikke er indskrevet med fed og kursiv, så de afviger fra lejekontraktens standardtekst.

Ovenstående er blot nogle eksempler på, hvordan lejekontrakten kan udfyldes forkert, samt hvad det vil medføre. Derfor anbefaler vi, hos Home Connector, altid udlejerne at få hjælp med at udarbejde lejekontrakten.

Vi hjælper hvor vi kan!

Du er altid velkommen til at kontakte Home Connector, hvis du har brug for vejledning i en specifik sag. Skriv os en mail eller giv os et kald!

Mail: info@homeconnector.dk

Telefon: +45 46 48 12 34