Forudbetalt leje ved udlejning af bolig

Udlejer kan ved indgåelse af lejeforholdet opkræve forudbetalt leje.
Formålet med forudbetalt leje er, at udlejer har en sikkerhed for betaling af husleje. Dette kan både blive relevant i en opsigelsesperiode og i tilfælde af, at lejer skulle stoppe med at betale husleje – i så fald har udlejer en sikkerhed for huslejebetalingen i (en del af) det tidsrum, som det i praksis tager at få lejer sat ud af lejemålet ved fogedrettens assistance.
Den forudbetalte husleje må maksimalt svare til tre måneders leje jf. lejeloven, og denne begrænsning kan ikke fraviges ved aftale mellem udlejer og lejer. Indgås en sådan aftale alligevel, vil denne være ugyldig, hvormed udlejer ikke vil kunne påberåbe sig den.
Ved lejemålets ophør kan eventuelt overskydende forudbetalt leje ligeledes anvendes til dækning af andre krav, som måtte udlejer måtte have på lejer med udspring i lejeforholdet.
Den forudbetalte leje er en pligtig pengeydelse. Det betyder, at manglende betaling heraf i værste fald vil kunne medføre, at lejemålet ophæves.
Find eventuelt de relevante af lejelovens bestemmelser på www.retsinformation.dk.
Udlejning af bolig? Klik her