Udgivet 21 oktober, 2016

14-dagesfristen ved indflytning

I mange udlejninger bliver der i dag udført indflytningssyn, som beskriver lejemålets stand. Rapporten som bliver udfærdiget, er ofte vedhæftet med billeder af lejemålet. Mange lejere føler sig trygge ved, at der bliver foretaget et indflytningssyn. På den måde undgår de, at blive hængt op på noget ved fraflytningen. Men hvordan bør processen forløbe ved en indflytning?

Men forestil dig at du lige har fået nøglerne til dit nye hjem. Du bør nu bruge en times tid på at gennemgå lejemålet med din udlejer, for fejl og mangler. Det er nødvendigt, men chancen for at du kan koncentrere dig 100 % , er nok ikke den største. Du er spændt på at flytte ind i dit nye hjem. Formegentligt har du en masse ting planlagt med hensyn flytning, samt fraflytning af dit gamle hjem. Dine tanker er ikke fuldstændig fokuseret på indflytningssynet som foretages. Derfor kan du let overse noget under synet.

Få hjælp fra lejeloven!

Det er her § 14 i lejeloven kommer dig til hjælp. Den giver dig nemlig mulighed for at få 2 uger efter indflytningen, til at gøre mangler gældende, hvis ikke de er nævnt i indflytningsrapporten. Også i tilfældet af, at der ikke er blevet udformet en rapport.

Reglen sikrer at du som lejer for det første, ikke bliver hængt op på denne mangel ved fraflytning. For det andet, at du kan gøre manglen gældende over for udlejer.

Hvis ikke du gør manglen gældende indenfor 2 uger fra indflytning, mister du retten til at få afhjulpet manglen senere. Det er klart, at det kun er mangler som er til stede ved indflytningen og 2 uger efter, som kan gøres gældende. Hvis der opstår en mangel senere hen i lejeforløbet, er din udlejer forpligtet til at igangsætte arbejde for afhjælpelse af manglen.

Den mest korrekte og sikre måde, at du som lejer bør angive disse mangler, er skriftligt. Via brev eller e-mail, hvis du og din udlejer har aftalt denne form for kommunikation. Det er altid en god ide at tage et billede af manglen. Blot for at kunne bevise den i tilfælde af, at dig og din udlejer ikke er enige, eller din udlejer nægter at afhjælpe manglen.

Hvis du gerne vil have hjælp under indflytningen, kan du altid henvende dig til en virksomhed, som foretager indflytningsrapporter. Herved er du sikker på at der er en udefrakommende. De ser på lejemålet objektivt og noterer alle fejl/mangler, der måtte findes i lejemålet. Hos Home Connector kan du tilkøbe en indflytningsrapport for 1.500 DKK, så du kan føle dig sikker og tryg i din nye lejebolig.

Vi hjælper hvor vi kan!

Du er altid velkommen til at kontakte Home Connector, hvis du har brug for vejledning i en specifik sag. Skriv os en mail eller giv os et kald!

Mail: info@homeconnector.dk

Telefon: +45 46 48 12 34