FAQ

Kan du ikke finde svar på dit spørgsmål i vores faq, er du meget velkommen til at kontakte os.

Tilladt antal af lejere

Ifølge den danske lovgivning må der maks. bo to personer pr. Rum i en bolig. Dette er reguleret af boligreguleringsloven § 52.

Hvis udlejer får et tilbud, hvor tallet ville overstige de to pr. Rum er han forpligtet til at afslå og sige nej.

Hvem er min kontaktperson i forløbet?

Hos Home Connector har du en og samme kontakt person.

Skal boligen være nymalet inden den nye lejer flytter ind?

Efter at den nye lejelov blev indført sidste år, er det blevet sværere for udlejer at kræve sit lejemål nyistandsat ved fraflytning. Der kan kun kræves normalistandsættelse og der er stadig stor tvivl om, hvorledes dette skal forstås. Derfor anbefaler vi vores udlejere, at de ikke maler og ordner gulve inden indflytning. På denne måde er du sikker på, at du ikke har brugt en masse penge på istandsættelse, hvis lejer ikke sætter i stand for det samme.

Skal lejemålet være professionelt rengjort inden den nye lejer flytter ind?

Vi vil altid anbefale at du som udlejer vælger at få en professionel til at hjælpe dig med rengøringen. Ofte står man som udlejer og har en helt masse andre praktiske ting at tage sig til ved en flytning, og rengøring kan derfor hurtigt blive overset. Vi kan hjælpe med at få en ud og rengøre hos dig til en favorabel pris. Du kan altid tage fat i os under udlejningsperioden og bede om vores hjælp.

Hvilke dokumenter skal jeg som udlejer aflevere, når vi igangsætter sagen?

Hos Home Connector beder vi ikke om nogle dokumenter, før vi går i gang med at udleje din bolig. Dog skal vi altid have oplyst forbrugsomkostninger, inden vi starter op. Den info vi ellers skal bruge inden får vi når vi tager ud og vurderer din bolig. Her sætter vi os ned og beder så om den info, vi skal bruge for at kunne komme i gang med at udleje din bolig. Dette sikrer både en lettere udlejning, men også en lettere proces, når vi skal udarbejde lejekontrakt.

Sørger Home Connector for fotografering af min bolig?

Ja, med i vores udlejningsaftale indgår altid professionel fotografering af din bolig. Det koster 699,00 Dkk, hvilket er det eneste fee, som skal betales ud over vores salær. Vi sender en af vores dygtige fotografer ud til din bolig, inden vi uploader boligen på vores hjemmeside. Dette sikrer at din bolig bliver portrætteret troværdigt.  Vi har valgt at gøre det til en fast del af vores aftale, da vi kan se hvilken forskel professionelle billeder gør for udlejning af en bolig.

Skal jeg oplyse forbrugsomkostninger for min bolig?

Ja, denne information er meget vigtig for os og din fremtidige lejer. Vi anvender tallene når vi uploader din bolig på vores hjemmeside, så lejere kan se alle udgifter ved at leje gennem os. Hos Home Connector tror vi på at det er vigtig at lejer ikke bliver overrasket ved modtagelse af lejekontrakt og det sikrer vi ved at alle forbrugsomkostninger er kendt for lejer inden.

Hvis jeg gerne vil opsige min lejer før tid, hvor lang opsigelsesvarsel har jeg så ifølge min lejekontrakt?

Dette kommer helt an på hvad der er aftalt mellem dig og din lejer ved indgåelse af lejekontrakt. Det som står i kontrakten er den frist, som gælder for dig. Som udlejer er der nogle meget klare regler i Lejeloven for hvor lang opsigelsesvarsel du har overfor din lejer. Hvis du udlejer hele din bolig, kan du opsige med 1 års varsel, med den grund at du selv skal tilbage og bo i boligen igen.

