Udgivet 20 januar, 2015

Forudbetalt leje ved udlejning af din bolig

Udlejer kan ved indgåelse af lejeforholdet opkræve forudbetalt leje ved udlejningen af sin bolig.

Formålet med forudbetalt leje er, at udlejer har en sikkerhed for betaling af husleje. Dette kan både blive relevant i en opsigelsesperiode og i tilfælde af, at lejer skulle stoppe med at betale husleje – i så fald har udlejer en sikkerhed for huslejebetalingen i (en del af) det tidsrum, som det i praksis tager at få lejer sat ud af lejemålet ved fogedrettens assistance.

Forudbetalt leje må maksimalt svare til tre måneders leje jf. lejelovens bestemmelser og denne begrænsning kan ikke fraviges ved aftale mellem udlejer og lejer. Indgås en sådan aftale alligevel, vil denne være ugyldig, hvormed udlejer ikke vil kunne påberåbe sig den.

Ved lejemålets ophør kan eventuelt overskydende forudbetalt leje ligeledes anvendes til dækning af andre krav, som måtte udlejer måtte have på lejer med udspring i lejeforholdet. Det betyder med andre ord, at den indbetalte "forudbetalt husleje" kan indgå som en "slags" depositum, uden af man må forveksle de to begreber.

Den forudbetalte leje er en pligtig pengeydelse. Det betyder, at manglende betaling heraf i værste fald vil kunne medføre, at lejemålet ophæves.

Regel for forudbetalt leje

Det store spørgsmål er for mange lejere og udlejere, hvornår den forudbetalte leje kan anvendes og reglen er klokke klar: Betaler du 3 måneder i forudbetalt leje skal lejer IKKE betalte husleje de sidste 3 måneder af en lejeperiode. Den forudbetalte leje kan sammen med reguleringer og huslejestigninger hæves til det niveau som altid svarer til selve huslejen.

Eks. Lejer indbetaler 1 måneds forudbetalt husleje: 10.000 kr i år 1.

I år 2 stiger lejen med 200 kr grundet en indeksregulering af huslejen. Udlejer kan derfor "hæve" den forudbetalte leje med 200 kr, så den svarer til 1 måned.

Find eventuelt de relevante af lejelovens bestemmelser på www.retsinformation.dk.

Fandt du ovenstående interessant?

Læs også:

Vi hjælper hvor vi kan!

Du er altid velkommen til at kontakte Home Connector, hvis du har brug for vejledning i en specifik sag. Skriv os en mail eller giv os et kald!

Mail: info@homeconnector.dk

Telefon: +45 46 48 12 34