Udgivet 20 januar, 2015

Depositum ved udlejning af villa og lejligheder

Udlejer kan ved indgåelse af lejeforholdet opkræve et depositum.

Formålet med depositum er, at udlejer har en vis sikkerhed for at få dækket eventuelle omkostninger, som lejer måtte hæfte for ved fraflytning. Lejer hæfter dog naturligvis også for et eventuelt krav, der måtte overstige depositummet.

Depositummet må maksimalt svare til tre måneders leje jf. lejeloven, og denne begrænsning kan ikke fraviges ved aftale mellem udlejer og lejer. Indgås en sådan aftale alligevel, vil denne være ugyldig, hvormed udlejer ikke vil kunne påberåbe sig den.

Ved lejemålets ophør kan depositummet ligeledes anvendes til dækning af eventuel manglende lejebetaling, såfremt forudbetalt leje ikke måtte være tilstrækkeligt.

Depositummet er en pligtig pengeydelse. Det betyder, at manglende betaling heraf i værste fald vil kunne medføre, at lejemålet ophæves.

Find eventuelt de relevante af lejelovens bestemmelser på www.retsinformation.dk.

Besøg også vores hjemmeside www.homeconnector.dk.

Ønsker du at udleje din bolig? Tryk her: Boligudlejning
Ønsker du at læse mere omkring fordele ved vores administrationspakke? Tryk her: administrations muligheder hos Home Connector
Se vores ledige lejemål her: Ledige lejemål

Læs også: vores guide til den perfekte boligudlejnings guide

Kategorier: