Udgivet 21 marts, 2016

Indflytning og fraflytning

Hvad er vigtigt at huske på ved indflytning og fraflytning af et lejemål? For at få den bedst mulige lejeperiode med din lejer, er det en god ide at udarbejde en indflytningsrapport ved overtagelsesdato. Ved en fraflytning kan der hurtigt opstå tvister i forhold til istandsættelse. Indflytningsrapporten kan afhjælpe denne konflikt. Lejer skal altid aflevere lejemålet tilbage i samme stand som ved overtagelsen, jf. Lejelovens § 98.

Det er derfor vigtigt, at der foreligger dokumentation af lejemålets stand ved overtagelsen. Den nye lejelov pålægger udlejere, der udlejer mere end én beboelseslejlighed, at udarbejde en indflytningsrapport. Udover dette, også at syne lejligheden i forbindelse med indflytning. Det er dog altid en god ide at få synet lejligheden og skrevet en indflytningsrapport, selvom du kun udlejer et lejemål. Dette sikrer begge parter ved fraflytningen.  

Gode råd til udarbejdelse af indflytningsrapport

 • Skriftlighed
  • Skriv standen ned for hvert rum i lejemålet.
 • Billeder
  • Tag billeder af boligen, som sikrer dig ekstra dokumentation ved fraflytning.
 • Forbrug
  • Husk at aflæse forbrugsmålere, så du er sikret når lejer beder om regnskab for forbruget.
 • Gyldighed
  • Både udlejer og lejer bør underskrive rapporten, så der ikke opstår tvivl senere hen om gyldigheden.

Fraflytningsrapport

Når lejer skal fraflytte lejemålet, er det en god ide at lave et syn af lejemålet. På samme måde som ved indflytningen. Det anbefales at indflytningsrapporten medbringes til fraflytningen. Dette gør det lettere at finde frem til de mangler som lejemålet har fået, efter lejeperioden. Det er vigtigt at bemærke at fejl og mangler opstået på grund af almindelig slid og ælde, ikke kan forlanges udbedret, jf. Lejelovens § 98. Fraflytningsrapporten udarbejdes, når lejemålet ophører. Det kan være en idé at holde et syn af lejemålet et par uger før ophøret af lejeperioden. Dermed kan udlejer og lejer allerede her få afstemt forventningerne, hvis lejemålet skal istandsættes for lejers regning.  

Lejemålet blev overtaget nyistandsat

Hvis lejemålet blev overtaget nyistandsat skal det afleveres istandsat. Dog med den undtagelse af lejer kun kan blive pålagt at normalistandsætte. Denne nye regel blev indført i den nye lejelov af 2015. Der er stadig nogen tvivl om, hvad det vil sige at normalistandsætte. Ofte vil udlejer kunne kræve at lejemålet bliver malet 1-2 gange og får en let slibning af gulvene. I den forbindelse anvendes indflytningsrapporten som dokumentation for, arbejdet der skal udføres ved fraflytningen.  

Lejemålet blev overtaget som beset

Hvis lejemålet modsat blev overtaget som beset, skal det afleveres i samme stand som ved indflytning. Som udlejer kan du ikke pålægge lejer at istandsætte lejemålet, så det fremstår bedre end ved overdragelsen. Når lejemålet overtages som beset, er det kun skader, som ikke er opstået grundet slid eller ælde, du kan forlange udbedret på lejers regning.  

Hvis du er i tvivl om hvordan en indflytningsrapport/fraflytningsrapport udarbejdes, er det en god ide at kontakte en professionel. De kan hjælpe dig med at dokumentere standen og være med til at sikre at der ikke opstår uenigheder mellem dig og din lejer ved fraflytning. Du kan kontakte os på +45 4648 1234 eller skrive til info@homeconnector.dk for mere info om hvilke services vi kan tilbyde dig i forbindelse med indflytning/fraflytning på www.homeconnector.dk.. For god information link: mikonomi.dk

Vi hjælper hvor vi kan!

Du er altid velkommen til at kontakte Home Connector, hvis du har brug for vejledning i en specifik sag. Skriv os en mail eller giv os et kald!

Mail: info@homeconnector.dk

Telefon: +45 46 48 12 34