God dialog

Når to parter (her udlejer og lejer) indgår en gensidigt forpligtende aftale, er det i sagens natur i begges interesse, at denne aftale bliver overholdt og i øvrigt forløber så gnidningsfrit som muligt.

 

Til regulering af sådanne aftaleforhold er juraen nyttig som fundament og viser sig til tider også nødvendig ved konflikter. Juraen er til gengæld ikke altid det bedste redskab til at undgå konflikter. Det er en god dialog derimod.

 

Det er således vigtigt, at både udlejer og lejer hver især tager ansvar for at holde en god og sober tone, lytte til og udvise forståelse for den anden part og i det hele taget bestræbe sig på at være rimelig. I denne forbindelse er det vigtigt at huske på, at udgangspunktet er at begge vil have lejeforholdet til at fungere – udlejer og lejer bør se hinanden som samarbejdspartnere med et fælles mål og opføre sig herefter.

 

En god dialog er altafgørende for et godt lejeforløb. Det er med til at sikre at en eventuel konflikt ikke optrappes, men at der derimod kan findes en fælles løsning.

 

Vi anbefaler altid vores udlejere og lejere at holde kontakten under lejeforløbet, og hjælpe hinanden så meget som muligt og inden for rimelighedens grænser. Et godt forhold til sin udlejer/lejer er essentielt for et godt lejeforløb.