Udgivet 24 oktober, 2016

14-dagesfristen ved fraflytning

I lejeloven gælder der en 2 ugers periode fra fraflytning, hvor udlejer kan gøre krav gældende for lejemålet. Denne regel findes for at sikre udlejers rettigheder. Især sikre at et lejemål ikke afleveres tilbage i dårligere stand, end ved overtagelse. Bliv klogere på regler for fraflytning her!

Hvad siger lejeloven om fraflytning?

I lejeloven er det bestemt at lejemålet skal afleveres i samme stand, som ved overtagelse. dog med undtagelse af normal slid og ælde. Dette betyder at lejer skal sørge for vedligeholdelse lejemålet under lejeforløbet. Således der ikke indtræder skader, som kunne være undgået. Udlejer kan dog ikke holde øje med denne vedligeholdelse under lejeforløbet. Ved fraflytning er det en god ide at foretage et fraflytnings syn, hvor lejemålet gennemgås på samme måde som ved indflytning.

Derfor er det nemmest for udlejer

Det kan være svært som udlejer at gå lejemålet igennem på en time og finde de skader, som eventuel er sket under lejeforløbet. Der er mange andre praktiske aspekter, som optager udlejers tanker. Derfor kan det ske at udlejer først ser skaden et par dage efter lejer fraflyttetning. Skaden skal altid meddelelse skriftligt til lejer.

Ved et almindeligt lejeforløb, hvor lejemålet er afleveret uden nogen skader, tilbagebetaler udlejer depositummet så hurtigt som muligt. Udlejer kan ikke holde depositummet tilbage i mere end 14 dage. Dette er perioden, hvor udlejer har muligheden for at finde eventuelle skader i lejemålet. Hvis ikke der er fundet nogle skader inden 14 dage, skal udlejer overføre depositummet tilbage til lejer.

Opdager udlejer skader

I et tilfælde, hvor udlejer rent faktisk opdager en skade inden for 14 dage, skal det oplyses til lejer, om skaden og indhente tilbud på udbedring denne. Hvis der er indbetalt 30.000 i depositum, men udbedringen kun anslås til at koste omkring 5.000, vil udlejer ikke kunne tilbageholde hele depositummet. Der tilbageholdes et beløb, som kan dække skaden og uforudsete udbedringer i forbindelse med denne.

Dette er en vurderings sag og afhænger af skadens omfang. Hvis skaden vil koste mere at udbedre end det der er indbetalt som depositum, skal udlejer bede lejer om at betale det resterende beløb. Hvis lejer nægter dette, kan udlejer tage sagen i huslejenævnet. De vil da afgøre om udlejer har krav på udbedringen af skaden. Hvis dette tilkendegives, har udlejer ret til at få dækket resten af beløbet af lejer. Hvis lejer ikke betaler, vil udlejer have et privatretligt krav mod lejer, som skal afgøres ved en civilretlig sag.

Hvis du ønsker hjælp til at foretage en fraflytningsrapport kan du kontakt Home Connector, som foretager en udflytning for 1.500 DKK.

Ønsker du at udleje din bolig? Tryk her: Boligudlejning
Ønsker du at læse mere omkring fordele ved vores administrationspakke? Tryk her: administrations muligheder hos Home Connector
Se vores ledige lejemål her: Ledige lejemål

Læs også: vores guide til den perfekte boligudlejnings guide

Vi hjælper hvor vi kan!

Du er altid velkommen til at kontakte Home Connector, hvis du har brug for vejledning i en specifik sag. Skriv os en mail eller giv os et kald!

Mail: info@homeconnector.dk

Telefon: +45 46 48 12 34