Huslejefastsættelse & huslejenævn

Det er helt normalt at se et hus eller en lejlighed, hvor lejen er sat langt over markedslejen. Samtidigt er der et stigende antal af sager, der meldes til huslejenævnene. Et nyt tal fra Helsingør kommune viser eksempelvis, at antallet af klager til huslejenævnet i kommunen er vokset med 190 procent siden 2007. Det er en så voldsom stigning, at medlemmerne af Huslejenævnet i Helsingør sågar beder om lønforhøjelse på grund af det øgede pres.
Overkalkulering og et stigende antal sager i huslejenævnene er ikke en god kombination for udlejerne. I de fleste tilfælde vinder lejer sagen og får nedsat lejen markant, når det sættes ned til markedslejen. Nogle gange er nedsættelsen helt ned til 70 procent af den oprindelige leje.
Det er særligt slemt i København, hvor ca. 90 procent af markedet overkalkuleret. Markedet ser i øjeblikket sådan ud, at markedslejen er på 900-1000 kr. pr. kvm. pr. år. Det svarer til en månedlig leje på 6375-7080 kr. for en bolig på 85 kvm. Et tal nok de færreste københavnere kan genkende, fordi at den normale husleje i København ligger i nærheden af 1500 kr. pr. kvm. pr. år, hvilket svarer til en månedlig leje på 10.625 kr.
De færreste private udlejere ved, at et huslejenævn kan gå ind og overtrumfe en lejekontrakt. Et huslejenævn kan dette, fordi der kun er fri huslejefastsættelse i boliger, der er taget i brug efter 1991 eller er gennemrenoverede. Alle andre boliger – hvilket er langt størstedelen – er stadig reguleret af gamle regler, som huslejenævnene håndhæver med hånd.
Det fører til mange klager, og det koster desværre udlejerne dyrt. Det skal ikke være en stor forretning at udleje sin bolig, men det skal kunne køre rundt.
Hvordan kan klager til huslejenævnet undgås?
• En god screening af de potentielle lejere.
Der er desværre flere lejere, som spekulerer i at leje overkalkulerede lejligheder for efterfølgende at klage til huslejenævnet.
• En gyldig lejekontrakt der tager højde for alle potentielle tvister, og som er clearet af både lejer og udlejer.
Hvis der er helt klare rammer for alle de små ting; må der være husdyr, hvem slår græsset, hvem renser tagrenden osv., så er der færre grunde til, at der skal opstå en konflikt mellem udlejer og lejer, som fører til en sag i et huslejenævn.
• En god dialog i hele udlejningsperioden.
Udlejer skal turde at spørge ind til lejers situation.