Hvis du udlejer et værelse i din egen bolig har du en måneds opsigelsesvarsel. Der kan også aftales fuld uopsigelighed for enten udlejer eller begge parter, når vi taler et tidsbegrænset lejemål. I mange af vores kontrakter anbefaler vi at det første år er uopsigeligt for begge parter, og at du derefter har 1 års opsigelsesvarsel og din lejer 3 måneder.

Kan jeg sælge min bolig sideløbende med udlejningsaftalen med Home Connector?

Hos Home Connector er vi åbne over for at udlejer har sin bolig til salg imens vi forsøger at leje boligen ud. Vi anser det ikke som en negativ ting, at udlejer forsøger at sælge sin bolig samtidig med at vi har indgået en udlejningsaftale.

Må vi selv finde en lejer i perioden udlejningsaftalen løber?

Som udlejer har man selvfølgelig ret til selv at finde en lejer, imens udlejningsaftalen løber. Home Connector giver derefter 25 % på salæret, da vi stadigvæk vil stå for udarbejdelse af lejekontrakt, fotografering, rådgivning og indflytningsrapport.

Hvor lang tid skal jeg forvente at det vil tage at udleje min bolig?

Det kan variere meget hvor lang liggetid der er for at udleje din bolig. Sæson, boligens stand og område kan spille ind og enten gøre liggetiden kortere eller længere. Vores boliger har en typisk liggetid på mellem 2-5 uger.

Hvor lang tid før vi flytter skal vi i gang med udlejningsprocessen?

Det er klart at jo bedre tid vi har til at finde en god lejer, jo større mulighed er der for at få udlejer til tiden. Vi anbefaler dog at man går i gang 2,5-3 måneder før man ønsker at udleje sin bolig. Det er dog ofte tilfældet at fremvisninger kan forekomme helt op til de sidste par uger. Især Expats er ofte lidt sent ude og søger efter bolig med overtagelse efter et par uger.

Er det en fordel at jeg som udlejer er hjemme ved fremvisninger?

Vi fremviser normalt boligerne uden udlejer er til stede. Dette gør vi simpelthen, fordi mange lejere gerne vil kunne se boligen og danne sit eget indtryk. Det kan være svært, hvis udlejer står lige ved siden af.

Hvor mange sæt nøgler skal Home Connector modtage til fremvisninger?

Vi vil gerne have muligheden for at have et sæt nøgler hos os. Det gør det lettere for os at planlægge en fremvisning og kunne rykke hurtigt ud, som det ofte er tilfældet med lejere, der er Expats.

Hvilke typer af lejere har Home Connector?

Vores lejere er typisk Expats, som kommer fra større danske virksomheder. Vi har flere lejere fra L’Oréal, Novo Nordisk og Deloitte. Dog udlejer vi også til danske familier, par eller enlige, så længe at den screening vi foretager af dem lever op til vores høje standard.

Hvad er inkluderet i Home Connectors salær?

Vi står for at vurdere din bolig og rådgive dig om reglerne for boligudlejning. Vi udarbejder en annonce, som støttes af profesionelle billeder, der koster 699,00 Dkk udover vores salær. Annoncen sendes ud til vores store netværk af virksomheder og relocation virksomheder, samt uploades på diverse boligsider. Med i salæret får du alle de fremvisninger, der kræves for at finde den helt rigtige lejer. Til slut udarbejder vi lejekontrakt, screening af lejer, korrespondance mellem parterne indtil lejeperiodens start, indflytningsrapport, tilmelding af forbrugsmålere og ikke mindst rådgivning om almindelige lejeforhold.

Kan Home Connector rådgive i henhold til skattemæssige forhold ved udlejning?

Vi har samarbejdspartnere, som kan tilbyde gode priser i forhold til rådgivning om skattemæssige forhold. Vi anbefaler altid at du tager kontakt til en revisor eller skat, så du er oplyst om reglerne på området.

Hvor skal lejer indbetale depositum og forudbetalt leje henne?

