Depositum ved udlejning af villa og lejligheder

Udlejer kan ved indgåelse af lejeforholdet opkræve et depositum.
Formålet med depositum er, at udlejer har en vis sikkerhed for at få dækket eventuelle omkostninger, som lejer måtte hæfte for ved fraflytning. Lejer hæfter dog naturligvis også for et eventuelt krav, der måtte overstige depositummet.
Depositummet må maksimalt svare til tre måneders leje jf. lejeloven, og denne begrænsning kan ikke fraviges ved aftale mellem udlejer og lejer. Indgås en sådan aftale alligevel, vil denne være ugyldig, hvormed udlejer ikke vil kunne påberåbe sig den.
Ved lejemålets ophør kan depositummet ligeledes anvendes til dækning af eventuel manglende lejebetaling, såfremt forudbetalt leje ikke måtte være tilstrækkeligt.
Depositummet er en pligtig pengeydelse. Det betyder, at manglende betaling heraf i værste fald vil kunne medføre, at lejemålet ophæves.
Find eventuelt de relevante af lejelovens bestemmelser på www.retsinformation.dk.
Besøg også vores hjemmeside www.homeconnector.dk.