14 dages fristen ved fraflytning

I lejeloven gælder der en 2 ugers periode fra fraflytning, hvor udlejer kan gøre krav gældende for lejemålet. Denne regel findes for at sikre udlejers rettigheder, og især sikre at et lejemål ikke afleveres tilbage i dårligere stand end ved overtagelse.

 

I lejeloven er det bestemt at et lejemål skal afleveres i samme stand som ved overtagelse, dog med undtagelse af normal slid og ælde. Dette betyder at lejer skal sørge for at vedligeholde lejemålet under lejeforløbet, således at der ikke indtræder skader, som kunne være undgået. Udlejer kan dog ikke holde øje med denne vedligeholdelse under lejeforløbet. Ved fraflytning er det en god ide at foretage et fraflytningssyn, hvor lejemålet gennemgås på samme måde som ved indflytning.

 

Det kan være svært som udlejer at få lejemålet igennem på en time og finde de skader, som eventuel er sket under lejeforløbet. Der er mange andre praktiske aspekter, som optager udlejers tanker, og derfor kan det ske at udlejer først ser en skade et par dage efter at lejer er fraflyttet. Skaden skal altid meddeleles skriftligt til lejer.

 

Ved et almindeligt lejeforløb, hvor lejemålet er afleveret uden nogen skader, betaler udlejer depositum tilbage så hurtigt som muligt til lejer. Udlejer kan ikke holde depositummet tilbage i mere end 14 dage, som er den periode, der giver udlejer mulighed for at finde eventuelle skader i lejemålet. Hvis ikke der er fundet nogle skader i de 14 dage, så vil udlejer skulle overføre depositum tilbage til lejer.

 

I et tilfælde, hvor at udlejer rent faktisk opdager en skade inden for de 14 dage, skal han oplyse lejer om denne skade og indhente tilbud på udbedring af skaden hurtigst muligt. Hvis der er indbetalt 30.000 i depositum, men udbedringen kun anslås til at koste omkring 5.000 vil udlejer ikke kunne tilbageholde hele depositummet. Der kan tilbageholdes et beløb, som vil kunne dække skaden og uforudsete udbedringer i forbindelse med denne. Dette er en vurderingssag og afhænger af skadens omfang. Hvis skaden vil koste mere at udbedre end det der er indbetalt som depositum, så skal udlejer bede lejer om at betale det resterende beløb. Hvis lejer nægter dette, kan udlejer tage sagen i huslejenævnet, som vil afgøre om udlejer har krav på udbedringen af skaden. Hvis dette tilkendegives har udlejer ret til at få dækket resten af beløbet af lejer. Hvis lejer ikke betaler vil udlejer have et privatretligt krav mod lejer, som skal afgøres ved en civilretlig sag.

 

Hvis du ønsker hjælp til at foretage en fraflytningsrapport kan du kontakt Home Connector, som foretager en udflytning for 1.500 DKK.