Lejer betaler altid depositum og forudbetalt leje til Home Connectors deponeringskonto. Depositummet og den forudbetalte leje overføres derefter til udlejers konto, modregnet Home Connectors salær. Overførslen sker først når der foreligger en underskrevet lejekontrakt.

Hvor meget opkræver Home Connector i depositum og forudbetalt leje?

Home Connector opkræver 3 måneders depositum fra lejer. I visse tilfælde opkræver vi også forudbetalt leje, men dette er mere undtagelsen end hovedreglen.

Er Home Connectors salær og ydelser ekskl. Moms?

Ja, alle beløb du ser på vores hjemmeside er ekskl. moms. Dette er fordi at de fleste af vores kunder er virksomheder, som bliver momsopkrævet.

Ligeledes er de tal du ser på vores formidlingsaftale ekskl. moms.

Tilbagebetaling af depositum

Når lejemålet ophører vil udlejer skulle betale depositummet tilbage. Han/hun har to uger til at vurdere lejemålet og i tilfælde af at der skal foretages forbedringer, vil dette blive fratrukket depositummet. Normalt har udlejer to uger til at tilbageholde depositummet. I tilfælde af at der er skader, som skal udbedres holdes depositummet tilbage indtil udbedringen er foretaget. Udlejer må tilbageholde hvad der vil være forventeligt at udbedringen vil koste.

Udflytningsrapport

Hos Home Connector kan du tilkøbe en udflytningsrapport. Det foregår på samme måde ved indflytningen, og sikrer at hverken lejer eller udlejer holdes ansvarlig for noget de ikke er skyld i. Vi anbefaler altid at foretage et udflytningssyn.

Tilbagelevering og stand af lejebolig

Når lejer afleverer en lejebolig tilbage skal det ske i samme stand, som lejemålet var ved overtagelse, dog med undtagelse af almindelig slidtage. Udlejer kan aldrig kræve at boligen skal leveres tilbage i bedre stand end den blev overtaget.

 

Hvis lejemålet overtages nyistandsat skal det afleveres tilbage normal istandsat. Efter den nye lejelov kan udlejer ikke kræve lejemålet nyistandsat på lejers regning. Der kan kun kræves normalistandsættelse, hvilket betyder 2 gange maling og en let slibning af gulve.

Lejers kontraktbrud

I det tilfælde hvor lejer overtræder reglerne i lejekontrakten eller lejeloven kan udlejer ophæve lejekontrakten med øjeblikkelig virkning.

Det gælder i tilfælde med:

 

Manglende huslejeindbetaling (14 dages varsel fra udlejer før ophævelse kan ske)

Lejer har generet naboer med støj, trusler eller lignende (her skal lejer have advarsel og mulighed for at ændre på dette før ophævelse af lejemål)

Lejer fremlejer lejeboligen uden godkendelse fra udlejer

 

Lejer skal fraflytte lejemålet med det samme, hvis ovenstående er overtrådt, men er stadig bundet af kontrakten og skal derfor betale husleje i opsigelsesperioden, 3 måneder.

 

Godt at vide ved udflytning

Lejerens opsigelse

De fleste af de lejekontrakter, som udarbejdes af Home Connector er tidsbegrænsede. Normalt vil en tidsbegrænset lejekontrakt ikke kunne siges op, før at den udløber, men mindre andet er aftalt. I vores kontrakter er der en uopsigelighed på 9 måneder, og derefter løber en almindelig opsigelsesvarsel på 3 måneder for lejer.

 

Nogle af vores ejendomme kan ikke opsiges i hele perioden, og i andre er tilfældet at de kan opsiges med 3 måneder fra lejeperiodens start.

 

I visse kontrakter tilføjes en diplomatklausul, som oftest anvendes for expats, der er her på arbejdskontrakt. Det betyder at de i tilfælde af at blive sendt fra DK for at arbejde et andet sted, kan opsige kontrakten med 3 måneders varsel, lige meget om der er aftalt uopsigelighed.

Rengøring

Hos Home Connector har vi samarbejde med et rengøringsselskab, som tilbydes til favorable priser. De kan tilbyde forskellige pakker, alt efter dit behov og ønske.

