Udgivet 20 januar, 2015

2 års myten ved udlejning af bolig

Der har i årevis været en fejlslået opfattelse af hvor længe man kan og må udleje, før at der træder visse regler i kraft overfor udlejer. Det er en kendt misforståelse mellem både udlejere og lejere, at man tror at hvis lejeperioden er begrænset til 2 år, så bliver det mere gunstigt for udlejer, idet at det er lettere at opsige lejer fra lejemålet.

Dog kan man som udlejer kun tidsbegrænse sit lejemål, hvis man har en saglig begrundelse. Dvs. At man ikke kan tidsbegrænse uden en saglig grund. Hvis man skulle gøre dette og lejer ligger sag an, vil tidsbegrænsningen blive sat til side og lejeperioden vil være uden tidsbegrænsning, og du vil som udlejer have meget sværere ved at opsige lejer fra lejemålet.

Den saglige grund, som skal skrives ind i lejekontrakten har visse krav på sig. En saglig grund kan f.eks. være udstationering eller markant tab ved salg. Hvis du giver denne saglige grund, er der intet til hinder for at tidsbegrænse med mere eller mindre end 2 år. At en tidsbegrænsning kun må vare 2 år har intet på sig.

At der stadig oprettes en del lejekontrakter med 2 års tidsbegrænsning er en realitet, da denne misforståelse stadig florerer imellem udlejere og lejere. Grunden hertil er ofte også, at den lejekontrakt som sendes ud er lavet af udlejer selv, og ikke er blevet udfærdiget af en professionel. Derfor er det altid en god ide at få hjælp til at udfærdige sin lejekontrakt, således at lejekontrakten både er korrekt, men at man som både udlejer og lejer er opdateret på hvilke regler, der gælder indenfor området.

Besøg også vores hjemmeside www.homeconnector.dk

Kategorier: