fraflytning før tid

Alle lejeforhold vil på et tidspunkt komme til ende, oftest ved opsigelse eller udløb af kontrakt. Der er selvfølgelig altid opsigelsesvarsel for både udlejer og lejer, som skal overholdes før at opsigelsen er gyldig.

Hvis vi antager at din lejer har opsagt sit lejemål med rettidig varsel, men vælger at flytte ud før at opsigelsesperioden er overstået, hvilken situation står du så i?

Som udlejer har du pligt til at gøre forsøg på at finde en ny lejer, der kan leje lejemålet i den periode, som lejemålet, tidligere end antaget, står ledigt. Denne regel er reguleret i lejelovens § 86, stk. 3:

 

”Fraflytter lejeren inden opsigelsesvarslets udløb, skal udlejeren bestræbe sig på at genudleje det lejede. Hvad udlejeren indvinder eller burde have indvundet ved genudlejning, skal fragå i hans krav over for lejeren.”

 

Dog skal man som udlejer også være opmærksom på at dette ikke er ensbetydende med at hvis ikke der findes en lejer, så hænger man på huslejen. Lejer vil altid være ansvarlig for huslejen lige indtil sidste dag i opsigelsesvarslet, samt akonto forbrug. Lejer skal selvfølgelig også give besked om at han/hun har planer om at flytte ud tidligere end forventet. Hvis ikke du er blevet gjort opmærksom på dette, har lejer pligt til at betale huslejen.

 

Hvis lejer allerede ved opsigelsesvarslet giver besked om at de han/hun flytter ud 2 måneder inden det reelle fraflytningstidspunkt, vil du som udlejer skulle gøre et forsøg på at finde en ny lejer. I nogle tilfælde kan det være meget svært at finde en lejer, især hvis det er for en kort periode. Du skal som udlejer heller ikke acceptere hvem som helst som lejer, så hvis ikke du kan finde en lejer der opfylder betingelserne i lejemålet, er lejer stadig ansvarlig for huslejen.

 

Reglen beskytter både lejer og udlejer, idet at lejer er sikker på at udlejer skal forsøge at finde en lejer, hvis varsel om tidlig fraflytning kommer i god tid samtidig med at udlejer er sikret huslejen lige meget hvad. Det er kun i det tilfælde at udlejer slet ikke har gjort nogen indsats for at finde en ny lejer, at ansvaret for huslejen vil være dennes.

 

Det er vigtigt at sørge for at have en god dialog med sin lejer. Herved kan man undgå mange konflikter og uenigheder, som ofte opstår grundet miskommunikation.