 

Vi anbefaler altid at udlejer hyrer professionel rengøring til at ordne lejemålet inden indflytning. Det sparer dig en masse tid og hårdt arbejde. På denne måde er du også sikret at komme hjem til en rengjort lejebolig ved fraflytning.

Forsikring af lejemål

Lejers forsikring skal dække indbo i lejemålet, da udlejers ikke gør det, når de ikke bebor boligen. Derfor er det især vigtigt når du lejer en møbleret lejebolig, at du har en indboforsikring, i tilfælde af at der skulle ske noget under lejeforløbet.

Reparationer på lejemål

Hvis en skade i lejemålet kræver en reparation under lejeforløbet, så afhænger ansvaret for udbedring af hvem der har foretaget skaden og hvad det vedrører. Hvis det er et problem med et afløb, og det ikke skyldes lejers vedligeholdelse, er udlejer forpligtet til at udbedre dette. De hvidevarer som forefindes i lejemålet ved indflytning repareres også på udlejers regning, med mindre at det er lejers vedligeholdelse eller mangel på samme, som er skyld i skaden.

 

I de tilfælde hvor Home Connector administrerer en ejendom, påbegyndes reparationen først når udlejer er informeret om skaden. Det udbedres af Home Connectors egne håndværkere, som vil blive tilkaldt for at udbedre skaden hurtigst muligt. Hvis problemet opstår i en weekend eller helligdag kan det medføre et ekstra gebyr.

 

Lejer af en bolig har ikke tilladelse til at foretage ændringer i lejemålet eller påbegynde arbejder uden udlejers accept.

Møblerede og umøblerede lejemål

Nogle af Home Connectors lejeboliger lejes ud fuldt møbleret. Disse boliger overtages med fuldt møblement, og lejer skal derfor kun tage deres personlige ejendele med. Hvad der indgår i lejemålet specificeres af en inventarliste, som gives til lejer ved underskrift af lejekontrakt.

Det er lejers ansvar at passe på møblerne og vedligeholde dem mens lejeforholdet løber.

 

Nogle lejemål kan også være delvist møblerede, hvor at møbleringen ofte specificeres ved fremvisningen, således at lejer er informeret om dette inden lejekontrakten udarbejdes. Der vedhæftes ligeledes en inventarliste.

Rygning

Rygning bestemmes ligeledes af udlejer, og i det fleste tilfælde af de sager Home Connector udlejer er det ikke tilladt at ryge i lejemålet.

Kæledyr

Reglerne vedrørende husdyr varierer fra lejemål til lejemål. Det afhænger også af om boligen er underlagt regler fra andelsforeningen eller ejerforeningen. Det kan også at være udlejer ikke ønsker det i boligen. Derfor er du altid velkommen til at ringe til os høre nærmere om hver enkel sag.

Indflytningsrapport

Med i Home Connectors udlejningsaftale følger en indflytningsrapport, som vi foretager ved indflytning. Rapporten sikrer både udlejer og lejer, da det er denne som dokumenterer lejemålets stand ved indflytning. På denne måde er begge parter sikret fra at skulle betale for skader, der ikke er forårsaget af dem selv.

 

Lejer har 14 dage efter indflytningsrapporten er udført til at komme med yderligere kommentarer til rapporten.

Depositum og forudbetalt husleje

Udlejer bestemmer størrelsen af depositum, som dog maks. kan svare til 3 måneders husleje. Det er det normale at udlejer beder om 3 måneders depositum, som skal betales inden der overdrages nøgler. Det er normalt at der betales den første måneds husleje forud for indflytning, så udlejer er sikret den første måneds leje. I nogle tilfælde vil der blive påkrævet 3 måneders depositum og 3 måneders forudbetalt leje.

