Hvordan udlejer man et værelse?

Skal du udleje et værelse i din bolig? Man kan have mange spørgsmål i den forbindelse. Blandt andet, hvor høj huslejen må være, hvordan og hvornår man kan opsige lejeren, og hvilken kontrakt man skal bruge. Få svar på dette, og meget mere, i dette blogindlæg.

Skrevet af Maiken Andersen

Den juridisk korrekte lejekontrakt

På samme måde, som hvis du udlejer hele din bolig, er det enormt vigtigt at have en juridisk korrekt lejekontrakt. Dette stiller både dig og lejer bedre, når lejer fraflytter værelset, eller hvis der skulle opstå en uoverensstemmelse. 

HUSK: At bliver der ikke tegnet en lejekontrakt, gælder reglerne i Lejeloven, også på trods af en mundtlig aftale mellem lejer og udlejer. 

BONUSINFO: I §11 i lejekontrakten har du som udlejer, mulighed for at præcisere indholdet af lejeaftalen, dette kan eksempelvis være opsigelse, husorden og lign. Du kan læse mere om lejekontrakten, og downloade den her.

Opsigelse af lejer 

Hvis du som udlejer, ønsker at opsige din lejer, kræver der ikke nogen begrundelse. Dette er gældende ved udleje af et værelse, ikke ved udleje af hele boligen. Opsigelsesfristen kan godt være længere, men ikke kortere end 1 måned.

Huslejefastsættelse 

Det er vigtigt at din huslejefastsættelse er korrekt, og ikke for høj. Hvor meget et værelse kan indbringe ved udlejning afhænger bland andet af: om værelset er møbleret, i hvor god stand værelset er i, og selvfølgelig størrelse og placering. Tag et kig på huslejeniveauet i dit område og den lovlige husleje, som er fastsat i Boligreguleringsloven. 

HUSK: Selvom alle i dit område udlejer et værelse i et bestemt prisniveau, er lejen ikke nødvendigvis lovlig. 
Er huslejen fastsat for højt, og er lejer ikke tilfreds, kan lejer klage til huslejenævnet, for at få huslejen sat ned. Er klagen indsendt senest 12 måneder efter lejeforholdets start, skal udlejer tilbagebetale den for meget betalte leje for hele lejeperioden. Der kan derfor være mange penge at sparer, ved at fastsætte lejen rigtigt fra start. 

Depositum og forudbetalt leje

Mange udlejere vælger at forlange et depositum som sikkerhed i lejeperioden. Dette sikre, at sker der skade eller misligholdelse, kan depositummet bruges til udbedring af skaden. Et depositum svarer til 1 måneds husleje og må maksimalt udgøre 3 måneders husleje. Derudover kan du som udlejer forlange 3 måneders husleje i forskud. Forudbetalt husleje er helt almindeligt, og er din sikring for, at lejer ikke pludselig rejser fra huslejen.
Læs mere om depositum og forudbetalt leje her.  

Når lejeren flytter ud

Helt på samme måde, som når du udlejer hele din bolig, er det en god ide at lave et udflytningssyn. Her kommer man overraskelser til gode, og får eventuelle skader skrevet ned og dokumenteret. Det kan være en god ide at tage billeder, og dokumenterer værelsets stand samt møbler, til fremtidig brug. Skal der fremsættes krav om udbedring af mangler eller skader, skal dette sket inden 14 dage, efter fraflytningen. Er lejeren ikke enig i udbedringskrav, kan sagen bringes for huslejenævnet.

Beskatning

Lejeindtægter fra udlejning i værelse i en bolig, som du selv bor, beskattes som kapital-indkomst med en skattesats på mellem 27 og 42 procent. Metoden til beregning af skatten afhænger dog af, i hvor lang tid lejemålet løber, og vi vil altid anbefale at få en professionel til at guide dig, hvis du er i tvivl. 
Ved udlejning af værelse skelner Skattestyrelsen mellem korttidsudlejning og langtids-udlejning. Korttidsudlejning omfatter fx udlejning gennem fx Airbnb. Læs vores blogindlæg om udlejning gennem Airbnb her

Langtidsudlejning omfatter udlejning af et værelse i en periode på mere end fire måneder. Ved langtidsudlejning afhænger beskatningen af, om du bor i ejerbolig eller i en leje- eller andelsbolig.

Læs mere om beskatning af husleje her.