 

Når lejemålet ophører vil det være normalt at udlejer tilbageholder depositummet i op til to uger fra fraflytning, til at kunne gennemgå lejemålet og finde frem til eventuelle skader. Udlejer har 2 ugers indsigelsesperiode fra fraflytning, hvor han/hun skal fremføre de skader, som måtte være i lejemålet.

 

Hvis ikke udlejer kan få aflæst varmemålere direkte er det tilladt for udlejer at holde et mindre beløb tilbage for at kunne dække en eventuel regning, når forbruget opgøres. Dette gøres nemlig kun en gang om året. Når udlejer modtager regningen så modregnes den eventuelle regning i det depositum, som udlejer har holdt tilbage.

 

Hvis et lejemål ikke afleveres tilbage i korrekt stand, vil det være tilladt udlejer at påbegynde udbedring af dette for lejers regning. Udgifterne til denne udbedring vil blive modregnet i depositummet. Udlejer skal sørge for at få tilbud fra håndværkere og fremlægge dette for lejer. Udlejer har tilladelse til at tilbageholde den del af depositummet, som vil skulle bruges til udbedringen samt en smule mere for en sikkerheds skyld. Derfor kan lejer forvente at det meste af depositummet holdes tilbage indtil at arbejdet er udført.

 

Hvis lejemålet afleveres tilbage i samme stand som ved overtagelse, er der selvfølgelig ingen udbedringer der skal foretages, og derfor vil situationen være en anden, nemlig at depositum tilbageføres efter fraflytningssyn.

Husleje

Huslejen angives på vores annoncer på hjemmesiden. Denne leje er den faktisk husleje, hvilket betyder at der ud over den rene husleje bliver lagt forbrug fra vand og varme oveni. I nogle tilfælde vil der også blive lagt forbrugsomkostninger for el, tv og internet oveni.

Lejekontrakt

Som lejer af en bolig i Danmark har du ret til at få en lejekontrakt, hvor der er angivet de nærmere betingelser, rettigheder og pligter, som er fastsat af udlejer for lejemålet. I lejekontrakten skal der være oplyst opsigelsesvarsel, samt standen som lejemålet overtages i.

 

Når man lejer en bolig gennem Home Connector, udarbejder vi altid en juridisk korrekt lejekontrakt, som er tilpasset hver lejebolig. Efter den nye lejelov i 2015 blev det indført at indflytningssyn er obligatorisk for udlejere, der har mere end en udlejningsbolig. Vi anbefaler altid at lave et indflytningssyn og derfor er det altid med i vores udlejningspakke. Det er ikke noget som udlejer behøves tilkøbe.

Ejendomme administreres af Home Connector

En del af vores udlejede boliger administreres af os. Dette betyder at den kontakt, der normalt går mellem udlejer og lejer, nu går gennem os her hos vores administrationsafdeling. På denne måde kan lejer og udlejer ringe direkte ind til os med spørgsmål til lejemålet, som vi så vil forsøge at løse hurtigst muligt.

 

Vi har 3 forskellige administrationspakker, så du kan vælge den pakke der passer bedst på dit behov.

 

Vi sørger altid for at få udlejers accept, før vi påbegynder nogle former af reparationer. Også selvom det er mindre ­reparationer, som hører ind under udlejers vedligeholdelsespligt, så mener vi at det er bedst at få accept fra udlejer før noget sættes i gang.

Processen sikrer at udlejer altid får mulighed for at være med ind over reparationen og kan komme med deres hjælp, hvis nu det er et ældre hus og reparationen kan være svær at gennemskue.

Bopælspligt

I Danmark har alle boliger som udgangspunkt bopælspligt (undtagen sommerhuse), hvis der før har været registreret en eller flere beboer på adressen. Dette er gjort for at sikre, at der altid er en beboer eller flere registreret på adressen.

En bolig uden bopælspligt er ofte nyopførte ejendomme, hvor der ikke har været nogen beboer registreret førhen. Hvis først at en bolig af denne type er blevet udlejet ud til en lejer, som er registreret på adressen, skal alle efterfølgende lejere/beboere også registreres med bopæl.